ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

2015/16

 

ROK SZKOLNY 2015/2016
1 września 2015 r. – w
jubileuszowym dziesiątym roku powstania naszego gimnazjum spotkaliśmy się na
uroczystej inauguracji  nowego roku szkolnego. Najpierw
zgromadziliśmy się na wspólnej Mszy św., by przed Bogiem złożyć wszystko, co nas
czeka. Młodzież przygotowała czytania, modlitwę, procesję z darami czy wreszcie
śpiew psalmu. Celebrujący tę piękną Mszę św., Ks. Proboszcz Jarema Sykulski,
odnosząc się do treści czytań, dokonując ich egzegezy, powiedział, że nasze
gimnazjum może być dla każdego prawdziwą busolą. Kompasem, który w każdym
momencie wskaże właściwy kierunek. Zauważył też, że szkoła ma nie tylko
niezwykle wysoki poziom nauczania, ale nie rezygnuje także z wysokich wymagań
moralnych.
Kolejnym punktem było spotkanie na auli, które – po
odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły – rozpoczęła Pani Dyrektor
Jadwiga Orłowska
. W ciepłych słowach dodawała każdemu otuchy i znalazła dla
każdego coś miłego. Cieszyła się zarówno z obecności obecnych uczniów, jak też i
licznie przybyłych rodziców i absolwentów. Odwołując się do tragicznej historii
Polski przypomniała, że w czas pokoju jest nam dany i powinniśmy umieć go
właściwie wykorzystać. Nie musimy oddawać życia za ojczyznę, ale nic nie zwalnia
nas z odpowiedzialności za nią.

Głos zabierali także przybyli nasi goście. Burzliwym aplauzem
została przyjęta Pani Wiceprezydent Ewa Sidorek. Podzieliła się swoimi
refleksjami dotyczącymi osiągnięć szkoły i zauważyła, że niezwykle ważną rzeczą
jest fakt, że pomimo tak znaczących sukcesach, nie osiadamy na laurach. Życzyła
udanego nowego roku szkolnego i by jego koniec był równie pomyślny jak
wcześniejsze.

Na zakończenie tej części inauguracji odbyło się uroczyste
wręczenie legitymacji szkolnych. Wszyscy uczniowie nowych klas mogli z rąk Pani
Dyrektor legitymację, która potwierdza ich przynależność do wspólnoty szkolnej.

Następnie wszyscy uczniowie udali się swoje pierwsze lekcje z
wychowawcami. Uczniowie klas pierwszych mogli bliżej zapoznać się ze szkołą.
Natomiast ich rodzice odbyli w tym czasie spotkanie z Dyrekcją.

 

1 września 2015 r. – uczniowie naszej szkoły oddali
bohaterom Września 1939 r. Liczna grupa młodzieży (w tym wszystkie klasy drugie
gimnazjum) wraz z nauczycielami i dyrekcją udała się pod pomnik Żołnierzy
Września 1939, by tam uczestniczyć w miejskich obchodach wybuchu II wojny
światowej. Dźwięk syren oraz apel poległych wprowadziły nastrój zadumy i
refleksji. Pan Prezydent Czesław Renkiewicz przypomniał zebranym tamte
tragiczne wydarzenia, akcentując w szczególny sposób martyrologię i walkę
mieszkańców naszej ziemi.

 10 września 2015 r. – wśród utalentowanej
naukowo i sportowo młodzieży naszego miasta znalazło się wielu uczniów naszego
gimnazjum. Podczas wyjątkowej uroczystości otrzymali oni z rąk Pana Czesława
Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk
, jego specjalne stypendia. Obecna
podczas tego spotkania Pani Ewa Sidorek, Wiceprezydent Suwałk, również
podkreślała znaczenie i wartość nauki.


11 września 2015 r. – dokładnie w rocznicę
zamordowania Mariana Piekarskiego (1946 r.) – z inicjatywy drużyny ZHR Baszta
został odsłonięty mural. Najpierw odbyła się Liturgia Słowa pod przewodnictwem
Ks. S. Wysockiego (Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej), podczas której
okolicznościową homilię wygłosił Ks. P. Kępa. Poczty sztandarowe oraz licznie
zgromadzona młodzież ulicami miasta przemaszerowała na róg ulicy Kościuszki i W.
Sikorskiego. Wśród nich znaleźli się również uczniowie
naszego gimnazjum. W uroczystości wzięła udział
żyjąca jeszcze siostra Mariana Piekarskiego, Irena. Warto przypomnieć, że to
właśnie uczniowie naszej szkoły odkryli postać bohaterskiego żołnierza AK, który
złożył ofiarę swego życia z miłości do Ojczyzny.

14 września 2015 r. – po wakacyjnej przerwie
działalność wznowiło Szkolnego Koło Caritas, którego przewodniczącą została
Wiktoria Kowalewska. Podczas spotkania przyjęto plan pracy, dokonano wyboru
zarządu oraz ustalono terminy spotkań.


20 września 2015 r. – uczestniczyliśmy w miejskich
obchodach Europejskiego Dnia Bez Samochodu, nad którym patronat sprawował
Prezydent Suwałk, Pan Czesław Renkiewicz. Wielu z nas przyjechało rowerem pod
supermarket na os. Północ, by następnie przejechać ulicami miasta do parku
Konstytucji 3 Maja. Tutaj czekał minifestyn, w ramach którego przygotowano m.in. upominki dla
uczestników przejazdu, gry i zabawy sprawnościowe z nagrodami.

25 – 26 września 2015 r.
„W skrajnym ubóstwie w Polsce żyje 10 procent dzieci i młodzieży do 18 roku
życia, to jest prawie milion!” – dlatego też wolontariusze z naszej szkoły w
dniach wzięli udział w 12. Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się
Posiłkiem”. W wybranych suwalskich sklepach zbierano produkty żywnościowe,
które następnie „trafią do magazynu Banku Żywności, głównego organizatora całej
akcji. Tam zostaną posortowane, zważone i policzone.” Później natomiast trafią
do podopiecznych wielu organizacji charytatywnych wspierających polskie dzieci i
najuboższe rodziny.


2 października 2015 r. – w niezapomnianą podróż wyruszyli uczniowie
dwóch klas naszego gimnazjum. Dzięki wczesnemu wyjazdowi (bo już o 4.00 rano
byliśmy na nogach) mogliśmy uczestniczyć w wielu niezwykle atrakcyjnych punktach
programu. Najpierw zwiedzaliśmy warszawskie Łazienki. Piękna jesienna aura w
połączeniu z pięknem przyrody skłaniała do refleksji i… wielu udanych zdjęć.
Kolejnym punktem było odwiedzenie planu filmowego w Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych.
My mogliśmy poznać kulisy filmu wojennego „Karbala”.
Były to niezwykłe zajęcia, bowiem towarzyszyli nam ludzie, którzy tajniki
produkcji filmu znają z codziennego doświadczenia. Była to fantastyczna lekcja
na prawdziwym planie filmowym, pośród egzotycznych rekwizytów. Wielu z nas
skorzystało z propozycji otrzymania „prawdziwych ran”. Pani charakteryzator „umałowała”
nas sztuczną krwią, używaną m.in. w Hollywood. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy
m.in. tego, że wiele scen kręcono na Bliskim Wschodzie, tylko w halach
fabrycznych warszawskich zakładów Żerań. Po tak ekscytujących zajęciach na kilka
godzin udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj także poznawaliśmy
realia okupowanej Warszawy, niemiecki terror i bohaterstwo walczących
powstańców. Mimo wyczerpującej trasy nikt nie narzekał. Po chwili powrotu do
rzeczywistości – czyli odwiedzeniu Centrum Handlowego „Złote Tarasy” – udaliśmy
się na ucztę duchową. Wybraliśmy się do Teatru Współczesnego, by tutaj obejrzeć
sympatyczną komedię, która wielu rozbawiła do łez. Jeszcze tylko kilka godzin
podróży powrotnej i po drugiej w nocy powróciliśmy do rodzinnego miasta.

4 października 2015 r. – uczestniczyliśmy  w konkatedrze pw. św.
Aleksandra
we Mszy św. w intencji Ojczyzny i Ofiar Obławy Augustowskiej.
Podczas tej pięknej i podniosłej uroczystości została odsłonięta i poświęcona Tablica – Epitafium
upamiętniająca tamte straszne wydarzenia. Organizatorami uroczystości byli m.in.
Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945, 1. Suwalska Drużyna Harcerzy ZHR „Baszta” im. Mariana Piekarskiego.
8 października 2015 r. – Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
świętuje dziesięciolecie swojego istnienia połączone z corocznym świętem
szkoły oraz ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

Najpierw spotkaliśmy się w holu szkoły o godz. 16.00, by tu przed pamiątkową
tablicą ku czci Patronki – Marii Konopnickiej, złożyć kwiaty. Następnie wszyscy
uczestnicy tego wzruszającego spotkania udali się na uroczystą Mszę św.,
sprawowaną przez Ks. Proboszcza Jaremę Sykulskiego w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Za czas wspólnej modlitwy i oprawę liturgii odpowiadali
ucziowie klasy III A wraz z ks. Karolem Czaplickim i wychowawcą klasy. Całość
uświetnił występ szkolnego chóru.
Po zakończonej liturgii odbyła się dalsza część uroczystości. Rozpoczęła się
od od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu państwowego i hymnu szkoły.
Piękny śpiew był dziełem zespołu artystycznego, w skład którego weszli nasi
najmłodsi uczniowie.

Ogromne wrażenie wywarło wystąpienie Pani Dyrektor, która z dumą i radością
przedstawiła historię naszej szkoły, jak też zaprezentowała najważniejsze
uczniowskie osiągnięcia z minionego roku. Następnie głos zabierali zaproszeni
goście, którzy wraz z nami dzielili radość jubileuszu. Przemawiali m.in. Pani
Wiceprezydent Miasta Suwałk Ewa Sidorek, Podlaski Kurator Oświaty
Jerzy Kiszkiel,
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Suwałk Mariola
Szczypiń,
w imieniu Pana Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego
wystąpiła jego małżonka, Pani Lilianna Zielińska, która odczytała jego
serdeczny list. Naszą radość dzieliła również Pani Anna Anna Naszkiewicz,
wicemarszałek województwa podlaskiego. Każda z wypowiadających się osób podkreślała wyjątkowość naszej
szkoły, jej walory edukacyjne i dydaktyczne. Padło wiele ważnych słów,
podkreślających, że GMK nie tylko uczy, ale i wychowuje. Aplauzem przyjęto
stwierdzenie, że osiągnięcia szkoły są tak duże, że aż zadziwiają.


Kulminacyjnym punktem części oficjalnej było ślubowanie na sztandar szkoły
uczniów klas pierwszych, którzy zostali przyjęci do społeczności naszej szkoły.


Z dużą sympatią przyjęto kolejny punkt programu, czyli występy artystyczne
uczniów klas pierwszych oraz wirtuozowski popis absolwenta szkoły, Michała
Letkiewicza. Głos zabrali wreszcie przedstawiciele Rady Rodziców, którzy
podziękowali Pani Dyrektor i Radzie Pedagogicznej za trud włożony wychowanie i
nauczanie dzieci. Były także kwiat i… słodka niespodzianka, którą okazał się
ogromny tort, specjalnie przygotowany na dziesięciolecie szkoły.
15 października 2015 r. – tegoroczny
Dzień Papieski
obchodziliśmy nietypowo. Członkowie Szkolnego Koła Caritas
przygotowali bowiem I Szkolny Turniej Papieski im. Jana Pawła II, na
który złożyło się aż pięć konkurencji (konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana
Pawła II/ Karola Wojtyły, konkurs na recytację utworu Jana Pawła II,
przygotowanie gazetki ściennej, napisanie własnego utworu poetyckiego
poświęconego osobie papieża oraz upieczenie własnej kremówki). W konkursie
wzięły udział wszystkie klasy naszej szkoły. Ostatecznie I. miejsce zajęła klasa
II B, drugie miejsce – klasa II C, natomiast trzecie – III A. Wspaniałe nagrody
ufundowała Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska, która wspierała Turniej na każdym
etapie.


 16 października 2015 r.
obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Głodem. Z tej okazji nasi wolontariusze –
skupieni w Szkolnym Kole Caritas wzięli udział w akcji przygotowanej przez
suwalski Bank Żywności, która nosiła nazwę„Strajk Żywności”. Wielu
uczniów naszej szkoły przygotowało specjalne transparenty oraz plakaty promujące
niemarnowanie żywności oraz zachęcające do dzielenia się z innymi. Wszyscy brali
udział także w happeningu na ul. Chłodnej, podczas którego manifestowano swoje
poparcie dla idei walki z głodem.19 października 2015 r. – obchodziliśmy
31. rocznicę śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Solidarności, wielkiego
obrońcy wolności i godności człowieka. Dyrekcja szkoły wraz z młodzieżą naszej
szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w podniosłej uroczystości
wprowadzenia relikwii męczennika do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Jego
Apostołów. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup Jerzy Mazur. Jego
Ekscelencja Ks. Bp J. Mazur zwrócił szczególną uwagę na obecność pocztu
sztandarowego przy ołtarzu oraz zaangażowanie młodzieży w całą liturgię.19 października 2015 r. – odbyło się
spotkanie wolontariuszy
z Suwałk i okolic, które prowadzili Ks. Maciej
Gilewski (wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej) oraz Anna Nowicka (koordynator
wolontariatu Caritas Diecezji Ełckiej). Tematem przewodnim spotkania było
przybliżenie istoty miłosierdzia (w związku z rozpoczynającym się Rokiem
Miłosierdzia), Dekalog Bezinteresownej Miłości wolontariuszy SKC oraz
problematyki misji. Nie mogło na nim zabraknąć całego Zarządu naszego Szkolnego
Koła Caritas.

20 października 2015 r. – dzięki
zaangażowaniu członków Szkolnego Koła Caritas przeprowadzono akcję
uświadamiającą wartość oddawana komórek macierzystych (zachęcenie do oddawania
szpiku kostnego), a tym samym ratowanie życia ludzkiego.  Z tej okazji
przygotowano również okolicznościową gazetkę ścienną na głównym holu szkoły.10 listopada 2015 r. – uczniowie III A
przygotowali apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W programie
słowno – muzyczno – filmowym przenieśliśmy się do początków naszej państwowości,
by potem śledzić losy naszej ojczyzny, przeżywającej swoje wzloty i upadki.
Nieoczekiwanym elementem była wizyta Marii Konopnickiej i wspólny śpiew „Roty”,
nie zabrakło także krótkich konkursów. Uroczystość koncentrowała się na pytaniu,
czym dzisiaj jest dla nas patriotyzm, czy współczesna młodzież byłaby gotowa do
poświęceń i wyrzeczeń. Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska, dziękując
młodzieży za przygotowanie apelu, podkreśliła, że także dzisiaj miłość do
ojczyzny jest dla nas jedną z najważniejszych wartości.


11 listopada 2015 r. – obchodziliśmy
97. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Najpierw spotkaliśmy
się na wspólnej Mszy św. w intencji Ojczyzny w konkatedrze pw. św. Aleksandra, w
której uczestniczyły liczne poczty sztandarowej, służby mundurowe,
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Następnie, pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyly się dalsze uroczystości, m.in. wystąpienie
Prezydenta Miasta Czesława Renkiewicza oraz złożenie okolicznościowych wiązanek
kwiatów. W uroczystości wziął udział również poczet sztandarowy naszej szkoły.

Wielu uczniów wzięło również udział w jubileuszowym X Młodzieżowym Marszu
Niepodległości, który również rozpoczął się od Mszy św. w konkatedrze pw. św.
Aleksandra, a zakończył na cmentarzu parafialnym pod grobem żołnierzy POW.14 listopada 2015 r. – swoją
znakomitą formę – po ubiegłorocznych zwycięstwach – udowodnili nasi zawodnicy
reprezentujący szkołę podczas Mistrzostw Suwałk w szachach (kategoria
chłopców). Zespół w składzie: Kacper Surażyński, Antoni Kowalczuk, Piotr
Radzewicz, Paweł Radzewicz
okazał się najlepszy i zajął I miejsce! Drużyna
tym samym awansowała do dalszych rozgrywek.19 listopada 2015 r. – uczestniczyliśmy –
wraz z Panią Dyrektor Jadwigą Orłowską – w konferencji „W świecie
wartości gimnazjalisty – otwarta szkoła”, zorganizowanej przez Suwalski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli przy współpracy z Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT, Zespołem Szkół nr 10 oraz Zespołem Szkół nr 3, której patronował
suwalski Urząd Miasta.

Uczennica naszego gimnazjum Maja Gajdamowicz (kl. II B) wraz z Panem
Grzegorzem Kalejtą przygotowała specjalny film pt. „Co jest dla mnie ważne, co
liczy się w życiu?” Po projekcji materiału filmowego Maja przybliżyła historię
produkcji oraz zaprezentowała swoje zainteresowania.

Więcej informacji:

http://sodn.suwalki.pl/galeria/category/100-2015-11-19-konf


20 listopada 2015 r. – reprezentacja
naszej szkoły wzięła udział w Mistrzostwach Suwałk Szkół Gimnazjalnych w
Badmintonie
(zespół dziewcząt oraz zespół chłopców) zorganizowanych przez
Urząd Miasta w Suwałkach. Zawody odbywały się systemem do dwóch przegranych (lub
wygranych) setów do 11 punktów. Po bardzo widowiskowych i zaciętych meczach
drużyna chłopców zajęła I. miejsce (wystąpili w składzie: Filip
Grabowski, Sebastian Bilbin, Paweł Cipielewski, Mikołaj Kwiatkowski
),
natomiast dziewczęta zajęły III. miejsce (wystąpiły w składzie:
Klaudia Butkiewicz, Kornelia Zielińska, Julia Sowulewska
)! Oba zespoły
otrzymały piękne puchary oraz zakwalifikowały się tym samym do finału grupy.


20 listopada 2015 r. – w Suwalskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyło się podsumowanie oraz wręczenie nagród w
miejskim konkursie „Patriotyzm współczesnego Polaka” pod hasłem „Mój Dom
– Moja Ojczyzna”, nad którym patronat sprawował Pan Czesław Renkiewicz,
Prezydent Suwałk. To właśnie z jego rąk nagrodę (specjalne wyróżnienie) w
kategorii szkół gimnazjalnych – za napisaną pracę – otrzymała Małgorzata
Wichura
(kl. II A).

Więcej informacji na stronie:

http://um.suwalki.pl/mlodzi-patrioci-nagrodzeni/
29 listopada 2015 r. – mistrzowską formę
utrzymała reprezentacja naszego gimnazjum podczas finału wojewódzkiego w
szachach. Drużyna w składzie: Antoni Kowalczuk, Paweł Radzewicz, Piotr
Radzewicz, Kacper Surażyński
zajęła drugie miejsce w Gimnazjadzie
Województwa Podlaskiego w szachach
(chłopców), które odbyły się w
Białymstoku (jej organizatorem jest Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy). Oznacza to, że przed naszą ekipą już tylko rozgrywki na szczeblu
mistrzostw Polski.

1 grudnia 2015 r. – uczennica naszego gimnazjum Aleksandra Jamróz
(kl. II B) znakomicie wypadła podczas III edycji międzyszkolnego regionalnego
Konkursu Językowego „Are You bilingual? Es – tu bilingue? Bist du zweisprachig?”
organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach. Nad tegoroczną edycją
honorowy patronat sprawował Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz oraz
Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Aleksandra w kategorii język angielski/ język
niemiecki okazała się bezkonkurencyjna i zajęła pierwsze miejsce!2 grudnia 2015 r. – reprezentacja szkoły
wzięła udział w I Giżyckim Turnieju Szkół w Tenisie Ziemnym o Puchar Starosty
Giżycka
. Zespół w składzie: Julia Sowulewska, Maria Kuczyńska, Wiktoria
Cherubin, Kornelia Zielińska, Roksana Maciejczuk, Filip Olszewski oraz Filip
Mazur
zajęła pierwsze miejsce! Znakomicie wypadli też poszczególni
zawodnicy w rozgrywkach indywidualnych. W kategorii dziewcząt 1. miejsce
zajęla Julia Sowulewska, drugie – Wiktoria Cherubin, trzecie – Maria Kuczyńska,
szóste – Kornelia Zielińska, ósme – Roksana Maciejczuk,
w kategorii chłopców
Filip Olszewski zajął
drugie miejsce, natomiast Filip Mazur – czwarte miejsce.


4 grudnia 2015 r. – znakomitym wynikiem
zakończył się udział reprezentacji naszego gimnazjum w Mistrzostwach Grupy
Północnej Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie
. Po pięknych i emocjonujących
rozgrywkach drużyna chłopców zajęła pierwsze miejsce, natomiast
dziewczęta zajęły trzecie miejsce!

7 grudnia 2015 r. – podczas obchodów
Światowego Dnia Wolontariusza, nad którymi honorowy patronat sprawował Prezydent
Miasta Suwałk, Pan Czesław Renkiewicz, został rozstrzygnięty lokalny konkurs
„Barwy Wolontariatu, Suwałki 2015”,
organizowany przez Centrum Aktywności
Społecznej Pryzmat. Spośród ogromnej ilości zgłoszeń kapituła wybrała zaledwie
dziesięciu najlepszych wolontariuszy, wśród których znalazła się również
Wiktoria Kowalewska (kl. III A), przewodnicząca Szkolnego Koła Caritas. Wiktoria
otrzymała m.in. pamiątkową statuetkę oraz dyplom, na którym widnieją słowa św.
Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Dziękujemy Wam za „szlachetną pracę i bezcenną pomoc dla dobra innych”.


8 – 10 grudnia 2015 r. – uczniowie klas
trzecich przystąpili do próbnych egzaminów gimnazjalnych. Przez trzy dni zmagali
się z wiedzą z przedmiotów, które będą zdawać podczas prawdziwych egzaminów
gimnazjalnych. Musieli wykazać się wiedzą języka polskiego, historii, wiedzy o
społeczeństwie i sztuki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii i
matematyki oraz języków obcych.10 grudnia 2015 r. – uczniowie całej
szkoły wzięli udział w specjalnym spotkaniu rekolekcyjnym przygotowującym do
świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne rekolekcje adwentowe prowadził ks. dr
Wojciech Kotarski z Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Młodzież przygotowała oprawę
liturgiczną Mszy św., nie zabrakło również występu szkolnej scholi.

11 grudnia 2015 r.
Agata Krysa (
kl. III A) zajęła drugie miejsce (na dystansie 200 m. dowolny,
z czasem 2:26.61) podczas Mistrzostw Województwa w Pływaniu o Puchar
Prezydenta Miasta Suwałk
, Pana Czesława Renkiewicza. Organizatorem zawodów
był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach.
15 grudnia 2015 r. – w sali sportowej
Zespołu Szkół Nr 6 w Białymstoku rozegrane zostały finały Gimnazjady
Województwa Podlaskiego w badmintonie
. Zawody przeprowadzono z uroczystym
otwarciem i zamknięciem. Podczas zakończenia zwycięzców udekorowano medalami
oraz wręczono puchary, dyplomy, statuetki oraz koszulki z logo „mistrza
województwa podlaskiego”. Dekoracji dokonali Marek Sadowski i Pan Lech Szargiej
Wiceprezesi Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Zespół w
składzie  Sebastian Bilbin, Paweł Cipielewski, Filip Grabowski, Mikołaj
Kwiatkowski
po pięknych rozgrywkach zajął trzecie miejsce! 16 grudnia 2015 r. – tuż przed 217.
rocznicą urodzin Adama Mickiewicza (przypada w wigilię) w Bibliotece Publicznej
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach odbył się XV Miejski Konkurs Recytatorski
Gimnazjalistów
poświęcony twórczości naszego wieszcza „Młodości! Ty nad
poziomy wylatuj…”. Organizatorem konkursu był Suwalski Oddział Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Biblioteka Publiczna im. Marii
Konopnickiej. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie Kacper Słowikowski
(kl. I C) oraz Kacper Rydzewski (kl. II C). Ostatecznie, Kacper Rydzewski
zajął III miejsce.


18 grudnia 2015 r. – wspólnota szkolna
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej świętowała szczególnie ważne wydarzenie:
wspólną szkolną wigilię. Najpierw spotkaliśmy się na pięknej Mszy św.,
sprawowanej przez Ks. Proboszcza Jaremę Sykulskiego. Celebrans,
nawiązując do przeżywanego okresu adwentu oraz postaci św. Józefa, wskazywał,
jak ważną rzeczą jest umiejętność otwierania się głos Boga w sobie. Zachęcał do
podejmowania wysiłku i odpowiedzialności za podjęte decyzje. Jak zwykle,
młodzież przygotowała czytania mszalne, śpiew psalmu, procesję z darami,
liturgiczną służbę ołtarza. Z nowym repertuarem zaprezentowała się także szkolna
schola liturgiczna.

Kolejnym punktem programu były jasełka w wykonaniu uczniów klas pierwszych. W
pięknej scenografii (w Restauracji „Na Starówce”) mogliśmy jeszcze raz przeżyć
sceny biblijne – od kuszenia w raju po knowania Heroda i szczęśliwe narodziny
Dzieciątka Jezus. Wspaniale przygotowana orkiestra przedstawiła szereg znanych
kolęd, w śpiew których włączali się wszyscy zebrani.Chwil wzruszenia nie zabrakło przy czytaniu modlitwy powszechnej, a
szczególnie fragmentu Ewangelii dotyczącego narodzin Jezusa Chrystusa w
Betlejem. Przedstawiciele poszczególnych klas zapalili swoje świece, by potem
światło Chrystusa zanieść do wspólnot klasowych. Nie mogło zabraknąć także
łamania się opłatkiem i składania sobie szczerych życzeń.

W naszej podniosłej uroczystości wzięła udział Pani Dyrektor Jadwiga
Orłowska
(jako gospodarz), Rada Pedagogiczna, pracownicy administracji i
obsługi, uczniowie wszystkich klas, rodzice, dziadkowie, absolwenci, nasi
przyjaciele.

21 grudnia 2015 r. – kolejnym wspaniałym
wynikiem może pochwalić się reprezentacja naszego gimnazjum. Nasza reprezentacja
w składzie: Antoni Kowalczuk, Aleksandra Grudzińska i Paweł Radzewicz
znalazła się, z szóstym wynikiem, wśród 100 najlepszych szkół w Polsce i jako
jedyna w Suwałkach, które zakwalifikowały się do udziału w eliminacjach
okręgowych II edycji Ogólnopolskiej Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

23 grudnia 2015 r. – na ręce Pani
Dyrektor Jadwigi Orłowskiej nadeszło pismo z Towarzystwa Szkół Zjednoczonego
Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. Czytamy w nim: „W imieniu naszego
stowarzyszenia pragniemy serdecznie pogratulować Dyrekcji i Nauczycielom
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
uzyskania przez Państwa ucznia
Filipa Wronowskiego
stypendium do Fyling Hall School w Wielkiej Brytanii.
Jesteśmy pełni uznania dla warunków, jakie stworzyli Państwo dla rozwoju
osobistego i intelektualnego tak wspaniałej, wszechstronnej i wartościowej
osoby. Wierzymy, że w ciągu dwóch lat nauki w Fyling Hall School Filip będzie
godnie reprezentował naszej kraj, a dwuletni pobyt w Wielkiej Brytanii będzie
niepowtarzalną przygodą życia i otworzy przed nim nowe możliwości. Życzymy
Państwa szkole więcej stypendystów w przyszłości oraz wszelkich sukcesów”
.

11 stycznia 2016 r.  – jury – pod
przewodnictwem Pani Dyrektor Jadwigi Orłowskiej – rozstrzygnęło międzyklasowy
konkurs na najpiękniejszą dekorację sali lekcyjnej
. Wobec trudności z
wyłonieniem jednego zwycięzcy jury zmuszone było podjąć kompromis. Oznacza to,
że wysiłek wszystkich klas został doceniony, ale ostatecznie pierwsze miejsce
przyznano klasom: I C, II B, III B, I B, drugie miejsce – klasom II A, I
A, trzecie – klasie II C, wyróżnienie – klasom III A i III C.

13 stycznia 2016 r.  – grupa uczniów
przystąpiła do etapu szkolnego Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego dla
Gimnazjalistów RamBit
. Po napisaniu testu okazało się do II etapu konkursu
zakwalifikowały się następujące osoby: Wiktor Pacewicz, Mateusz Romanowski,
Mateusz Szymczyk, Paweł Cipielewski, Piotr Kowalczyk
.

14 stycznia 2016 r. – najlepszą
znajomością języka angielskiego podczas etapu rejonowego Wojewódzkiego
Konkursu Języka Angielskiego
wykazały się Aleksandra Góral oraz
Anastazja Kruchelska
, które tym samym awansowały do finału wojewódzkiego
tego konkursu.

15 stycznia 2016 r. – odbył się etap
rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Jego laureatami zostali Antoni
Kowalczuk, Piotr Sawicki
oraz Dawid Woźniak. Uczniowie ci awansowali
do etapu wojewódzkiego.

18 stycznia 2016 r. – etap rejonowy
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
okazał się wyjątkowo pomyślny dla
wielu uczniów naszego gimnazjum. Do etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikowali
się następujący uczniowie: Kamila Balun, Anna Maria Barszczewska, Kinga
Burnejko, Aleksandra Grudzińska, Aleksandra Jamróz, Paula Olszewska, Mateusz
Romanowski, Weronika Sala, Wiktoria Warakomska, Gabriela Węsierska
.

19 stycznia 2016 r. – doskonałą
znajomością chemii może pochwalić się Jakub Faliński, który po etapie rejonowym
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, awansował do finału wojewódzkiego.

22 stycznia 2016 r. – wśród laureatów
etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego znaleźli się
Mateusz Bukowski
oraz Jakub Jan Makarewicz, którzy tym samym
awansowali do etapu wojewódzkiego.

25 stycznia 2016 r. – doskonałą
znajomością geografii wykazał się Tomasz Lenczewski podczas etapu
rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Uczeń ten awansował
równocześnie do etapu wojewódzkiego.

1 lutego 2016 r. – spośród uczestników
etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dwie
uczennice: Aleksandra Jamróz oraz Weronika Sala otrzymały tytuł
laureata tego etapu i zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.

2 lutego 2016 r. – laureatami Ponadwojewódzkiego
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
zostali: Anna Barwicka,
Wiktoria Chojnowska, Aleksandra Grudzińska, Antoni Kowalczuk, Piotr Kowalewski,
Anastazja Kruchelska, Wiktor Pacewicz, Paweł Radzewicz, Piotr Radzewicz,
Weronika Sala, Mateusz Sokołowski, Wiktoria Warakomska
. Uczniowie ci
zakwalifikowali się równocześnie do dalszego etapu rozgrywek.

9 lutego 2016 r. – poznaliśmy wyniki
ogólnopolskich olimpiad Olimpus
(w sesji jesiennej 2015). Doskonałymi
wynikami może pochwalić się bardzo wielu uczniów. W olimpiadzie języka
angielskiego w klasie pierwszej, dyplom laureata otrzymali Piotr Barwicki
oraz Kacper Sznejder. Dobre wyniki osiągnęli także m.in.: Kacper
Słowikowski, Zofia Łangowska, Marcin Murawski, Maryla Perkowska, Magdalena
Mitros, Maria Sawicka oraz Zuzanna Danielewicz
. W klasie drugiej dyplom
laureata otrzymała Agata Bukowska, ale dobrze wypadli także Tomasz
Lenczewski, Jakub Szulc, Karolina Kościuch, Kacper Rydzewski, Szymon Śliwowski,
Patryk Barwicki oraz Joanna Jabłońska
. W klasie trzeciej dyplom laureata
otrzymały Aleksandra Góral oraz Wiktoria Warakomska, a dobre wyniki
osiągnęli Anastazja Kruchelska, Anna Barwicka, Aleksandra Grudzińska, Hubert
Kiersztyn.

10 lutego 2016 r. – uroczystą Mszą św. w
kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęliśmy okres Wielkiego
Postu
. Uroczystość Środy Popielcowej było szczególną liturgią, w której
zaangażowała się cała wspólnota szkolna.

12 lutego 2016 r. – tegoroczne
walentynki
– z racji rozpoczętego Wielkiego Postu – były wyjątkowo skromne.
Niemniej dziewczęta z klasy II C przygotowały szereg niespodzianek, a wśród nich
obowiązkową pocztę, która roznosiła „walentynki” do szczęśliwych adresatów.

13 lutego 2016 r. – znakomitymi wynikami
może pochwalić się Agata Krysa (kl. III C), która podczas półfinału
wojewódzkiego Mistrzostw Grupy Północnej w pływaniu stylem dowolnym zajęła
drugie miejsce. Organizatorem rozgrywek był Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy.

15 lutego 2016 r. – powitaliśmy w murach
naszego gimnazjum wyjątkowych gości, wolontariuszy z USA i Kanady, którzy będę
gościli w szkole przez kilka najbliższych miesięcy. Dzięki obecności
wolontariuszy nasi uczniowie pogłębią umiejętności konwersacyjne w języku
angielskim. Pani Jadwiga Orłowska powitała w szkole przybyłych, przedstawiła im
historię gimnazjum, nasze osiągnięcia oraz najbliższe plany.

16 lutego 2016 r. – spośród uczestników
etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego aż ośmiu
awansowało do etapu wojewódzkiego: Paweł Cipielewski, Jakub Faliński, Piotr
Kowalczyk, Wiktor Pacewicz, Julia Poświatowska, Mateusz Romanowski, Władysław
Sowul
oraz Mateusz Szymczyk.

17 lutego 206 r. – poznaliśmy wyniki XI
Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Jest to ogólnopolski konkurs o
wysokim standardzie merytorycznym. Najlepszym wynikiem może
pochwalić się Antoni Kowalczuk (kl. III C), który jako jedyny z Suwałki
(i rejonu) zakwalifikował się do zawodów finałowych.
25 lutego 2016 r. – zwycięzcy etapu
pierwszego Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów „RamBit”
wzięli udział w rozgrywkach drugiego stopnia w Zespole Szkół nr 6 im. Karola
Brzostowskiego. Nasi uczniowie znaleźli się w ścisłej czołówce konkursu: drugie
miejsce zajęli Mateusz Szymczyk i Piotr Kowalczyk, natomiast
Mateusz Romanowski
uplasował się na trzeciej pozycji.


 26 lutego 2016 r. – członkowie
Szkolnego Koła Caritas
wzięli udział w Drodze Krzyżowej sprawowanej przez
Ks. Krzysztofa Kaszubę w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Całość rozważań przygotowała młodzież pod kierunkiem zaprzyjaźnionego koła
Caritas z Zespołu Szkół nr 2. Tematem przewodnim była praca misjonarzy, a przede
wszystkim los dzieci w krajach misyjnych.

27 lutego 2016 r.
9 uczniów
naszego gimnazjum –  i  jako jedyni z Suwałk –
zakwalifikowało się do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Gimnazjalnej Olimpiady
Wiedzy o Społeczeństwie
.  Warto dodać, że w olimpiadzie wzięło udział  ponad
4000 uczniów z całej Polski.  Najlepszym wynikiem może poszczycić się
Wiktoria Chojnowska
, która uzyskała  4. wynik w Polsce. Pozostali uczniowie:
Piotr Kowalewski  i Paweł Radzewicz –  5. wynik,  Antoni Kowalczuk  i
Piotr Radzewicz
– 6. wynik, Anna Barwicka i Aleksandra Grudzińska
8. wynik, Wiktoria Warakomska -11. wynik. Natomiast 13. wynik w Polsce
uzyskał  Wiktor Pacewicz.


10 marca 2016 r. – to wydarzenie można
nazwać historycznym. Nasze gimnazjum odwiedził JE Ks. Biskup Jerzy Mazur,
ordynariusz diecezji ełckiej. Spotkanie, najpierw ze społecznością całej szkoły,
a następnie z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną odbywało się w ramach wizytacji
kanonicznej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (parafia naszej szkoły).
Dostojnego gościa powitała w ciepłych słowach Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska.
Przybliżyła dziesięcioletnią historię placówki, przedstawiła najważniejsze
wydarzenia i dokonania. Zwróciła szczególną uwagę na program wychowawczy oparty
na wartościach chrześcijańskich.

Ks. Biskup Jerzy Mazur, po obejrzeniu części artystycznej przygotowanej przez
młodzież, określił ją jako „pięknie przygotowaną katechezę o miłosierdziu, która
dała treści do zastanowienia i refleksji. Wyraził zadowolenie z profilu
wychowawczego szkoły oraz tego, że daje on fundament pod budowanie młodego życia
na wartościach, które pomagają przeżyć szczególne okres młodości i przygotować
się do dorosłego, dojrzałego życia. Wskazał również, by budować na takich
wartościach, jak dobro, prawda i piękno. Odnosząc się do wystąpienia Pani
Dyrektor zachęcił, by jak orły latać wysoko…

Ks. Jarema Sykulski, Proboszcz parafii, podkreślił, że najistotniejszą rzeczą
są nie tylko dokonania gimnazjum, chociaż te mogą imponować, ale przede
wszystkim ludzie. Szkoła bowiem jest elitarna w dobrym rozumieniu tego słowa.
Nikt nie wstydzi się ani dokonań na płaszczyźnie naukowej, ale i sprawy wiary
traktowane są jako oczywiste. Za ważne uznał także ogromne zaangażowanie
rodziców w sprawy szkoły. Ciepło zostały przyjęte jego słowa o tym, że zawsze
może liczyć na społeczność tej szkoły.

Ks. Jerzy Mazur pobłogosławił zebranych, do który skierował także apel, by
chcieli w całym swoim życiu dawać świadectwo wierze. Zaprosił również do udziału
w Światowych Dniach Młodzieży. Redakcja szkolnego miesięcznika wręczyła mu
okolicznościowy numer pisma, przygotowany specjalnie na tę okazję.


Następnym punktem było spotkanie Ks. Biskupa z Radą Pedagogiczną, podczas
którego zebrani mogli osobiście wysłuchać pasterza diecezji oraz poznać jego
najbliższe plany. Po długiej rozmowie przy wspólnym stole znakomity gość
podziękował za przyjęcie i pożegnał się z naszą szkołą.


20 marca 2016 r.Antoni Kowalczuk
(kl. III C) jest niezwykle utalentowanym matematykiem. O jego niezwykłych
umiejętnościach mogliśmy przekonać się już wielokrotnie (jest m.in. kilkukrotnym
laureatem wojewódzkich konkursów przedmiotowych). Jego najnowszy sukces ma miarę
ogólnopolską, obecnie został również finalistą XI Olimpiady Matematycznej
Gimnazjalistów
(organizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji
Matematycznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej). Warto również podkreślić,
że jest on jedynym finalistą z naszego miasta.


1 kwietnia 2016 r. – w tragiczną 72.
rocznicę stracenia w Suwałkach szesnastu mieszkańców miasta wzięliśmy
udział w miejskich obchodach tego wydarzenia. Najpierw uczestniczyliśmy we Mszy
św. w kościele pw. św. Wojciecha, po której przeszliśmy pod pomnik Straceń przy
ul. Sejneńskiej. Tam wysłuchaliśmy m.in. przemówienia Prezydenta Miasta Suwałk
Pana Czesława Renkiewicza, który przypomniał tamte straszne chwile oraz
wskazał na konieczność pamięci i zachowania swojej narodowej tożsamości. Odbyło
się rownież złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W dalszej części obchodów
uczestnicy udali się na grób zamordowanych, który znajduje się w podsuwalskim
Lesie Szwajcarskim.

1 kwietnia 2016 r. – pomimo ogromnej
konkurencji, naszej uczennicy, Julii Pomichter (kl. II B) udało się
znaleźć wśród najlepszych uczestników Konkursu Piosenki Obcojęzycznej
organizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w
Suwałkach. Julia „wyśpiewała” drugie miejsce (w kategorii gimnazjum,
język angielski)!

1 kwietnia 2016 r. – na ręce Pani
Dyrektor Jadwigi Orłowskiej wpłynęło pismo gratulujące znakomitych wyników
osiąganych przez uczniów naszego gimnazjum w Olimpiadzie Matematycznej
Gimnazjalistów, którego autorem jest Organizator tejże olimpiady.


2 kwietnia 2016 r. – jedną z
najważniejszych rocznic, o których nie można zapomnieć, jest data śmierci
Ojca Świętego Jana Pawła II
. Każdego roku społeczność naszej szkoły
przygotowuje specjalne obchody oraz uczestniczy w oficjalnych miejskich
obchodach. W tym roku wzięliśmy udział w uroczystej Mszy św. w sanktuarium
Bożego Miłosierdzia (parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa), na którą
zaprosił nas Ks. Proboszcz Jarema Sykulski. Wielu z nas uczestniczyło również w
koncercie zespołu „Siewcy Lednicy”, jaki miał miejsce w kościele pw. św.
Aleksandra. Wieczorem, dokładnie o godz. 21.37, w godzinę śmierci Jana Pawła II,
przybyliśmy także pod papieski pomnik, by tam oddać mu hołd i wspólnie z innymi
trwać w modlitewnej zadumie.7 kwietnia 2016 r. – tradycyjnie już,
jednym z elementów obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II, jest udział
młodzieży naszej szkoły w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Jana
Pawła II
dla uczniów suwalskich gimnazjów. W tym roku możemy pochwalić się
ogromnym sukcesem, ponieważ interpretacje naszych reprezentantów znalazły
uznanie w oczach jury. Pierwsze miejsce przypadło Kacprowi Rydzewskiemu
(kl. II C), drugiej – Martynie Kleszczewskiej (kl. II B), trzecie –
Pauli Olszewskiej
(kl. III A).

 


12 kwietnia 2016 r. – z okazji Światowego
Dnia Czekolady, w naszym gimnazjum (z inicjatywy klasy IB) odbyła się sprzedaż
własnych wyrobów z czekolady. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze
strony uczniów. Sprzedano ponad 30 pysznych wyrobów, a zebrane pieniądze – 220
zł  – przeznaczono na potrzeby schroniska dla zwierząt w Suwałkach.

14 kwietnia 2016 r. – w Zespole Szkół nr
10 odbyła się uroczystość wręczenia tytułów laureatom wojewódzkich konkursów
przedmiotowych gimnazjalistom z Suwałk i z regionu. Imprezę swoją obecnością uświetnili m.in. Wiceprezydent Suwałk
Pani Ewa Sidorek, członek zarządu województwa podlaskiego, Pan Bogdan Dyjuk oraz
dyrektorzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku.


Podczas uroczystości wręczono ponad 60 tytułów laureatów, ale jak się okazało
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej już po raz kolejny pobiło wszelkie rekordy. W
bieżącym roku na 35 tytuły laureatów, które uzyskali gimnazjaliści z Suwałk, aż
17 tytułów przypadło GMK. Jesteśmy dumni, że niemal połowę suwalskich laureatów
stanowią nasi uczniowie. Zwracali na to szczególną uwagę nie tylko obecni
przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, ale i obecne media. Na wielu
portalach pojawiły się m.in. informacje „Gimnazjum Konopnickiej najlepsze”.

Wielkim wyróżnieniem dla całej społeczności szkolnej była nagroda, którą wręczono
Pani Dyrektor, Jadwidze Orłowskiej. Podlaski Kurator Oświaty, Pani Mariola Szczypiń napisała: „składam serdeczne gratulacje za wysokie osiągnięcia
edukacyjne uczniów, zdobycie 17 tytułów laureata Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych wśród gimnazjów w województwie podlaskim w roku szk. 2015/2016”.


22 kwietnia 2016 r. – tytuł finalisty w
etapie wojewódzkim VIII Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” w
kategorii szkół gimnazjalnych uzyskał uczeń naszej szkoły, Mateusz Bukowski
(kl. II B). Mateusz reprezentował szkołę podczas etapu wojewódzkiego w
Ciechanowcu.

23 kwietnia 2016 r. – wśród najlepszych w konkursach dla gimnazjalistów,
organizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej znaleźli
się uczniowie naszej szkoły. Laureatem konkursu z chemii został Jakub Faliński.
Laureatem konkursu z geografii został Tomasz Lenczewski, a finalistami – Paula
Olszewska oraz Aleksandra Grudzińska. Laureatami konkursu z matematyka zostali:
Antoni Kowalczuk, Aleksandra Grudzińska, Piotr Sawicki, finalistami: Jakub
Faliński, Paweł Radzewicz, Kacper Surażyński, Aleksandra Górska. Finalistką
konkursu z biologii została Aleksandra Górska. Laureatem konkursu z informatyki
został Mateusz Szymczyk.28 kwietnia 2016 r. – klasa I C wraz z
wychowawcą udała się na niezwykłą wycieczkę, podczas której otrzymała niezwykle
odpowiedzialne zadanie. W leśnictwie Szypliszki miała bowiem okazję posadzić
znaczącą ilość sadzonek leśnych. Była to żywa lekcja biologii, wzajemna
integracja klasy, jak też nauka odpowiedzialności.

Napisał o nas suwalski portal informacyjny:

http://www.suwalking.pl/News,single,mlodzi-suwalczanie-sadzili-las?id=1797

28 kwietnia 2016 r. – ogromną wiedzą
wykazał się Michał Marcinkowski, który zajął I. miejsce w XVII edycji
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów gimnazjum,
który odbył się w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach. Konkurs odbywał się na
podstawie autorskiego programu p. Edyty Korobkiewicz oraz p. Moniki Baranowskiej
„Dziedzictwo kulturowe krajów anglojęzycznych”.

29 kwietnia 2016 r. – grupa młodzieży
naszego gimnazjum wsparła projekt zaprzyjaźnionej szkoły. Podczas imprezy
„Zdrowy dzień w Zespole Szkół nr 2”, na który złożyło się kilka ciekawych
propozycji, m.in. konkursów i występów artystycznych, podjęto próbę ustanowienia
rekordu Polski w ilości uczniów tańczących wspólnie zumbę. Projekt ma na celu
promocję zdrowego stylu życia, wyrabiania zdrowych nawyków żywieniowych oraz
zwracać uwagę na problem marnowania żywności. 3 maja 2016 r. – w 225. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
wzięliśmy udział w miejskich obchodach tego
jednego z najważniejszych świąt narodowych dla każdego Polaka. Nasza delegacja,
z Panią Dyrektor Jadwigą Orłowską na czele, wzięła najpierw udział we Mszy św.
przed konkatedrą św. Aleksandra, by następnie wysłuchać pod Dębem Wolności
okolicznościowych wystąpień. Oficjalnie złożyliśmy również wiązankę kwiatów.
Pomimo niesprzyjającej pogody (ulewnego deszczu) byliśmy na obchodach do końca.5 maja 2016 r. – klasa III C przygotowała
specjalną uroczystość szkolną poświęconą 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja
. Złożyło się na nią kilka elementów, m.in. recytacja patriotycznych
utworów, śpiew znanych piosenek, jak też atrakcyjny pokaz multimedialny.

9 maja 2016 r. – grupa uczniów naszego
gimnazjum znalazła się w kolejnym etapie ogólnopolskiego konkursu programu
edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Budżet”. W ramach konkursu uczennice: Anna
Maria Barszczewska, Agata Krysa oraz Wiktoria Chojnowska
przygotowały projekt
wykorzystania 100000 zł na wykonanie aplikacji mobilnej poświęconej odkrywaniu
śladów Jaćwingów na naszych ziemiach. Ich praca została wybrana spośród kilkuset
prac zgłoszonych z całej Polski i znalazła się w finałowej dziesiątce.

10 maja 2016 r. – już po raz kolejny
uczniowie naszego gimnazjum dostąpili ogromnego wyróżnienia i otrzymali mandaty
na XXII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tomasz Dąbrowski oraz Mateusz Szymczyk
przygotowali pracę badawczą poświęconą młodemu żołnierzowi podziemia
antykomunistycznego, Józefowi Czyżowi. W ramach swojego projektu przeprowadzili
ogromną ilość badań (ankieta, sonda), na podstawie których ułożyli plan działań.
Lista podjętych przez nich pomysłów jest imponująca i obejmuje m.in. bieg
uliczny, grę terenową, wycieczki rowerowe. Warto dodać, że nasi uczniowie
znaleźli się wśród zaledwie kilku zespołów, którym udało się zakwalifikować się
do sejmu.

11 maja 2016 r. – poznaliśmy wyniki
Międzynarodowego Konkurs „Kangur Matematyczny”, który  odbył się 17 marca 2016 r.
Także i teraz nasi uczniowie znaleźli się w ścisłej czołówce. W kategorii „kadet
– klasa I gimnazjum”, Paweł Cipielewski oraz Władysław Sowul uzyskali
wynik bardzo dobry, Łukasz Kozłowski – wyróżniony. Na uwagę zasługują
także wyniki Kacpra Sznejdera, Kingi Burnejko, Cypriana Milewskiego,
Katarzyny Chrzanowskiej
oraz Adriana Zapolskiego. W kategorii „Kadet
– klasa II gimnazjum” Agata Bukowska, Hubert Ziajka oraz Monika Dyczewska
zostali wyróżnieni. Znaczące wyniki uzyskali także: Aleksandra Jamroz, Piotr
Kowalczyk, Jakub Pilch, Karol Kamiński, Michał Radzewicz, Joanna Jabłońska,
Piotr Kowalewski oraz Wiktora Wróbel.
W kategorii ” Junior – klasa III
gimnazjum” na uwagę zasługują wyniki Kacpra Surażyńskiego, Julii
Poświatowskiej, Aleksandry Grudzińskiej, Jakub Falińskiego, Pawła Radzewicza
oraz Aleksandry Górskiej
.

17 maja 2016 r. – znaczącym sukcesem
naszej uczennicy zakończyło się II Międzyszkolne Dyktando z Języka
Angielskiego
dla uczniów gimnazjum, jakie odbyło się w Zespole Szkół nr 10 w
Suwałkach. Uczennica Aleksandra Góral (kl. III A) zajęła w nim drugie
miejsce.


18 maja 2016 r. – naszą szkołę odwiedzili
niecodzienni goście. Na godzinę wychowawczą z klasą I C przyszli siatkarze
klubu Ślepsk Suwałki
. Młodzież mogła poznać nie tylko tajniki tego pięknego
sportu, ale także zadać interesujące ich pytania. Nie zabrakło także innych
tematów, m.in. rozmowy nt. trudnej drogi osiągania celu i dochodzenia do
sukcesu.

O tej nietypowej lekcji napisał także portal informacyjny:

http://www.suwalking.pl/News,single,siatkarze-slepska-w-szkole?id=1805

19 maja 2016 r. – wielkim sukcesem
zakończył się udział reprezentacji naszego Gimnazjum w Mistrzostwach Suwałk z
matematyki klas pierwszych
gimnazjum 2016 r. Przedstawiciele szkoły zajęli
ostatecznie pierwsze miejsce. Także wyniki indywidualne są imponujące.
Władysław Sowul
zajął w konkursie pierwsze miejsce, Paweł Cipielewski
– zajął drugie miejsce, Kinga Burnejko – znalazła się na miejscu szóstym,
Maryla Perkowska – siódmym, Adrian Zapolski – ósmym.19 – 20 maja 2016 r. – zespół GMK w
składzie: Anna Maria Barszczewska, Wiktoria Chojnowska, Agata Krysa
znalazł się wśród 10 najlepszych projektów w Polsce w konkursie „Finansoaktywni.
Misja: Budżet”. Dziewczęta miały okazję przedstawić swój projekt aplikacji
mobilnej poświęconej odkrywaniu Jaćwingów przedstawić przed profesjonalnym jury
w Ministerstwie Finansów w Warszawie. W ramach finału programu edukacyjnego
znalazło się zwiedzanie Ministerstwa Finansów, wizyta w Sejmie RP oraz w Pałacu
Prezydenckim.20 maja 2016 r. – odbyła się piąta już
edycja Turnieju Tańca Towarzyskiego Klas Pierwszych o Puchar Dyrektora GMK.
W naszej uroczystości licznie uczestniczyli bliscy uczniów, rodzice, dziadkowie,
przyjaciele. Jury, po obejrzeniu popisów poszczególnych klas, zgodnie przyznało,
że tegoroczne zmagania miały niezwykle wysoki poziom. Ostatecznie podjęto
decyzję, że puchar przechodni Dyrektora GMK trafi do klasy I B. Na miejscu
drugim uplasowały się dwie klasy: I C oraz I A.23 maja 2016 r. – dokładnie w 174.
rocznicę urodzin Patronki naszego gimnazjum odbyła się kolejna, siódma już
edycja VII edycja Konkursu o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej pod
honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk
. W konkursowych szrankach
zmierzyli się uczniowie poszczególnych suwalskich szkół podstawowych. Uczestnicy
wykazali imponującą znajomością biografii oraz twórczości wybitnej poetki.
Ostatecznie, po bardzo emocjonujących rozgrywkach, pierwsze miejsce przypadło
Urszuli Nikścin ze Szkoły Podstawowej nr 2, II miejsce – Weronice Anulewicz –
Szkoła Podstawowa nr 2, III miejsce – Mai Szeraniewicz – Szkoła Podstawowa nr 9,
IV miejsce – Kindze Balucie – Szkoła Podstawowa nr 9, V miejsce – Michałowi
Aleksandrowiczowi – Szkoła Podstawowa nr 10, VI miejsce – Annie Marii
Zaborowskiej – Szkoła Podstawowa nr 4
.

GALERIA ZDJĘĆ Z KONKURSU:
https://goo.gl/photos/DarpDgDTfQsRJq6NA

O naszym konkursie napisał portal Suwalking:

http://www.suwalking.pl/News,single,specjalisci-od-konopnickiej?id=1818


25 maja 2016 r. – zarząd Szkolnego
Koła Caritas
wziął udział w spotkaniu regionalnym Szkolnych Kół Caritas
Diecezji Ełckiej. Podczas zajęć warsztatowych wolontariusze mogli bliżej poznać
zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień (prowadzonych przez Ks. Tomasza
Sikorskiego – diecezjalnego duszpasterza ds. Trzeźwości), przygotowaniami do
Światowych Dni Młodzieży i spotkania z Papieżem oraz dokonać podsumowania
kończącego się roku szkolnego.31 maja – 1 czerwca 2016 r. – dwóch posłów z
naszego gimnazjum – Tomasz Dąbrowski oraz Mateusz Szymczyk zasiadło w ławach
sejmowych. Znaleźli się oni wśród najlepszych z całego kraju w ramach XXII sesji
Sejmu Dzieci i Młodzieży
. Nasi posłowie mieli najpierw okazję uczestniczyć w
specjalnych warsztatach, by następnie wyrazić swoją opinię nt. przygotowanej
uchwały sejmowej poświęconej miejscom pamięci (materialne świadectwo
 materialne świadectwo wydarzeń szczególnych
dla lokalnej i narodowej tożsamości). Tomasz Dąbrowski wystąpił z mównicy
sejmowej i przedstawił swoje poprawki oraz sugestie dotyczące omawianej uchwały.
Do jego uwag odniosła się m.in. Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.1 czerwca 2016 r. reprezentacja naszego
gimnazjum (pod opieką Pana Marcina Orzechowskiego) wzięła udział w rozgrywkach
XI Miejskiego Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół nr 2
. Była to impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka,
podczas której mogliśmy obejrzeć wiele występów artystycznych lub wziąć udział w
konkursach. Po bardzo emocjonujących rozgrywkach nasi zawodnicy zajęli czwarte
miejsce, przegrywając walkę o miejsce trzecie.

1 czerwca 2016 r. – uczeń naszego gimnazjum,
Michał Marcinkowski zajął II miejsce w I edycji wojewódzkiego
konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim, dotyczącą dziedzictwa
krajów anglojęzycznych „English Heritage Explorer – multimedia presentation
contest”
.1 czerwca 2016 r. – odbył się w naszym
gimnazjum po raz pierwszy Dzień Języków Obcych. W zabawie wzięły udział
wszystkie klasy, które wcześniej przygotowały poszczególne kraje w kategoriach:
wystrój sali, kuchnia tradycyjna i prezentacja wiedzy o wybranym kraju. Klasy
pierwsze i trzecie przygotowywały się do naszego święta w grupach językowych, wg
zajęć z poszczególnymi nauczycielami . Klasy trzecie przygotowywały się
indywidualnie.

I tak klasa 1A ( grupa p. Stefanowicz) – przygotowała Anglię, 1B – (grupa p.
Przekop) – Australię, 1 C (grupa p. Danilewicz) – Niemcy. Klasa 2A –
przygotowała Walię, 2B- Stany Zjednoczone, 2C- Irlandię. Klasa 3A – (grupa p.
Stefanowicz) przygotowała Kanadę, III B – (grupa p. Bałazy) – Nową Zelandię, a
klasa IIIC (grupa p. Przekop) – Szkocję.

Wszystkie klasy włożyły ogromny wysiłek i popisały się niezwykłą inwencją
przygotowując się do naszego święta. Cała społeczność szkolna mogła podziwiać i
cieszyć się owocami wspólnej pracy i zabawy. Mamy nadzieję, że jest to początek
nowej tradycji w naszej szkole.
1 czerwca 2016 r. – już po raz 24. odbył się
ogólnosuwalski konkurs „Supergłowa suwalskich gimnazjów 2016”. Naszą
szkołę reprezentowała Aleksandra Jamróz (kl. II B). Po bardzo
widowiskowych emocjach okazało się, że nasza zawodniczka znalazła się w ścisłym
finale, w którym liczyła się nie tylko wiedza, ale refleks i szczęście.
Ostatecznie, Aleksandra, której dzielnie dopingowała zaproszona klasa II B –
zajęła drugie miejsce.1 czerwca 2016 r. – tegoroczny Dzień
Dziecka
obfitował w naszym gimnazjum w liczne niespodzianki, konkursy,
zabawy sportowe i naukowe. Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska z tej okazji wręczyła
wszystkim klasom, ufundowany przez siebie, słodki upominek. Ten wyjątkowy dzień
pozostanie na długo w naszej pamięci.

2 czerwca 2016 r. – nasi uczniowie wzięli
udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas drugich
gimnazjum pod hasłem „Matematyka zawsze i wszędzie”. Jak się okazało
osiągnęli znaczące wyniki, zajmując najwyższe miejsca w ścisłej czołówce! I
miejsce zajął Dawid Woźniak, II miejsce – Hubert Ziajka, III
miejsce – Monika Dyczewska, IV miejsce – Aleksandra Jamróz, V
miejsce – Joanna Jabłońska.

4 czerwca 2016 r. – w Wyższej Szkole
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbyło się rozstrzygnięcie IV
Konkursu Historyczno – Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć. W
poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej”
. W
kategorii szkół gimnazjalnych II. miejsce zajął Piotr Haraburda, a
wyróżnienie otrzymała Kinga Burnejko. Laureaci zostali nagrodzeni
nagrodami książkowymi oraz specjalnymi dyplomami.
6 czerwca 2016 r. – spod konkatedry pw.
św. Aleksandra wyruszyli uczestnicy spaceru kulturoznawczego o tematyce
żydowskiej
, który był realizowany w ramach Szkoły Dialogu (Zespół Szkół nr 6
im. K. Brzostowskiego w Suwałkach). Jego uczestnicy odwiedzili m.in. miejsca
związane z historią żydów w naszym mieście. Spacer zakończył się na suwalskiej
nekropolii pod symboliczną ścianą przypominającą dzieje Żydów.


14 czerwca 2016 r. – swoją obecnością
naszą szkołę zaszczycił Pan Minister Jarosław Zieliński, organizator IV
Wojewódzkiego Konkursu  Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i
niepamięć. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej”.
Jak się okazało, jedną z najważniejszych nagród (za zajęcie II miejsca) otrzymał
Piotr Haraburda, a wyróżnienie otrzymała Kinga Burnejko. Z rąk Pana Posła
nagrodzeni oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne pamiątkowe dyplomy
oraz cenne nagrody rzeczowe. Nasz gość wskazywał na konieczność zachowania
pamięci o tragicznych wydarzeniach z naszej historii oraz gratulował licznego
udziału i zajęcia czołowych miejsc.14 czerwca 2016 r. – w 71. rocznicę zbrodni nazywanej dzisiaj „obławą
augustowską”
, uczniowie wielu klas wzięli udział w obchodach tego strasznego
wydarzenia.  Uroczystości rozpoczęły się od podniosłego aktu przyznania
przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, pośmiertnych odznaczeń bohaterskiej rodzinie
Czyżów. Przypomnijmy, że uczniowie naszej szkoły, Tomasz Dąbrowski oraz Mateusz
Szymczyk, w tym roku wygrali rekrutację do Sejmu Dzieci i Młodzieży,
przygotowując program upamiętnienia jednego z odznaczonych żołnierzy, Józefa
Czyża. Niezwykle ważnym elementem obchodów był wykład Pana Prof. Jarosława
Schabieńskiego
, który w przejmujących słowach rozważał wartość podstawowych
pojęć. Postawione przez niego pytania na długo zapadły w pamięci i w sercach
słuchaczy.
24 czerwca 2016 r. zakończyliśmy
uroczyście pracowity rok szkolny 2015/2016. Najpierw zgromadziliśmy się w murach
naszej świątyni, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby przed
ołtarzem podziękować Panu Bogu za wszelkie otrzymane dobro. W przygotowaniu tej
pięknej i podniosłej liturgii uczestniczyli również uczniowie naszego gimnazjum.
Schola przygotowała specjalny repertuar pieśni, były czytania, modlitwa
wiernych, procesja z darami. Godnie prezentowali się ministranci. Celebrujący
Mszę św., Ks. Krzysztof Czaplicki, podziękował za minione wspólne miesiące
wytężonej pracy. W sposób szczególny odniósł się do uczniów kończących szkołę,
dziękując im za wspólną trzyletnią drogę.

Kolejną część rozpoczęła Pani Dyrektor, Jadwiga Orłowska. Po hymnie
państwowym i hymnie szkoły, nastąpiła część oficjalna. Swoją obecnością
zaszczycili nas znakomici goście, a wśród nich Pani Lilianna Zielińska. Nasz
wyjątkowy gość przeprosił za nieobecność Pana Ministra Jarosława Zielińskiego,
jak też m.in. podziękował za udział młodzieży w konkursie „By czas nie zaćmił i
niepamięć”, w którym zajęliśmy czołowe miejsca. Bardzo ważnym momentem była
chwila przekazania sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu.

 


Zaszczytu wpisu do Złotej Księgi Absolwentów GMK dostąpiła większość uczniów
klas trzecich. Był to moment niezwykle podniosły, stanowi bowiem jeden z
najważniejszych filarów tradycji szkoły. Warto też podkreślić, że wszyscy
tegoroczni absolwenci otrzymali świadectwa z wyróżnieniem (z tzw. paskiem). We
wszystkich tych momentach uczniom towarzyszyli rodzice.

Tegoroczną nagrodę „Summa cum laude” Dyrektora GMK otrzymał uczeń
Antoni
Kowalczuk
za wybitne osiągnięcia matematyczne i naukowe – m.in. tytuł
finalisty ogólnopolskiej olimpiady matematycznej, liczne sukcesy w konkursach
przedmiotowych, jak też
osiąganie najwyższych wyników w rozgrywkach szachowych).
Szczególną uwagę zwracał zespół muzyczny z bogatym instrumentarium. Młodzież
klas pierwszych przygotowała nieco żartobliwe, ale także skłaniające do
refleksji, widowisko poświęcone szkole. Występy młodych artystów nagrodzone
zostały gromkimi brawami.

Nie można pominąć również smutnego momentu pożegnania naszych wolontariuszy
(z Kanady i USA), którzy wspierali uczniów wszystkich klas w konwersacji w
języku angielskim. Była to okazja do wzajemnych podziękowań i wręczenia
pamiątkowych grawertonów.

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

1 września 2016 r. – ogromnym
wyróżnieniem dla naszej szkoły był udział pocztu sztandarowego wraz z delegacją
pod przewodnictwem Pani Dyrektor Jadwigi Orłowskiej w Wojewódzkiej Inauguracji
Roku Szkolnego. Uroczystość odbyła się w pięknych pomieszczeniach Auli Magna
Pałacu Branickich w Białymstoku. Nasze gimnazjum znalazło w gronie zaledwie
sześciu szkół z całego województwa, które zostały zaproszone przez Kuratorium
Oświaty do udziału wraz z pocztem sztandarowym. W uroczystościach wzięli udział
m.in. polscy parlamentarzyści, władze szczebla centralnego, wojewódzkiego i
lokalnego. Zebrani mogli wysłuchać przemówienia m.in. Pani Jadwigi Szczypiń,
Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz innych znakomitych gości.

1 września 2016 r. – uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła
się tradycyjnie wspólnotową Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Sprawujący liturgię, Ks. Proboszcz Jarema Sykulski, przypomniał, że jest
to wyjątkowa placówka, w której wyniki w nauce idą w parze z wychowaniem.
Zachęcił do podejmowania kolejnych wysiłków do stawania się coraz bardziej
człowiekiem oraz wypłynięcia na „ocean wiedzy”. Przypomniał także, że kościół
gimnazjalnych jest zawsze otwarty dla naszych uczniów i byłoby dobrze, gdyby
traktowali go jako salę lekcyjną, w której nauczycielem jest sam Jezus Chrystus.

Dalszą część rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego i hymnu szkoły. W
obecności pocztu sztandarowego, Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych,
wśród których znaleźli się również absolwenci i przybyli goście. Także i ona
zachęcała do podejmowania wysiłków i podnoszenia poprzeczki. Odwołując się do
77. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przypomniała, jak ważną rzeczą jest w
dzisiejszym świecie poczucie więzi z własnym narodem i dojrzały patriotyzm.
Znalazła ciepłe słowo dla każdego: dla uczniów, szczególnie klas pierwszych, dla
nauczycieli, rodziców. Po słowach: „Rok szkolny 2016/2017 uważam za rozpoczęty”
nastąpiła piękna uroczystość wręczenia legitymacji szkolnych pierwszoklasistom.

Zwieńczeniem pierwszego dnia nauki było spotkanie wszystkich klas ze swoimi
wychowawcami i pierwsza w tym roku lekcja. Natomiast na szkolnej auli odbyło się
spotkanie Dyrekcji z przybyłymi rodzicami, podczas którego zostały omówione
bieżące sprawy.

23 – 24 września 2016 r. – wielu uczniów,
szczególnie z klas pierwszych, wzięło udział w kolejnej zbiórce żywności,
organizowanej przez stowarzyszenie Bank Żywności oraz firmę Danone. W kilkunastu
suwalskich sklepach nasi wolontariusze zbierali produkty żywnościowe na rzecz
niedożywionych dzieci (domy dziecka, świetlice, szkoły).7 października 2016 r. – do tego
najważniejszego wydarzenia w życiu każdego ucznia, długo się przygotowywaliśmy.
Nasze coroczne święto szkoły, podczas którego wspominamy Patronkę szkoły,
połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych
, jest zawsze ogromnym
przeżyciem. Towarzyszą nam nasi najbliżsi oraz liczni goście.

Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy od uroczystości przed tablicą Marii
Konopnickiej w holu szkoły. Momentem szczególnie wzruszającym było złożenie tam
ziemi z grobu poetki, przywiezionej przez przedstawiciela społeczności szkolnej
z lwowskiego cmentarza. Po wysłuchaniu okolicznościowej przemowy Pani Dyrektor,
przedstawiciele wszystkich klas złożyli pod tablicą kwiaty.


Kolejnym elementem naszej uroczystości była Msza św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. Jarema Sykulski, sprawujący liturgię,
odwoływał się do dokonań szkoły oraz przedstawiał Bogu nasze intencje. Młodzież
przygotowała oprawę liturgiczną oraz muzyczną (wystąpiła szkolna schola).

Następna część rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu
państwowego oraz hymnu szkoły. Zgodnie z ceremoniałem szkoły Pani Dyrektor
odczytała ważniejsze osiągnięcia ze Złotej księgi osiągnięć uczniowskich za rok
szkolny 2015/2016.

Pani Dyrektor wyraziła ogromną radość z licznej obecności nie tylko uczniów,
ich bliskich, Rady Pedagogicznej, ale i licznie przybyłych znakomitych gości
oraz absolwentów. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycił m.in. Ks.
Jarema Sykulski, Pan Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Pani
Wiceprezydent Ewa Sidorek, w imieniu Pana Posła i Ministra Jarosława
Zielińskiego przybyła Pani Lilianna Zielińska
, natomiast Podlaskiego
Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Wizytator Bożena Obuchowska.


Wszyscy goście serdecznie gratulowali dotychczasowych wspaniałych osiągnięć i
życzyli dalszego rozwoju szkoły. Zwracali uwagę na to, że szkoła nie tylko
wzorowo kształci, ale również wychowuje. Momentem szczególnie podniosłym i
wzruszającym było ślubowanie uczniów klas pierwszych.Wielkim aplauzem zebranych zakończył się bardzo udany występ artystyczny w
wykonaniu najmłodszych uczniów. Na zakończenie rodzice podziękowali Pani
Dyrektor i Radzie Pedagogicznej za trud nauczania i wychowania. Uczniowie
złożyli życzenia i wręczyli nauczycielom kwiaty z okazji zbliżającego się Dnia
Edukacji Narodowej.


17 października 2016 r.
uczestniczyliśmy w obchodach Światowego Dnia Żywności. Młodzież naszego
gimnazjum wzięła udział w happeningu „Strajk żywności”, którego celem jest
zwrócenie uwagi na zjawiska głodu, niedożywienia oraz marnowania żywności.
Wszyscy uczestnicy mogli wyrazić swój sprzeciw wobec marnowania żywności poprzez
udział w konkursach lub poprzez przygotowane wcześniej banery. Organizatorzy
przygotowali specjalne ulotki i zakładki.  Wśród zwycięzców konkursu na
hasło związane z tematem „Nie marnuję żywności” znaleźli się uczniowie naszej
szkoły (z klasy III B).

 

 

 

 

 

Skip to content