ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Śladami naszego bohatera

Pamięć o bohaterach jest naszym obowiązkiem. Uczniowie Patryk Barwicki oraz Jakub Makarewicz podjęli się trudnego zadania kandydowania do Sejmu Dzieci i Młodzieży. W ramach zadania rekrutacyjnego starają się, aby jedna z suwalskich ulic nosiła nazwę młodego niezłomnego żolnierza, Józefa Czyża (ps. Kula). 30 marca 2017 r. wyruszyli wraz ze swoim opiekunem śladami jego heroicznej walki, odwiedzając szereg podsuwalskich miejscowości. We wsi Suchodoły m.in. uporządkowali symobliczny grób.

Skip to content