Narodowe Czytanie Biblii

Już po raz drugi odbyło się Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego w tym roku odbywa się pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte”. W dniu 19 kwietnia 2018 r. wzięliśmy udział w szkolnym czytaniu Biblii, organizowanym przez II LO w Suwałkach.

Uczniowie oraz nauczyciele mieli na początku okazję poznać krótką historię, treść oraz teologię Listu do Rzymian, który został potem publicznie odczytany przez uczestników tego ważnego wydarzenia.