Wspolnotowa Msza sw.

Tradycj± naszej szkoły s± comiesięczne Msze ¶w., na których gromadzi się cała społeczno¶ć szkolna. Do naszych zadań należy uroczysta oprawa liturgiczna, przygotowanie czytań, ¶piew, modlitwa wiernych, procesja z darami. Od kilku miesięcy towarzyszy nam również poczet sztandarowy. 21 I 2010 r. Mszę ¶w. sprawował i wygłosił homilię Ks. Andrzej Haraburda. Msza ¶w. była naszym dziękczynieniem Panu Bogu za udany pierwszy semestr nowego roku szkolnego, jak też pro¶b± o dalsze błogosławieństwo w drugim semestrze.
 
(1/33):
(2/33):
(3/33):
(4/33):
(5/33):
(6/33):
(7/33):
(8/33):
(9/33):
(10/33):
(11/33):
(12/33):
(13/33):
(14/33):
(15/33):
(16/33):
(17/33):
(18/33):
(19/33):
(20/33):
(21/33):
(22/33):
(23/33):
(24/33):
(25/33):
(26/33):
(27/33):
(28/33):
(29/33):
(30/33):
(31/33):
(32/33):
(33/33):