ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Na chwilę Wigierski Park Narodowy stał się naszą szkołą

Piękna jesienna pogoda, ścieżki pośród opadających liści i mgły delikatnie snujące się nad jeziorami – taka niecodzienna lekcja trafia się rzadko. W parku narodowym obserwujemy przyrodę w jej naturalnym środowisku. A że lekcje nie zawsze muszą odbywać się w sali lekcyjnej, dlatego tym razem przenieśliśmy się właśnie w takie niezwykłe miejsce. Taka żywa lekcja przyrody pozwala połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną oraz daje możliwość kształcenia wrażliwości poznawczej i szacunku do przyrody. Uczniowie klasy IV a – pod opieką Pana Marcina Orzechowskiego oraz Pani Katarzyny Ostrowskiej – mieli okazję sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności przyrodnicze, biorąc udział w wycieczce edukacyjnej do Wigierskiego Parku Narodowego. Przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy przyrodniczej „Nad Wigrami” w siedzibie parku w Krzywem. W sali konferencyjnej zobaczyliśmy filmy o Wigierskim Parku Narodowym. Dużym zainteresowaniem cieszył się wśród uczniów quiz, przygotowany przez pracowników parku. Nie obyło się bez aktywności na ścieżce dydaktyczno-edukacyjnej „Suchary”, wyposażonej w kładki na terenach podmokłych, która prowadzi wokół śródleśnych jezior (sucharów), przez lasy torfowiskowe z charakterystycznymi roślinami. Na trasie ścieżki znajduje się kilka siedlisk leśnych występujących na terenie WPN: grąd, łęg, bór mieszany i bagienny, a także stanowisko archeologiczne z epoki kamienia. Zobaczyliśmy również żeremia i zgryzy bobrowe. Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” była ostatnim punktem programu.

Tagi: , , , , ,