Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego

Bardzo szybko minęły wakacje. 1 września 2009 r. powróciliśmy do naszej szkoły. Na szczęście wszyscy ją lubimy i chętnie tu powracamy.

Jest już trdycją, że każde ważne święto - jako wspólnota szkolna - rozpoczynamy od Mszy świętej. Także w tym roku spotkaliśmy się w naszej pięknej świątyni pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, by Bogu powierzyć nasze dalsze wysiłki, trudy, byśmy potrafili dobrze wykorzystać otrzymane talenty. Ks. Proboszcz Jarema Sykulski, sprawujący Mszę św. niezwykle serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych przed ołtarzem. Zwrócił uwagę, że szkoła pomimo krótkiego okresu istnienia, może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Odnosząc się do tragicznej rocznicy wybuchu II wojny światowej, przypomniał, jak ważną rzeczą w życiu każdego człowieka i całego narodu jest prawda. I - możemy być dumni - nazwał nasze gimnazjum miejscem, w którym możemy odkryć prawdę. Wszyscy tutaj służymy prawdzie, której pełnią jest sam Bóg. Odnosząc się do sylwetki naszej patronki, przypomniał także rolę patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Nowy rok szkolny jest czymś w rodzaju czystego zeszytu. I tylko od nas zależy, jak go zapiszemy. Tymi słowami życzył wszystkim uczniom, by ambitnie dążyli do osiągania wyznaczonych celów.

Warto podkreślić, że przy ołtarzu pojawili się nowi ministranci z klas pierwszych. Liturgiczna Służba Ołtarza, śpiew psalmu, czytanie lekcji, modlitwa wiernych, procesja z darami, to stały już obraz naszych Mszy św.

Na szkolnej auli odbyła się dalsza część uroczystości. Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska. Z ciepłym uśmiechem i ogromną dawką życzliwości powitała wszystkich przybyłych. Z radością zauważyła, że jest nas z każdym rokiem więcej. Nie zapomniała także o miłych słowach pod adresem ubiegłorocznych absolwentów, którzy licznie przybyli do swojej ulubionej szkoły. Zachęciła nowych uczniów do wytęzonej pracy i troski o swój wszechstronny rozwój. Gimnazjum im. Marii Konopnickiej stara się być szkołą przyjazną każdemu uczniowi, ale także trzymać wysoki poziom nauczania. Wymiernym efektem tej troski są wspaniałe wyniki na egzaminach gimnazjalnych. Zwróciła uwagę, że na sukcesy pracują nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także środowisko rodzinne. Nawiązując do 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, zaznaczyła, że także uczniowie naszej szkoły poczuwają się do odpowiedzialność za losy Ojczyzny i chcą stanąć w jednym szeregu z tymi, którzy oddali swoje życie za naszą wolność. Zakończyła swoje wystąpienie przypomnieniem niezwykle ważnych dla nas wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna.

W dalszej kolejności pożegnaliśmy Ks. Andrzeja Stokłosę, który dotąd uczył w naszej szkole religii. Obecnie zastąpi go Ks. Janusz. Ks. Andrzej nie szczędził ciepłych słów, a na pożegnanie pobłogosławił zebranych.

Licznie zebrani rodzice mogli na specjalnym spotkaniu poznać kadrę nauczycielską oraz specyfikę naszej szkoły. W tym samym czasie wychowawcy poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowankami. Nowy rok zaczął się i zakończy się za 10 miesięcy.

(1/44): (2/44): (3/44):
(4/44): (5/44): (6/44):
(7/44): (8/44): (9/44):
(10/44): (11/44): (12/44):
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG