UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2005/2006

W GIMNAZJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

  1 września 2005 r. odbyła się w naszym mieście niezwykła uroczystość. Po raz pierwszy zadźwięczał dzwonek w murach Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Jest to pierwsze niepubliczne gimnazjum w naszym mieście.

    Uroczystość zgromadziła wielu uczestników: młodzieży, ich rodziców, rodzin i przyjaciół, nauczycieli... Najpierw odbyło się jednak uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym m.in. przyjęto wewnątrzszkolny system oceniania oraz program wychowawczy szkoły. Te dwa dokumenty - obok Statutu Szkoły - są zaczątkiem naszej "konstytucji".

    O godz. 17.oo spotkaliśmy się w pięknych murach zabytkowej świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na uwagę zasługuje fakt, że Liturgiczną Służbę Ołtarza pełnili nasi gimnazjaliści, którzy dopiero w Kościele spotkali się po raz pierwszy. Czytania mszalne oraz psalm wykonali rodzice naszych uczniów. Ks. Kanonik Jerzy Zawadzki, sprawujący Eucharystię, w ciepłych słowach powitał zgromadzonych i życzył darów Ducha Świętego ciału pedagogicznemu oraz uczniom. Podkreślał potrzebę funkcjonowania takich szkół w naszym mieście oraz wielką odpowiedzialność za tworzenie historii naszej "małej Ojczyzny".

    Po Mszy św. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Zabrzmiał dzwonek, który "zwołał" na wspólne spotkanie licznie reprezentowane rodziny, uczniów i nauczycieli. Chwile wzruszenia towarzyszyły wspólnemu odśpiewaniu Hymnu państwowego. Była to także "okazja" do przypomnienia sobie wszystkich zwrotek naszego narodowego utworu. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor. Powitała zgromadzonych na uroczystości oraz przedstawiła najważniejsze punkty założeń dydaktyczno - wychowawczych na nowy rok szkolny. Życzyła, by rok szkolny był szczególnie pomyślny i obfity w dobre owoce.

   Gość honorowy, Ks. J. Zawadzki, w ciepłych słowach wyraził swoją radość z powstania szkoły. Nawiązał do chlubnej tradycji tego typu szkolnictwa w Polsce. Powołanie szkoły uznał za akt "heroizmu" i kontynuację chlubnej tradycji oświaty w naszym kraju. Nawiązując do postaci Marii Konopnickiej życzył, by wychowanie w duchu religijno - patriotycznym kształtowało nowe pokolenia naszej Ojczyzny...

    Ponadto szczegółowo omówiono bliższe i dalsze zamierzenia szkoły. Zarysowano bogatą ofertę gimnazjum, która zostanie zrealizowana dla podniesienia jakości oferty szkoły. Za najważniejsze uznano konieczność ścisłej współpracy rodziców, ciała pedagogicznego oraz uczniów...

    W czasie pierwszego spotkania klasy ze swoim wychowawcą, rodzice mieli okazję bliższej rozmowy z dyrekcją oraz nauczycielami.

 

  

    Zapraszamy do obejrzenia fotograficznych migawek z tych ważnych wydarzeń:

powrót na stronę główną