UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008
 

  22 maja 2007 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Wakacje rozpoczęły się tym razem już dla dwóch klas. A przed nami jeszcze kolejna klasa.

   Najpierw spotkaliśmy się w gościnnych progach Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Naszą dziękczynną Mszę św. sprawował Ks. Proboszcz Jarema Sykulski. Pełni radości i zadowolenia dziękowaliśmy Bogu za udany  rok. Nasi chłopcy przygotowali się do pełnienia Liturgicznej Służby Ołtarza. Przygotowaliśmy także czytania, modlitwę wiernych oraz procesję z darami. Zwieńczeniem Mszy św. była bogata w duchowe treści homilia Ks. J. Sykulskiego oraz przyjęta Komunia św.

   Dalszy ciąg uroczystości odbył się w budynku szkolnym. Jak zwykle rozpoczęliśmy od patriotycznego akcentu: wprowadzenia pocztu flagowego oraz odśpiewania hymnu państwowego. W uroczystości licznie wzięli udział zaproszeni goście oraz rodzice i przyjaciele.

   Naszą relację rozpocznijmy od bardzo miłego akcentu. Nasi najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa oraz nagrody. Wręczał je gość honorowy Ks. Jarema Sykulski. Za "bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie" w tym roku zostali nagrodzenie: Magda Szałaj (średnia 5,8), Aleksandra Kierejsza (5,50), Urszula Osewska (5,4), Aleksandra Wiśniewska (5,4), Aneta Maria Kowalewska (5,4), Gabriela Wiktora Dec (5,2), Izabela Cieślukowska (5,1), Dominika Gadamer (5,1), Olga Dziemian (5,0), Katarzyna Kowalewska (5,0), Karolina Skarżyńska (4,9). Oczywiście nie były to jedyne tego dnia nagrody. Było ich o wiele, wiele więcej... Wymieniliśmy tylko te najważniejsze.

   Głos zabrał również Ks. Jarema Sykulski. Nie szczędził wielu ciepłych słów naszej szkole. Bardzo interesująco podsumował mijający rok szkolny. Podkreślił katolicki charakter Gimnazjum im. M. Konopnickiej i wskazał to jako jeden z powodów do bycia dumnym z przynależności do społeczności tej szkoły. Prosił też o dojrzałość w czasie wakacji, by był czas dobrego wykorzystania zdobytych wiadomości, umiejętności mówienia "nie" czającemu się złu i otwierania się na dobro, które można czynić. Życzył spokojnych i błogosławionych wakacji i nabrania sił do podjęcia nauki w nowym roku szkolnym, który będzie prawdziwym wyzwaniem dla klasy 3 oraz okazją do podniesienia średniej dla pozostałych. Jak zauważył, niewiele brakuje, by wszyscy osiągnęli średnią 6,0.

   Koniec roku sprzyjał też refleksjom naszych rodziców. Przedstawiciele Rady Rodziców wspominali, że najpierw towarzyszyły im obawy w związku z nową szkołą. Teraz jednak nie żałują tego wyboru. Są pewni, ze ich dzieci trafiły do dobrej szkoły i pod opiekę dobrych nauczycieli.

   Na zakończenie odbył się ciekawy program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów pod kierunkiem Pani Prof. Urszuli Dec.