UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA
 W GIMNAZJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH
10 października 2005 r.

   Do najważniejszych uroczystości w życiu prawdziwego gimnazjalisty należy ślubowanie. W 2005 r. Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przeżywało ślubowanie pierwszej w historii szkoły klasy. Temu historycznemu momentowi towarzyszył podniosły nastrój i wzruszenie, które udzielało się wszystkim: uczniom, rodzicom i nauczycielom.

    Najpierw o godz. 17.oo odbyła się uroczysta Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Kościół Gimnazjalny). Z pewnością na uwagę zasługuje fakt, że niemal wszyscy chłopcy uczestniczyli w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Wcześniej długo ćwiczyli poszczególne fragmenty Mszy św. i posługę ministranta. Każdy miał coś do zrobienia: niesienie krzyża, ministrantura światła, kielich, ampułki... Dziewczęta z kolei uczestniczyły m.in. w procesji z darami. Im również drżały ręce, był to przecież ich debiut. Na Ołtarzu spoczęły dary wszystkich - uczniowie złożyli wykonany własnoręcznie krzyż, dyrekcja wraz Radą Pedagogiczną - ozdobną palkę, rodzice - piękny bukiet kwiatów. Młode, poważne twarze w podniosłym stanie ducha otoczyły Ołtarz Pański...

    Ks. Kanonik Jerzy Zawadzki wyraził swoją wdzięczność za nawiązanie bliskiej współpracy grona uczniowskiego z Kościołem. Nazwał ich służbę prawdziwym "przedłużeniem" katechezy szkolnej. Podkreślił, że to niezwykły fakt, iż kolejna szkolna uroczystość - ślubowanie, odbywające się w dniu śmierci Patrona, rozpoczyna się wspólnotową Mszą św. Jego wielką radość wzbudziła imponująca ilość ministrantów i zaangażowanie w liturgię niemal wszystkich uczniów, za co serdecznie podziękował rodzicom.

    W swoim kazaniu przypomniał natomiast, iż nowe Gimnazjum im. Marii Konopnickiej daje niezwykłą szansę wszystkim: uczniom i ich rodzicom. Zarysował  ten wielki cel. Przypomniał, że to na obecnych spoczywa odpowiedzialność za budowanie nowej szkoły i nowego obrazu edukacji w naszym mieście. Przypominając rolę ojca w wychowaniu Marii Konopnickiej wskazał rodzicom na ich udział w procesie kształtowania młodego człowieka. Życzył też, by w tej właśnie szkole spełniały się marzenia wszystkich: uczniów, rodziców i nauczycieli...

    Po Mszy św. ok. godz. 18.00 rozpoczęła się kolejna część uroczystości, którą przygotowała sama młodzież pod kierunkiem swojej wychowawczyni (pomocy udzielili niemal wszyscy nauczyciele i rodzice). Najpierw wkroczył poczet sztandarowy. W poczcie znaleźli się: Jakub Lorek, Ewelina Sienkiewicz, Agnieszka Panasiewicz. Potem było wspólne odśpiewanie Hymnu narodowego. Po wzruszającym wystąpieniu Pani Dyrektor Jadwigi Orłowskiej, nastąpiło ślubowanie wszystkich pierwszoklasistów. Ślubowali "Bogu, naszej Ojczyźnie i Tobie, Szkoło" m.in. wykorzystywać zdobytą wiedzę, zawsze uczciwie pracować, zawsze "wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka Gimnazjum im. Marii Konopnickiej"...

    W części artystycznej noszącej tytuł "Polski my naród" uczniowie przybliżyli zebranym sylwetkę swojej Patronki. Z dużym zainteresowaniem spotkały się informacje i twórczość związane z "suwalskim" okresem życia Konopnickiej. Nie mogło zabraknąć przepięknych wierszy jak "Poleciały pieśni moje... " czy wzruszających strof "O Wrześni". Zwieńczeniem tej części było wspólne odśpiewanie "Roty".

    Niezwykłym akcentem okazał się też specjalny program dedykowany nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie swoją wdzięczność okazali nie tylko słowem, ciepłymi życzeniami, ale także sympatycznymi piosenkami i kwiatami, które wręczyli każdemu z pedagogów.

    Na zakończenie uroczystego ślubowania odbyło się spotkanie przy wspólnym stole. Rozmowom, uśmiechom, wzajemnemu okazywaniu sobie życzliwości nie było końca...

 

 

     
Uroczysta procesja na wejście   Dary ołtarza   Pierwszy sprawdzian ministrantów   Dziewczęta idą z darami
     
Ks. J. Zawadzki przyjmuje dary   Nauczyciele składają dary ołtarza   Ministranci światła   Ministranci czuwają...
     
Rodzice przeczytali lekcje mszalne    Piękne wykonanie psalmu   Modlitwa wiernych   Słowo Boże
     
Chwile refleksji   Komunia święta   Pamiątkowe zdjęcie z Kapłanem   Pod Kościołem Gimnazjalnym
     
Pan Profesor czuwa nad uroczystością   Ostatnie wskazówki wychowawcy   Za chwilę się zacznie...   Poczet flagowy
     
Pani Dyrektor czyta Rotę ślubowania   Chwile wzruszenia   Ślubowanie   Bogu, Ojczyźnie i szkole...
     
Tak nam dopomóż Bóg   Akademia "Polski my naród"   Maria Konopnicka urodziła się
w Suwałkach
  Prowadzący akademię
     
Fragmenty prozy   i poezji Patrona   Recytacja z pamięci   Uczniowie potrafią też grać
     
Puste krzesła czekają na Dyrekcję   Grono Pedagogiczne   Wszyscy są zasłuchani   Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela
     
Wspólne rozmowy   Rodzice i uczniowie   Nareszcie spokój...   i robienie zdjęć

powrót na stronę główną