UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2007/2008

W GIMNAZJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

  Tegoroczna inauguracja nowego roku szkolnego w Gimnazjum im. Marii Konopnickiej była szczególna! Mamy już bowiem trzy klasy. Możemy więc mówić, że pewien okres historii szkoły już za nami.

   Początek roku szkolnego przypadł na 3 września 2007 r. (poniedziałek). Zanim jednak usłyszeliśmy dzwonek w murach naszego kochanego gimnazjum wcześniej spotkaliśmy się na wspólnotowej Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piękne mury zabytkowej świątyni podkreślały podniosły nastrój. Jak zwykle niemal wszyscy chłopcy uczestniczyli w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Przygotowali wspaniałą oprawę liturgii m.in. poprzez uroczystą procesję, okadzanie ołtarza itp. Dziewczęta przygotowały psalm, komentarze, modlitwę powszechną, procesję z darami ołtarza. Ks. Proboszcz Jarema Sykulski, sprawujący tę niecodzienną Mszę św. promieniował dostojeństwem i serdecznością. Ciepło powitał wszystkich zebranych, a podczas homilii podkreślał, że Kościół Gimnazjalny jest naszym kościołem i zachęcał, by go często odwiedzać (nawet codzienne np. przed rozpoczęciem lekcji). Przypominał, że z początkiem wiąże się podejmowanie postanowień i wyznaczanie celów. Odniósł się także do oceny z religii, którą uznał za potrzebną i wyjaśnił jej sens.

   Po Mszy św. spotkaliśmy się w gmachu szkolnym. Nasza dotychczasowa aula, która dotąd dzielnie służyła celom wszystkich uroczystości, pękała w szwach. Nic dziwnego, pojawiła się kolejna pierwsza klasa. Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska powitała zebranych. W pięknych słowach mówiła o konieczności i możliwości kształtowania postaw oraz zdobywaniu wiedzy w naszej szkole. Głos zabrał także Ks. Proboszcz Jarema Sykulski, który podkreślił, że Gimnazjum wpisało się na trwałe w obraz miasta. Życzył, by ten rok przyniósł samo dobro i by młodzież brała przykład ze swego patrona.

   Odbyło się również tradycyjne spotkanie całej Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. M. Konopnickiej z rodzicami naszych uczniów. W serdecznej atmosferze przedstawiono najważniejsze informacje. Była to doskonała okazja, by poznać nowych nauczycieli.

    Nie mogło też zabraknąć pierwszej lekcji, którą było spotkanie z wychowawcą. Nasza pierwsza klasa spotkała się z P. Prof. Celiną Pietrewicz, druga - z Elżbietą Łuczaj, trzecia - z Mirosławą Kalejtą.

  

    Zapraszamy do obejrzenia fotograficznych migawek z tych ważnych wydarzeń: