Ślubowanie uczniów klasy pierwszej (13 X 2008 r.)

Dzień ślubowania jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego gimnazjalisty. Od tej pory staje się pełnoprawnym członkiem naszej rodziny. Tego dnia wspominamy również naszego Patrona - Marię Konopnicką. W tym roku ta wyjątkowa uroczystość odbyła się 13 października 2008 r. Najpierw spotkaliśmy się na Mszy św. w Kosciele pw. NSPJ, którą sprawował Ks. Proboszcz Jarema Sykulski. Nie szczędził wielu ciepłych słów, które kierował do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Za wzór postawił postać bł. Honorata Koźmińskiego. Dużą część jego homilii zajęły rozważania na temat wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Nie można widzieć wolności jako braku zasad. W swojej homilii przywołał wiele pięknych obrazów, które miały nam przybliżyć sens prawdziwej wolności. Na koniec odniósł się do zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Podkreślił, że być nauczycielem to nie być encyklopedią, to nie posiadanie wszelkiej wiedzy. Być nauczycielem to przede wszystkim kształtowanie młodych ludzi. Za najwyższy wzór postawił Chrystusa, na ile nauczyciel potrafi naśladować Chrystusa, na tyle będzie autorytetem dla ucznia.

Kolejna część uroczystości odbyła się na szkolnej auli. Tutaj, po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu narodowego hymnu, głos zabrała Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska. W ciepłych słowach powitała zebranych i podkreśliła, że święto patrona szkoły jest swoistym wyznacznikiem Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Podkreśliła, że obecne pokolenie staje w jednym szeregu z tymi, którzy oddali życie za wolność. Dzisiaj powinniśmy budować ojczyznę poprzez naukę i uczciwą pracę. Pani Dyrektor nie zapomniała o licznie zgromadzonych rodzicach, których zapewniła, że oddali swoje dzieci w dobre ręce. Na zakończenie tej części uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Wszyscy z przejęciem powtarzali piękną rotę ślubowania, która - co podkreślił następnie Ks. Jarema Sykulski - powinna być wyznacznikiem ich postępowania w dalszym życiu.

Już po ślubowaniu pierwszoklasiści przedstawili uroczysty program artystyczny "Polski my naród" przygotowany pod kierunkiem swojej wychowawczyni Pani Mirosławy Kalejty. W tym uroczystym montażu słowno - muzycznym mogliśmy bliżej poznać osobę i twórczość naszej Patronki Marii Konopnickiej. W szczególny sposób wyeksponowano elementy patriotyczne. Wszyscy z ogromnym wzruszeniem śpiewaliśmy m.in. Rotę.

Tego dnia nie można było zapomnieć o naszych nauczycielach. Były więc piękne życzenia i skromne kwiaty. A już po wszystkich serdecznościach mogliśmy wspólnie spotkać się przy stole.

(1/28): (2/28): (3/28): (4/28):
(5/28): (6/28): (7/28): (8/28):
(9/28): (10/28): (11/28): (12/28):
(13/28): (14/28): (15/28): (16/28):
(17/28): (18/28): (19/28): (20/28):
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG