ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

2013/14

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

WRZESIEŃ 2013 R.

 

  
  
  
 

1 września 2013 r. – grupa młodzieży naszej szkoły wraz z Dyrekcją wzięła
udział w obchodach 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Najpierw
uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele pw. św. Piotra i Pawła, by następnie
wziąć udział w miejskich uroczystościach pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939
r. Wysłuchaliśmy wystąpień m.in. Pana Prezydenta Czesława Renkiewicza, by
następnie złożyć wiązankę kwiatów pod pomnikiem.

  
  
  
  

2 września 2013 r. – powitaliśmy nowy rok szkolny. W uroczystej
inauguracji wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz cała rada
pedagogiczna. Cieszyliśmy się obecnością naszych rodziców i bliskich, a także
licznej grupy absolwentów.

Podczas uroczystej Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
sprawujący ją Ks. Krzysztof Czaplicki – nasz nowy nauczyciel religii –
podkreślał, że wszystko należy rozpoczynać od rzeczy niewielkich. Tak
rozpoczynają się wielkie osiągnięcia. Zwrócił wreszcie uwagę na to, że w życiu
szkolnym liczy się nie tylko nauka, ale również wychowanie. Z kolei Ks.
Proboszcz Jarema Sykulski pogratulował szkole wspaniałych wyników. Nazwał
gimnazjum "elitarnym" i zaznaczył, że jest to prawdziwy powód do dumy. Oprawę
Mszy świętej – czytania, modlitwę wiernych, śpiewy – opracowali sami uczniowie.

W dalszej części uroczystości – po odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu szkoły –
mogliśmy poczuć, że za chwilę zabrzmi pierwszy dzwonek. Pani Dyrektor witając
zebranych, podziękowała za liczne przybycie.  Ciepłe słowa z ust Pani
Dyrektor padły pod adresem pierwszoklasistów oraz wszystkich przybyłych
rodziców. Zwróciła także uwagę na odwiedzających nas absolwentów. Zachęciła
także, by obecni uczniowie starali się osiągać wyniki podobne do lat ubiegłych.
Życzyła wreszcie wszystkim udanego i pomyślnego roku.

  
  

  
  

W czasie pierwszych spotkań uczniów ze swoimi wychowawcami odbyło się również
spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych.


  

9 września 2013 r. – w suwalskim Ratuszu odbyła się niezwykle miła
uroczystość wręczenia przez Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza
stypendiów wybitnie uzdolnionym w nauce uczniom. Wśród kilkudziesięciu
gimnazjalistów nie zabrakło także uczniów Gimnazjum im. Marii Konopnickiej.

Pan Prezydent wręczając swoje nagrody dostrzegł obecność uczniów GMK. Zwrócił
uwagę na strój, który korzystnie nas wyróżnia (mundurki), jak podkreślił, że w
szkole zdobyła w minionym roku szkolnym aż 23 tytuły laureatów wojewódzkich
konkursów przedmiotowych.

Kilku uczniów naszej szkoły udzieliło także wywiadów lokalnym mediom. Jeden z
nich można znaleźć na stronie suwalskiego Radia 5:

http://www.radio5.com.pl/video/4764,film,uczniowie-dostali-nawet-po-2-tys-zl.html

11 września 2013 r. – grupa uczniów naszej szkoły – harcerzy 1 Suwalskiej
Drużyny Harcerzy im. Mariana Piekarskiego Rysia – wzięła udział w obchodach
rocznicy zamordowania nastoletniego żołnierza wyklętego, Mariana Piekarskiego. W
Berżnkiach, miejscu urodzenia bohatera, odbyło się m.in. złożenie kwiatów i
zapalenie zniczy pod pamiątkową tablicą, jak też modlitwa i wspólna Msza św. w
kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w którym Piekarski przyjął
chrzest.

18 września 2013 r. – ukonstytuował się nowy zarząd Szkolnego Koła
Caritas działającego przy Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Funkcję
przewodniczącej Koła pełni obecnie Dominika Wojczulis (kl. III A), jej
zastępcami są natomiast Magdalena Lewoc i Julia Zdancewicz (z klasy III B). W
skład zarządu wchodzą również: Natalia Wróblewska, Gabriela Kownacka, Martyna
Szałaszewicz.

20 września 2013 r. – odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie
koła Caritas
. Rekordowa liczba uczniów gimnazjum postanowiła włączyć się w pracę
Szkolnego Koła Caritas. Kilkadziesiąt osób ze wszystkich klas szkoły gotowych
jest nieść – jako wolontariusze – bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym

  
  
 

21 września 2013 r. – społeczność naszego gimnazjum wzięła udział w
historycznej uroczystości powitania Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
(peregrynującego w diecezji ełckiej). Uczniom i nauczycielom towarzyszył poczet
sztandarowy wraz z Panią Dyrektor Jadwigą Orłowską. Ogromną radość sprawiło nam
wystąpienie JE Ks. Biskupa W. Stankiewicza z Rygi, który dziękował Polsce m.in.
za wysłanie na misje Ks. Andrzeja Stokłosy, który kilka lat wcześniej pracował w
naszej szkole.

Wielu uczniów zostało wyróżnionych możliwością bezpośredniego udziału w
uroczystości: poprzez śpiew psalmu responsoryjnego, udział w chórze
liturgicznym, asyście ołtarza, procesji czy wreszcie pomocy w niesieniu obrazu
(Kacper Pachut, uczeń kl. III C). Nie zabrakło wreszcie wolontariuszy (przede
wszystkim harcerzy).

  

  
 

23 września 2013 r. – naszą szkołę zaszczycił swoją obecnością Jego
Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, Metropolita Rygi na Łotwie.
Towarzyszył mu Ks. Andrzej Stokłosa, pracujący obecnie jako misjonarz na Łotwie,
a poprzednio nauczyciel w naszym gimnazjum. Pamiątką spotkania jest wpis Ks.
Arcybiskupa w szkolnej kronice. Podczas spotkania z dyrekcją szkoły podjęto
rozmowę na temat ewentualnej współpracy z gimnazjum katolickim w Rydze.

  
  
  

30 września 2013 r. – rozpoczęliśmy dwudniowe rekolekcje przygotowujące
nas do duchowego przeżycia peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w diecezji ełckiej. Podczas tych dwóch dni mieliśmy okazję spotkać się w szkole
z ojcem Rekolekcjonistą, a następnie uczestniczyć we Mszy św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

PAŹDZIERNIK 2013 R.

 

  
  
  
  
 

4 października 2013 r. – młodzież naszej szkoły, Dyrekcja oraz
przedstawiciele Rady Pedagogicznej, wzięli udział w uroczystości nawiedzenia
naszej szkolnej parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Mieliśmy
niezwykłą i dostarczającą wielu wzruszeń okazję, by nieść obraz! Także podczas
Mszy św. znalazło się miejsce dla naszych przedstawicieli, którzy aktywnie
włączyli się w to piękne przeżycie religijne. Dwoje naszych uczniów witało Matkę
Bożą w parafii, inni – czytali lekcje mszalne czy też wezwania modlitwy
powszechnej. Następnego dnia zostaliśmy wyróżnieni możliwością przygotowania
oprawy całej Mszy św.

  
  

4 – 5 października 2013 r. – kilkudziesięciu wolontariuszy uczestniczyło
w ogólnopolskiej akcji pod nazwą "Podziel się posiłkiem". W wybranych sklepach
całego miasta zbieraliśmy żywność na rzecz potrzebujących z domu dziecka czy
świetlic środowiskowych.

  
  

 8 października 2013 r. w 103. rocznicę śmierci Marii Konopnickiej w
naszej szkole odbyła się podniosła uroczystość ślubowania uczniów klas
pierwszych
. Od tej pory stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności.

Jak zwykle nasze święto rozpoczęło się od uroczystej Mszy św. w pięknym kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sprawujący Mszę św., Ks. Proboszcz Jarema
Sykulski
, pogratulował szkole tego pięknego zwyczaju świętowania, które
rozpoczynamy od wspólnej Mszy św. Podczas uroczystej homilii wskazał m.in., że
szkoła daje tyle szans i to od nas zależy, czy zechcemy je umiejętnie
wykorzystać. Młodzież naszej szkoły, której towarzyszył poczet sztandarowy z
dyrekcją oraz zaproszonymi gośćmi, przygotowała liturgiczną służbę ołtarza,
czytania mszalne, procesję z darami. Nie sposób wreszcie nie podkreślić
wspaniałego śpiewu przygotowanego przez młodzież z zespołu liturgicznego.

Pod pamiątkową tablicą w holu gimnazjum odbyło się krótkie spotkanie całej
społeczności szkolnej. Oprócz chwili refleksji, miejsce miało również złożenie
kwiatów.

  
  

Zanim nastąpiło samo ślubowanie, Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska, krótko
podsumowała miniony rok szkolny, jak przypomniała nasze najważniejsze
osiągnięcia. To właśnie do tego punktu programu najczęściej odnosili się nasi
goście. Pan Jerzy Kiszkiel, Podlaski Kurator Oświaty, postawił nasze gimnazjum
za wzór dobrej pracy z młodym człowiekiem. Cieszył się również, że mógł nam
towarzyszyć podczas tak ważnego wydarzenia. Z kolei Pan Prezydent Czesław Renkiewicz gratulował nie tylko sukcesów, ale także życzył, by wysoko postawiona
poprzeczka, była nadal przekraczana. Natomiast Pan Andrzej Chuchowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej, docenił trud zarówno młodzieży, jak i Dyrekcji i
całej Rady Pedagogicznej. Przypomniał wreszcie, jak wielkie zobowiązanie
spoczywa na młodzieży, która ma za patrona Marię Konopnicką.

 
 
 
 

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiła część mniej oficjalna. Młodzież z klas
pierwszych przygotowała żartobliwy program artystyczny, w który mogliśmy m.in.
spotkać naszą Patronkę, która podpowiadała "swoim" uczniom, dlaczego warto
zainteresować się jej postacią.

15 października 2013 r. – kilkunastu uczniów z kilku klas naszego gimnazjum
przystąpiło do udziału w etapie szkolnym Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i
Ekonomicznej
, podczas którego mogli wykazać się swoją wiedzą z zakresu
wiedzy o społeczeństwie.

16 października 2013 r. – z inicjatywy
Szkolnego Koła Caritas podjęliśmy obchody kolejnego Dnia Papieskiego. W tym roku
motywem przewodnim było hasło: "Jan Paweł II – Papież dialogu".

23 października 2013 r. – uczniowie klasy
III A
przygotowali specjalny program artystyczny "Śladami Jana Pawła II", który
następnie dwukrotnie wystawili przed społecznością całej szkoły. Mieliśmy okazję
wyruszyć wraz z nimi specjalnym autobusem pełnym niezwykłych pielgrzymów z
przesympatyczną "przewodniczką" na "trasie" prowadzącej ku kapłaństwu Karola
Wojtyły. Nie zabrakło chwil wzruszeń, jak i dobrej zabawy.

  

24 października 2013 r. – klasa III A
pojechała na wycieczkę do Warszawy. Tam, odwiedziła Muzeum Narodowe,
gdzie miała lekcję muzealną pt. „Artyści końca XIX wieku”. Podczas zajęć
uczniowie poznali dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej, Jacka
Malczewskiego i Witolda Wojtkiewicza. Klasa zobaczyła również imponującej
wielkości, wspaniały obraz „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki oraz inne jego
dzieła sztuki. Ujrzeli również wystawę sztuki egipskiej gdzie mogli zobaczyć
starożytne sarkofagi, zmumifikowane ciała oraz amulety. Wieczorem tego dnia
wzięliśmy udział w spektaklu pt. „Sen nocy letniej” autorstwa Williama Szekspira
w Teatrze Ateneum.

24 października 2013 r. – uczniowie GMK
wzięli udział w I edycji konkursu "Are You Bilingual" zorganizowanej
przez I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach. Julia Rudziewicz zajęła I
miejsce w kategorii "język angielski, język francuski" dla gimnazjum. Agata
Twerdochlib
zajęła III miejsce w tej samej kategorii. Filip Stefanowicz
zajął II miejsce w kategorii "język angielski, język niemiecki".

  
  

26 października 2013 r. – z okazji
pierwszego Narodowego Dnia Sportu w  Zespole Szkół nr 3 odbyły się
drużynowe mistrzostwa Suwałk szkół podstawowych i gimnazjów w szachach
.
Doskonale spisali się nasi szachiści, którzy stanęli na najwyższym podium
zawodów!

     
  

27 października 2013 r. klasa III B zakończyła prace nad filmem
dotyczącym niemarnowania żywności organizowanym przez firmę Tesco. Ich produkcja
dotyczy losów biednego pomidora, który – wraz z innymi – postanowił się zemścić.
Już wkrótce odbędzie się pierwszy etap konkursu.

     
  

29 października 2013 r. – odbyło się kolejne
posiedzenie grupy nauczycieli oraz Pani Dyrektor Jadwigi Orłowskiej dotyczące
udziału naszego gimnazjum w programie "Szkoła z Klasą
2.0"
w roku szkolnym 2013/2014. Program ma na celu m.in. promocję
nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu,
nowoczesnych metod nauczania wykorzystujących te technologie, jak też budowanie
wzajemnej współpracy między gronem pedagogicznym, jak też i uczniami w zakresie
wykorzystania wymienionych technologii.

 

31 października 2013 r. – grupa uczniów GMK
wzięła udział w Marszu świętych noszącym nazwę "Holy Wins", który ma być
alternatywą dla obchodów Halloween. Przeszliśmy trasą z kościoła pw. Bł. Anieli
Salawy do kościoła pw. św. Wojciecha. Wielu uczestników tego wydarzenia
przebrało się tego dnia za wybranych świętych (najczęściej za swoich patronów).

LISTOPAD
2013 R.

 

      

4 listopada 2013 r. – grupa młodzieży naszej
szkoły odwiedziła miejscowy cmentarz parafialny. Chcieliśmy w ten sposób
wyrazić naszą pamięć o zmarłych. W sposób szczególny pamiętaliśmy o modlitwie i
zapaleniu zniczy przy grobach żołnierzy walczących za naszą wolność oraz o Ks.
Jerzym Zawadzkim, wielkim przyjacielu naszej szkoły.

9 listopada 2013 r. – kolejny wspaniały
sukces odnieśli nasi szachiści. Podczas Finału Grupy Północnej (półfinał
wojewódzki) gimnazjów w szachach

 

 

11 listopada 2013 r. – wzięliśmy udział w
miejskich obchodach uroczystości Święta Niepodległości. Najpierw w
suwalskiej konkatedrze pw. św. Aleksandra odbyła się Msza św. za Ojczyznę
sprawowana przez JE Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego. Kolejnym punktem była
uroczystość na cmentarzu parafialnym. Tutaj, pod pomnikiem żołnierzy Polskiej
Organizacji Wojskowej, po wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień (m.in.
Prezydenta Miasta Czesława Renkiewicza), złożyliśmy wiązankę kwiatów i
zapaliliśmy znicze. Delegacji, z udziałem pocztu sztandarowego, przewodniczyła
Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska.

  

12 listopada 2013 r. – uczniowie klasy III
A, wspólnie z wychowawczynią, przygotowali apel szkolny poświęcony 95.
rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę
. Powinniśmy pamiętać
o tym, że dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. To o nią walczyły pokolenia,
oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. W
uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami.

  

14 listopada 2013 r. – pamiętamy o naszych
bohaterach! Podczas lekcji wspominaliśmy wybitnego polskiego lotnika,
Wojciecha Januszewicza
. To jeden z najbardziej znanych polskich pilotów II
wojny światowej, walczący m.in. w słynnym Dywizjonie 303. Zginął śmiercią
bohatera w walce z Niemcami. Na gazetce ściennej zawisła nietypowa prezentacja,
z której możemy bliżej poznać tę wspaniałą postać.

  

18 listopada 2013 r. – odbyła się debata
klasowa
(klasa I A) dotycząca idei programu "Szkoła z Klasą 2.0".
Omawialiśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące wykorzystania technologii
informacyjno – komunikacyjnych w naszej szkole. Zastanawialiśmy się jak jest i
jak poprawić aktualną sytuację. Po zebraniu wniosków opracowaliśmy klasowy
Kodeks 2.0
. Zawarliśmy w nim naszą opinię nt. wykorzystania technologii w
życiowej praktyce (szkole, domu, środowisku rówieśniczym).

21 listopada 2013 r. – Pani Beata Kotarska,
szkolny koordynator programu "Szkoła z Klasą 2.0", wzięła udział w konferencji w
Warszawie, poświęconej omówieniu udziału szkoły w tymże programie "Nauczyciel
koordynator w programie "Szkoła z Klasą 2.0". Spotkanie z organizatorami
wyjaśniło szereg kwestii związanych z wdrażaniem programu, jak tez pokazało, że
program, w który warto wchodzić. Konferencja dodała energii do działania, a
udział w czterech warsztatach dotyczących zastosowania TIK, był wspaniałą okazją
do wymiany doświadczeń przez nauczycieli z całej Polski.

22 listopada 2013 r. – kolejna klasa
zorganizowała i przeprowadziła debatę nt. udziału szkoły w programie
"Szkoła z Klasą 2.0". Tym razem klasa I C zastanawiała się m.in. nad rozsądnym
wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Uczniowie docenili
troskę szkoły o jej doskonałe wyposażenie oraz otwartość na wszelkie propozycje.
Dlatego też przyjęty klasowy Kodeks 2.0 został zaakceptowany przez wszystkich
jednogłośnie.

  

29 listopada 2013 r. – 1 grudnia 2013
r.
– znacząca grupa młodzieży naszej szkoły wzięła udział w kolejnej
zbiórce żywności. Wolontariusze stanęli w wybranych suwalskich sklepach.
Tym razem świąteczna akcja Suwalskiego Banku Żywności koncentrowała się wokół
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

GRUDZIEŃ
2013 R.

  
  
  

1 grudnia 2013 r. – drużyna chłopców
reprezentująca Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w składzie: Piotr Radzewicz,
Filip Szulc, Kacper Surażyński oraz Paweł Radzewicz
zajęła I miejsce
w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w szachach chłopców w Białymstoku.
Nasi zawodnicy będą reprezentować teraz województwo podlaskie w finale
ogólnopolskim.

  
  

6 grudnia 2013 r. – klasa III B przygotowała
specjalny program oraz własnoręcznie upieczone słodycze (ciasto, babeczki itp.),
które następnie zanieśliśmy dzieciom ze świetlicy środowiskowej "Uśmiech
dziecka" przy ul. Waryńskiego. Nie mogło zabraknąć św. Mikołaja oraz worka z
prezentami. Na miejscu młodzież bawiła się z dziećmi, jak też zaprezentowała
przygotowany program. Mamy nadzieję, że ta wizyta św.  Mikołaja pozostanie
na długo w pamięci nie tylko dzieci, ale przede wszystkim samej młodzieży.

9 grudnia 2013 r. – na szkolnej auli odbył
się apel poświęcony przygotowaniu do ogólnoszkolnej debaty w ramach programu
"Szkoła z Klasą 2.0".

10 grudnia 2013 r. – w "Gazecie
Współczesnej" (nr 238/2013) na pierwszej stronie znalazł się artykuł Pana
Tomasza Kubaszewskiego "Uczniom dają tam najwięcej" poświęcony analizie
wyników egzaminów gimnazjalnych w naszym regionie. Czytamy: "Instytut Badań
Edukacyjnych opublikował właśnie swoje kolejne już zestawienie Edukacyjnej
Wartości Dodanej. Odnosi się ono do wyników egzaminów gimnazjalnych w latach
2011 – 2013. To, jak twierdzą fachowcy, jedyny tak obiektywny sposób oceny
całego procesu dydaktycznego prowadzonego w danej szkole. Nie jest żadną
niespodzianką, że zarówno egzamin humanistyczny, jak i matematyczno –
przyrodniczy najlepiej zdają uczniowie suwalskiego prywatnego gimnazjum im.
Konopnickiej. Tak dzieje się od lat." W tekście znajdziemy także wypowiedź Pani
Dyrektor Jadwigi Orłowskiej, która powiedziała: "Każdemu uczniowi poświęcamy
tyle uwagi, ile wymaga (…)".

Warto przypomnieć, że wyniki egzaminów i wskaźniki EWD dają najpełniejszy obraz
pracy szkoły. Instytut Badań Edukacyjnych przedstawia narzędzia pomiaru
przyrostu wiedzy, jaki nastąpił od sprawdzianu szóstoklasisty do egzaminu
uczniów w gimnazjach, zarówno w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, jak i
ścisłych. Wynika z nich jednoznacznie, że Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w
Suwałkach to "szkoła sukcesu". Szkołami sukcesu nazywamy "gimnazja
o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania".

  

10 – 12 grudnia 2013 r.
uczniowie klas trzecich przystąpili do próbnych egzaminów gimnazjalnych. Przez
trzy dni musieli wykazać się znajomością szkolnych przedmiotów w części
humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz języków obcych.

   
  
  

15 grudnia 2013 r.
odbyła się szkolna debata, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich
klas naszego gimnazjum oraz zaproszona publiczność oraz zespół nauczycieli pod
kierunkiem Nauczycieli 2.0. Debat poświęcona była tworzeniu szkolnego Kodeksu
2.0 oraz zastosowaniu TIK w nauczaniu i uczeniu, wykorzystaniu go w praktyce
szkolnej. obrady były bardzo burzliwe, a zaangażowanie uczniów ogromne. Temat
nie był obcy, ponieważ wcześniej debatowano na forach klasowych. Cześć zasad
przyjęto jednomyślnie, ale inne wzbudzały ożywioną dyskusję. Całość trwała ponad
3 godziny! Debatę prowadziła i czuwała nad jej przebiegiem Wiktoria Chojnowska
(a wspierała ją Pani Beata Kotarska, szkolny koordynator programu Szkoła z Klasą
2.0).

Debacie towarzyszyła wystawa dotychczasowych osiągnięć
uczniowskich w tym zakresie oraz prezentacje multimedialne. Tak pracowite i
owocne obrady możliwe były dzięki wcześniejszemu przygotowaniu materiałów, wielu
dyskusjom, jak też dzięki apelowi szkolnemu. Uczniowie występowali w roli
specjalistów, a ich zaangażowanie budziło uznanie koordynatora. Na zakończenie
znalazł się czas na słodki poczęstunek po wielu emocjach.

16 grudnia 2013 r. – członek Zespołu 2.0,
Pan Marcin Orzechowski, wziął udział w konferencji dla nauczycieli wychowania
fizycznego w Warszawie pod nazwą "Wf z klasą".

  
  
 
 
  
  
  
  
  

21 grudnia 2013 r. – wspólnie – jako
uczniowie, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, nasi rodzice i zaproszeni goście –
świętowaliśmy szkolną wigilię. Zgodnie z tradycją rozpoczęliśmy od
uroczystej Mszy świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Tutaj przygotowaliśmy oprawę liturgii: ministranci służyli przy ołtarzu,
młodzież czytała lekcje mszalne, modlitwę wiernych. Była piękna procesja z
darami oraz śpiew specjalnie przygotowany na tę okazję. Sprawujący liturgię Ks.
Jarema Sykulski podkreślił wagę dobrego przygotowania. Udzielił także wielu rad,
dzięki którym te święta staną się szczególnie rodzinne.

Kolejnym elementem naszego świętowania było misterium bożonarodzeniowe czyli
Jasełka
. Zagrało w nich kilkudziesięciu uczniów! A ci, którzy nie wystąpili
na scenie grali na instrumentach muzycznych (od gitary, poprzez skrzypce do
puzonu) lub śpiewali w chórku. A na scenie mogliśmy podziwiać kolorowe,
perfekcyjnie przygotowane widowisko. Była święta Rodzina, królowie, śmierć,
diabeł… Jasełka wszystkim bardzo się podobały, o czym świadczyły gromkie
oklaski.

Następnym, bardzo wyczekiwanym punktem było rozstrzygnięcie konkursu na
najpiękniej udekorowaną pracownię. Tutaj również oklaski świadczyły o tym, że
zgromadzeni zgadzają się z werdyktem jury. Okazało się, że wszystkie klasy były
wspaniale przystrojone i trzeba było ogromnego wysiłku, aby wybrać te
najładniejsze.

Ks. Jarema Sykulski po krótkim słowie wstępnym przeczytał fragment z Pisma
świętego dotyczący dzisiejszej uroczystości. A po komentarzu zaprosił wszystkich
do modlitwy przy stole. Młodzież odczytała modlitwę wiernych, a przedstawiciele
poszczególnych klas zapalili swoje świece i zanieśli je do swoich grup.
Wzruszającym momentem było błogosławieństwo opłatka. Długo składaliśmy
sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Z pewnością ten dzień na długo pozostanie
w naszej pamięci.

2014

STYCZEŃ 2014 R.

 

       

2 stycznia 2014 r. – pierwszymi zajęciami w
tym roku (kalendarzowym) była matematyka. Uczniowie naszego gimnazjum mieli
niezwykłą okazją wziąć udział w wykładzie Pana dr. Krzysztofa Radziszewskiego (pracownika
naukowego Politechniki Gdańskiej) nt. "Rozwiązywanie układów równań –
uogólniona metoda przeciwnych współczynników"
.  Zajęcia z
pracownikiem wyższej uczelni – goszczącym w murach naszej szkoły – udowodniły,
że matematyka potrafi być fascynującą przygodą.

 

  
  
  
  
  

6 stycznia 2014 r. – już po raz drugi
ulicami Suwałk przeszedł Orszak Trzech Króli. W tym wspaniałym
wielobarwnym widowisku nie mogło zabraknąć uczniów naszego Gimnazjum. Mogliśmy
ich znaleźć w różnych rolach: od aktorów po wolontariuszy. Było z pewnością
kolejne doświadczenie publicznego praktykowania wiary, jak i pomoc w organizacji
tak ogromnego przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym.

  
  
  
  

13 stycznia 2014 r. – Gimnazjum im. Marii
Konopnickiej gościło niemal 20 uczestników Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i
Ekonomicznej
(etapu rejonowego), organizowanego przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Uczniowie zmagali się z kilkudziesięcioma trudnymi zadaniami
testowymi. Wśród nich znaleźli się także reprezentanci naszego Gimnazjum.

15 stycznia 2014 r. – odbyła się XV edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT. Doskonale spisali się nasi
przedstawiciele, z których najlepszym okazał się Antoni Kowalczuk (kl. I
C), nieco niżej uplasowali się Dawid Burnejko, Patryk Makarewicz, Kacper Pachut,
Daria Ciszewska, Agata Malinowska, Magdalena Nizioł, Eryk Żyniewicz i Bartłomiej
Osowski. Więcej:
http://jersz.pl/contest,1,tab_74.html

20 stycznia 2014 r. – etap rejonowy
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
okazał się wyjątkowo pomyślny dla
znaczącej grupy uczniów naszego gimnazjum. Możemy z dumą powiedzieć, że do
stopnia wojewódzkiego przeszło aż 14 uczniów: Anna Andruszkiewicz IIIA,
Karolina Bielecka IIIB, Filip Ejlak IIIB, Michał Jurewicz
IIIA, Patryk Łempio IIIA, Aleksandra Julia Makowska IIIA, Agata
Malinowska
IIIB, Patrycja Ołów IIIB, Magdalena Sawicka IIIB,
Martyna Szałaszewicz IIIA, Zuzanna Szczecina IIIA, Maria Urban
IIA,  Zofia Jagoda Wojtkowska IIIB, Filip Wronowski IIIB.

  
  

21 stycznia 2014 r. – odbyło się posiedzenie
Rady Pedagogicznej naszego Gimnazjum, podczas którego zostały przyjęte
najważniejsze założenia Kodeksu 2.0 (w ramach programu "Szkoła z Klasą
2.0". Równocześnie odbyło się spotkanie szeroko prezentujące założenia i udział
szkoły w promocji technologii informatyczno – komputerowych (TIK). Pani Beata
Kotarska,
szkolny Koordynator Programu, wyczerpująco opisała także
dotychczasowe działania (m.in. debaty klasowe i szkolną) oraz przedstawiła wizję
najbliższych działań. Na zakończenie została przeprowadzona ankieta poświęcona
wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Doskonałą znajomością języka angielskiego wykazało się kilkoro naszych uczniów,
którzy zakwalifikowali się po etapie rejonowym do stopnia wojewódzkiego
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
. Słowa gratulacji należą się
następującym osobom: Dominikowi Bordzio (IIIA), Maciejowi
Cichanowiczowi
(IIIA), Filipowi Stefanowiczowi (III B), Zuzannie
Szczecinie
(III A).

24 stycznia 2014 r. – w ostatnim dniu w tym
semestrze nauki postanowiliśmy spotkać się na wspólnotowej Mszy św. w
Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomimo niskiej temperatury, gorąca
modlitwa nie opuszczała naszych serc. Dziękowaliśmy Bogu za otrzymane łaski,
prosząc równocześnie w kolejnych intencjach (szczególnie za trzecioklasistów,
którzy w drugim semestrze przystąpią do egzaminów gimnazjalnych). Całą oprawą
tej pięknej liturgii, sprawowanej przez Ks. Karola Czaplickiego, zajęła się
klasa 3a wraz ze swoim wychowawcą.

Wśród najlepszych na etapie rejonowym konkursu matematycznego znaleźli się
uczniowie naszego gimnazjum. Do etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego
24 stycznia 2014 r. przeszli:  Dominik Bordzio
IIIA, Filip Ejlak IIIB, Antoni Kowalczuk IC, Agata Malinowska
IIIB, Filip Wronowski IIIB.

LUTY 2014 R.

4 lutego 2014 r. – do grona finalistów etapu
rejonowego konkursów przedmiotowych dołączyli kolejni uczniowie naszej szkoły.
Oznacza to, że do etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
zakwalifikowali się: Anna Andruszkiewicz (III A), Filip Ejlak (III B), Anna
Górska (III A), Filip Wronowski (III B).

5 lutego 2014 r. – wśród najlepszych z
geografii znaleźli się Filip Ejlak (kl. III B) oraz Michał Jurewicz
(kl. IIIA), którzy będą reprezentować nasze gimnazjum na etapie wojewódzkim
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

6 lutego 2014 r. Filip Ejlak (uczeń
kl. III B) zakwalifikował się do III etapu Olimpiady Matematycznej
Gimnazjalistów
, który odbędzie się 15 marca 2014 r. w Warszawie. Jest to
ostatni – centralny etapy – tych najważniejszych rangą zawodów matematycznych
dla gimnazjalistów. 

12 lutego 2014 r. – doskonałą znajomością
fizyki popisało się czworo uczniów GMK, którzy zakwalifikowali się do stopnia
wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego:  Filip Ejlak
IIIB, Michał Jurewicz IIIA, Agata Malinowska IIIB, Filip
Wronowski
IIIB.

13 lutego 2014 r. – doskonałą znajomością
chemii wykazali następujący uczniowie: Maciej Cichanowicz IIIA, Filip
Ejlak
III B, Filip Wronowski III B, którzy zakwalifikowali się do
etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Natomiast tego samego dnia, Maria Urban (kl. II A) zakwalifikowała się do
etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

14 lutego 2014 r. – znakomitymi wynikami
mogą pochwalić się zawodnicy unihokeja z naszej szkoły. Po wcześniejszych
emocjonujących rozgrywkach nasi reprezentanci wystąpili w finale Grupy Północnej
w unihokeju chłopców (w kategorii gimnazjum), którego organizatorem był Podlaski
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce.
Niezwykle miłym momentem zawodów było oficjalne uznanie Karola Bzioma
(kl. III B) za najlepszego bramkarza! Statuetką wyróżniono także wyróżniono
Julię Zdancewicz
, która okazała się w najlepsza w drużynie dziewcząt.

Z prawdziwą dumą przyjęliśmy wiadomość, że do stopnia wojewódzkiego
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
zakwalifikowali się Michał
Jurewicz
(kl. III A) oraz Natalia Wróblewska (kl. III A).

18 lutego 2014 r. – poznaliśmy wyniki
ogólnopolskich olimpiad Olimpus
(sesja jesienna 2013). Dyplom laureata za
zajęcie 6. miejsca w kraju zdobył Filip Ejlak (kl. III B), podobny dyplom
otrzymali także Filip Stefanowicz (kl. III B) i Michał Butkiewicz
(kl. III A) za zajęcie 11. miejsca w Polsce, Patryk Łempio (kl. III A) –
12. miejsca, Agata Malinowska (kl. III B) – za 15. miejsce. Na uznanie
zasłużyli również Anna Barwicka (kl. I C) – dyplom laureata za 12.
miejsce oraz Piotr Sawicki (kl. I B) – 13. miejsce w kraju.

Znaczącym sukcesem okazał się udział naszych uczniów w Konkursie Wiedzy
Obywatelskiej i Ekonomicznej
. Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikowali się
następujący uczniowie: Krzysztof Chudecki (IIIA), Karol Bziom (IIIB),
Filip Ejlak (IIIB), Mateusz Juszkiewicz (IIIB), Magdalena Lewoc
(IIIB), Bartosz Janusz Osowski (IIIB), Filip Wronowski  (IIIB).

20 lutego 2014 r. – znakomicie wypadli na
etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego uczniowie naszego
gimnazjum:  Filip Ejlak IIIB, Jakub Faliński IC, Antoni
Kowalczuk
(IC), Bartłomiej Steckiewicz (IIA). Oni również zakwalifikowali
się do etapu wojewódzkiego tego konkursu.

22 lutego 2014 r. – w Centrum Sportu i
Rekreacji w Augustowie został rozegrany półfinał województwa podlaskiego w
pływaniu szkół gimnazjalnych
. Drużyna naszych dziewcząt zajęła czwarte
miejsce, natomiast reprezentacja chłopców uplasowała się na 6. miejscu.

MARZEC 2014 R.

     
  

12 marca 2014 r. – młodzież naszej szkoły
wraz ze swoim opiekunem wzięła udział w Forum Edukacyjnym  "Odkryj swoją
kreatywność"
(w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach). W
spotkaniu uczestniczyły  suwalskie władze oświatowe, przedstawiciele
Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, nauczyciele
suwalskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Młodzież miała okazję uczestniczyć również w specjalnych warsztatach
rozwijających ich kreatywność.

  

Mogliśmy wreszcie wysłuchać kilku wykładów specjalistów, którzy rozbudzili naszą
pasją kreatywności i poszukiwania nowych rozwiązań. Niewątpliwie ciekawym
pomysłem okazała się prezentacja filmu: "Sugata Mitra: Build a School in the
Cloud"  (http://www.youtube.com/watch?v=y3jYVe1RGaU).
Film dał nam wiele przemyśleń, jak i z pewnością będzie ciekawą inspiracją.
Ciekawym elementem była również telelekcja "Geometria układów równań", podczas
której wykładowca uniwersytecki dr Krzysztof Lisicki przedstawił  m.in. sposoby
rozwiązywania równań z trzema niewiadomymi. Kolejnym elementem był pokaz lekcji
na żywo, podczas której uczestnicy porozumiewali się za pośrednictwem Skype’a.

14 marca 2014 r. – odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
. Fantastycznie wypadli na nim
następujący uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata: Dominik Bordzio (kl.
III A), Maciej Cichanowicz (kl. III A), Filip Stefanowicz (kl. III B), Zuzanna
Szczecina (kl. III A)
.

  
  

18 marca 2014 r. – w
Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (tzw. Gimnazjalnym) odbyła się Msza
św. oraz okolicznościowe kazanie Ks. Rekolekcjonisty na temat umiejętności
recepcji i "odczytywania" ikony (Hodegetria). Spotkanie odbyło się w ramach
rekolekcji wielkopostnych
oraz przygotowania się szkolnej parafii do
uroczystości ogłoszenia kościoła pw. NSPJ sanktuarium. Jak zwykle uwagę zwracała
liczna obecność ministrantów przy ołtarzu oraz pozostałe elementy przygotowane
przez młodzież.

 19 marca 2014 r. – zaszczytny tytuł laureata
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Chemicznego zdobył Filip
Wronowski
(kl. III B).

Natomiast w gronie laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
Matematycznego
znaleźli się: Filip Ejlak (kl. III B), Antoni Kowalczuk
(kl. I C), Filip Wronowski (kl. IIIB).

  
  

19 marca 2014 r. – reprezentacja Redakcji
szkolnego miesięcznika "GMK" wzięli udział w warsztatach dziennikarskich
zorganizowanych przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a prowadzonych
i zorganizowanych przez Grażynę Serafin, pomysłodawczynię i organizatorkę
konkursu gazetek szkolnych „Kałamarz". W spotkaniu uczestniczyli również
przedstawiciele suwalskich "dorosłych" gazet: Pan Tomasz Kubaszewski, kierownik
oddziału "Gazety Współczesnej", a także Grażyna Mikłaszewicz-Sewastianowicz,
sekretarz "Dwutygodnika Suwalskiego".

21 marca 2014 r. – tytuł laureata
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
zdobyła Maria Urban (kl. II A).

Z kolei tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego zdobyli:
Michał Jurewicz (kl. III A)
oraz Filip Ejlak (kl. III B).

Ogromnym sukcesem mogą pochwalić się następujący uczniowie: Agata Malinowska
(kl. III B), Patrycja Ołów (kl. III B), Martyna Szałaszewicz (kl. III A),
Zuzanna Szczecina (kl. III A), Maria Urban (kl. II A), Filip Wronowski (kl. III
B)
, którzy zdobyli tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Natomiast w gronie laureatów Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
znaleźli się: Anna Andruszkiewicz (kl. III A), Anna Górska (kl. III A), Filip
Wronowski (kl. III B)
.

  
  

21 marca 2014 r. – pierwszy dzień wiosny
przywitaliśmy specjalnym konkursem przygotowanym przez młodzież naszej szkoły. W
zabawnej rywalizacji uczestniczyły wszystkie klasy.

  
 
 

24 marca 2014 r. – dwoje uczniów (Wiktoria
Chojnowska (kl. I C) oraz Filip Wronowski (kl. III B
) biorących udział w
rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży spotkało się z Panem Prezydentem
Miasta Suwałk Czesławem Renkiewiczem oraz Panem Przewodniczącym Rady
Miejskiej Andrzejem Chuchnowskim. Obaj samorządowcy przyjęli zaproszenie
młodzieży na debatę oksfordzką poświęconą udziałowi młodych w demokracji. Nasi
reprezentanci zaprosili na spotkanie również przedstawicieli sejmu oraz
organizacji pozarządowych.

25 marca 2014 r. – z rąk Pani Dyrektor
Jadwigi Orłowskiej
grupa uczniów Gimnazjum im. Marii Konopnickiej  –
Julia Rudziewicz (kl. II B), Klaudia Paszkowska (kl. II B), Natalia Truchan (kl.
II B), Daria Ciszewska (kl. II C), Gabriela Grygieńć (kl. II C)
oraz
Kacper Pachut (kl. II C
) – otrzymała certyfikat potwierdzający ukończenie z
wynikiem pozytywnym ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Młodzi
Przedsiębiorczy
". Uczniowie uczestniczyli w module "Zarządzamy własnymi
zasobami", który obejmował: budżet domowy, budżet przedsięwzięcia, korzystania z
usług bankowych, lokaty i akcje, kredyty i pożyczki. Projekt realizowany był
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w
ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

27 marca 2014 r. – wojewódzki finał Konkursu
Języka Niemieckiego okazał się szczególnie pomyślny dla Michała
Jurewicza
z klasy IIIA, który zdobył tytuł laureata tego konkursu.

W gronie laureatów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego znaleźli się
Filip Ejlak
(kl. III B) oraz Michał Jurewicz (kl. III A).

Ogromnym sukcesem może pochwalić się także aż siedmiu uczniów, którzy uzyskali
zaszczytny tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i
Obywatelskiej
: Krzysztof Marek Chudecki (kl. III A), Karol Bziom (kl. III
A), Filip Ejlak (kl. III B), Mateusz Juszkiewicz (kl. III B), Magdalena Lewoc
(kl. III B), Bartłomiej Osowski (kl. III B), Filip Wronowski (kl. III B).

 
 

28 marca 2014 r. młodzież klas trzecich
uczestniczyła w XI Suwalskich Spotkaniach Edukacyjnych w Zespole Szkół nr
2. Organizatorem tej największej w naszym mieście imprezy edukacyjnej były m.in.
Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczną. Honorowy patronat na imprezą sprawował Urząd Miasta Suwałk oraz
Podlaski Kurator Oświaty. Na kilkunastu stoiskach mogliśmy oglądać ofertę
suwalskich (i nie tylko) szkół ponadgimnazajlnych.

  
 

Niezwykle ważnym elementem spotkania było rozstrzygnięcie
konkursu na najlepsze pismo szkolne "Kałamarz 2014"
. Okazało się wówczas, że
jury konkursu wzięło pod uwagę nasz szkolny miesięcznik, który zdobył
wyróżnienie. Nagrodę oraz dyplom z rąk Pani Dyrektor SODN odebrała
przedstawicielka redakcji. Fotorelację z tego wydarzenia znajdziecie tutaj:

http://www.sodn.suwalki.pl/galeria/category/30-xii-miedzyszkolny-konkurs-na-najciekawsze-pismo-klasowe-i-szkolne-kalamarz-2014-rozstrzygniety

A o samym konkursie organizatorzy napisali tutaj:

http://www.sodn.suwalki.pl/9-aktualnosci/273-xii-miedzyszkolny-konkurs-na-najciekawsze-pismo-klasowe-i-szkolne-kalamarz-2014-rozstrzygniety

  
  

29 marca 2014 r. – ostatnie przygotowania
do debaty młodzieżowej "Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na
rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?"
, która odbędzie się
wkrótce w suwalskim Ratuszu. Przećwiczyliśmy przebieg debaty oksfordzkiej oraz
porządek spotkania.

31 marca 2014 r. – Znakomite wyniki
osiągnęli także uczniowie biorący udział w finale Wojewódzkiego Konkursu
Informatycznego. Filip Ejlak (kl. III B), Jakub Faliński (kl. I C)
oraz
Antoni Kowalczuk (kl. I C)
zdobyli tytuł laureata tego konkursu.

    

  
  
  
  

W suwalskim Ratuszu odbyła się debata oksfordzka "Nie tylko wybory – jak
młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?"
,
przygotowana i przeprowadzona przez kandydatów do XX Sesji Sejmu Dzieci i
Młodzieży: Wiktorię Chojnowską (kl. I C) oraz Filipa Wronowskiego (kl. III B)
.
Po powitaniu licznie przybyłej młodzieży oraz gości (ekspertów, władz miasta,
przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz lokalnych mediów)
odbyła się nasza debata. Młodzież najpierw odniosła się do tezy, czy młodzi mogą
mieć wpływ na demokrację, przedstawiając argumenty za i przeciw. Stronę
propozycji prezentowała Karolina Bielecka (na uwagę zasługiwały także
wystąpienia Krzysztofa Chudeckiego i Mateusza Mazura). Przedstawicielem opozycji
był Filip Ejlak (inne głowy, do których potem się odnoszono: Bartłomiej Bogdan
oraz Karol Bziom). Po podsumowaniu i przeprowadzeniu głosowania okazało się, że
większość zgromadzonych na sali uczniów suwalskich gimnazjów uważa, że ma wpływ
na demokrację.


  
  
  
  

W naszej debacie wystąpiło wielu znakomitych gości. Najważniejszym z nich był
niewątpliwie Prezydent Miasta Suwałk, Pan Czesław Renkiewicz. Przedstawił
on szereg możliwości, jakie stoją przed młodymi mieszkańcami naszego miasta.
Pogratulował młodzieży dojrzałości orz życzył powodzenia. Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Andrzej Chuchnowski
przybliżył zadania samorządu oraz zachęcił
do bliskiej współpracy. Także on pogratulował cennej inicjatywy, która daje
wiele do myślenia także dorosłym. Pani Naczelnik Wydziału  Oświaty,
Wychowania i Sportu Alicja Jacewicz
zwróciła uwagę na rolę samorządów
szkolnych. Przybliżyła także inicjatywy Miasta służące podkreśleniu roli ludzi
młodych (m.in. budżet obywatelski, w którym można głosować już od 16 roku
życia). W imieniu Pani Poseł na Sejm RP wystąpiła Pani dr Marta
Wiszniewska, która przedstawiła swoją wizję zaangażowania się młodzieży w
demokrację. Pokazała także, że Pani Poseł B. Kamińska zna problemy ludzi młodych
i często się w nie angażuje. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Młodzieży Pana Wojciecha Zonia
. Mogliśmy
się dowiedzieć, czym się zajmuje oraz jakie są jego dokonania. Przedstawił także
swój pomysł na powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Ciekawe były kolejne
wystąpienia przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji. Gościliśmy m.in.
Panią Annę Ruszewską (radną Rady Miejskiej)
, która zaprezentowała szereg
możliwości, jakie daje wolontariat realizowany w Centrum Aktywności
Społecznej Pryzmat
. Przygotowała także każdemu materiały dotyczące
omawianych kwestii. Pani Anna Walijewska oraz Arletta Izabela Schyllo
(Centrum Trójki)
przedstawiały, w jaki sposób w ich stowarzyszeniach
młodzież może angażować się w budowanie demokracji.

Na zakończenie burzliwej dyskusji, w której występowali reprezentanci młodzieży,
wypracowano wspólne wnioski. Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska z dumą
gratulowała młodzieży tak wspaniale przygotowanej i przeprowadzonej debaty. W
podobnym tonie wypowiadali się również kandydaci do Sejmu, którzy dokoanali
podsumowania i podziękowali każdemu za zaangażowanie i pomoc.

 

KWIECIEŃ 2014 R.

  
  
  
  
  
  

2 kwietnia 2014 r.społeczność 
naszego gimnazjum wraz z pocztem sztandarowym wraz z Panią Dyrektor Jadwigą
Orłowską wzięła udział w podniosłej uroczystości ustanowienia kościoła
parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Sanktuarium Diecezjalnym
Miłosierdzia Bożego
. Nasza obecność była widoczna, chociażby poprzez licznie
zgromadzoną przy ołtarzu Liturgiczną Służbę Ołtarza, procesję z darami czy też
czytania mszalne. Po zakończonej Mszy św., sprawowanej przez JE Ks. Biskupa
Romualda Kamińskiego, wzięliśmy udział w Marszu życia. Marsza zakończył się pod
pomnikiem Jana Pawła II. Tutaj zapaliliśmy znicze, odmówiliśmy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego oraz oddaliśmy hołd Wielkiemu Polakowi.

  

3 kwietnia 2014 r. – znakomicie wypadli nasi
uczniowie podczas VIII konkursu recytatorskiego poezji religijnej, który
odbył się w Zespole Szkół nr 3. Był to zarazem jeden z elementów przygotowania
do kanonizacji Jana Pawła II. Nasze gimnazjum reprezentowali: Paula Olszewska
(kl. I A), Wiktor Pacewicz (kl. I A), Ewelina Podbielska (kl. II C), Gabriela
Grygieńć (kl. II C)
oraz Natalia Płońska (kl. II A). Po zakończonej
recytacji oraz obradach jury okazało się, że II miejsce zdobyła Natalia
Płońska.

  
  

4 – 6 kwietnia 2014 r. – grupa wolontariuszy
z naszego gimnazjum bierze udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności, organizowanej
przez Suwalski Bank Żywności. W wybranych suwalskich sklepach zbieramy żywność
dla ludzi ubogich i potrzebujących.

  
  
  

10 kwietnia 2014 r. – dwóch uczniów naszego
gimnazjum zamieniło się na blisko godzinę w nauczycieli, natomiast grupa
nauczycieli – w uczniów. W zajęciach uczestniczyła również Pani Dyrektor
Jadwiga Orłowska
. Miłosz Ignatik oraz Wiktor Pacewicz (obaj w
klasy I A) przeprowadzili lekcję z wykorzystaniem internetu oraz tablicy
multimedialnej poświęconej zastosowaniu aplikacji Prezi w praktyce szkolnej.
Zajęcia "Nie tylko PowerPoint" dotyczyły umiejętności wykorzystania Prezi w
przygotowywaniu prezentacji multimedialnych.

  
  

     
  
  

  
 

   15 kwietnia 2014 r. – w Zespole
Szkół nr 3 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureata wojewódzkich
konkursów przedmiotowych
. Z rąk Pani Wicekurator Wiesławy Ćwiklińskiej oraz
Pana Wiceprezydenta Miasta Suwałk Marka Buczyńskiego otrzymaliśmy aż 33 dyplomy!
To prawdziwy rekord, który podkreślali uczestnicy uroczystości. W dowód uznania
wysiłku włożonego w ten sukces Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska otrzymała
specjalne podziękowania od Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody i
Wicewojewody Podlaskiego!

   
  

Warto także podkreślić, że prawdziwymi rekordzistami okazali się Filip
Wronowski
oraz Filip Ejlak, którzy zdobyli aż 5 tytułów laureata!
Natomiast Michał Jurewicz po ten prestiżowy tytuł sięgnął trzy razy!

Więcej informacji:

http://um.suwalki.pl/wiecej-laureatow-w-suwalskich-gimnazjach/

17 kwietnia 2014 r. – najpierw była debata
oraz opracowanie programu kampanii profrekwencyjnej (dotyczącej wyborów do
Parlamentu Europejskiego). Na nasze zaproszenie odpowiedzieli tak znakomici
goście jak Pan Prezydent Czesław Renkiewicz, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Suwałk Andrzej Chuchnowski, przedstawiciele parlamentarzystów, organizacji
pozarządowych czy wreszcie Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Młodzieży Pan
Wojciech Zoń. Ostatecznie okazało się, że nasze propozycje i wnioski dotyczące
udziału ludzi młodych w demokracji zyskały uznanie w oczach jury Kancelarii
Sejmu RP oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Oznacza to, że kandydaci na
posłów na XX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży otrzymali mandat poselski
. 1
czerwca 2014 r. w siedzibie Sejmu RP będą nas reprezentować Wiktoria
Chojnowska (kl. I C)
oraz Filip Wronowski (kl. III B).

 
  
  

23 – 25 kwietnia 2014 r. uczniowie klas
trzecich przystąpili do egzaminów gimnazjalnych. Pierwszego dnia odbył się
egzamin z części humanistycznej (tego dnia musieli się wykazać znajomością wiedzy
o społeczeństwie,
historii oraz języka polskiego). Kolejnego dnia miała miejsce część matematyczno
– przyrodnicza, a na koniec odbył się egzamin z wybranego języka obcego.

  
  
  

30 kwietnia 2014 r. – klasa I C przygotowała
dla całej szkoły uroczysty apel poświęcony uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.
Młodzież – pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego, Pani Celiny Pietrewicz –
przedstawiła bardzo bogaty repertuar. Mogliśmy więc usłyszeć zarówno piękne
teksty poetyckie, jak też zróżnicowaną muzykę (m.in. flet, trąbka) we wspaniałym
wykonaniu utalentowanych uczniów.

  
  
  
  
  

3 maja 2014 r. – nasze narodowe święto, a
zarazem rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jest zawsze niezwykłym
wydarzeniem. Tego dnia społeczność gimnazjum uczestniczyła w miejskich
obchodach. Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. na schodach
konkatedry pw. św. Aleksandra. Następnie udaliśmy do Parku Konstytucji 3 Maja.
Tutaj – po wysłuchaniu m.in. przemówienia Pana Prezydenta Suwałk Czesława
Renkiewicza
– zostały złożone kwiaty pod Dębem wolności. Wśród licznych
delegacji nie zabrakło także przedstawicieli GMK, którym przewodniczyła Pani
Dyrektor Jadwiga Orłowska.  

  

19 maja 2014 r. – zespół GMK znalazł się w
prestiżowej grupie 10 zespołów uczniowskich, spośród kilkuset, które uczestniczą
w programie Młodzi Przedsiębiorczy. Przed nimi jeszcze warsztaty i
prezentacja ich działań w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.
Organizator napisał: "Jury złożone z moderatorów, koordynatorów i ekspertów, po
godzinach ciężkiej pracy i zażartych dyskusji, postanowiło ze wszystkich
zespołów biorących udział w programie Młodzi Przedsiębiorczy wyróżnić 10
zespołów za całościową pracę w projekcie. " W innym miejscu, kierując się do
uczestników podkreśla: "Jury jest pod ogromnym wrażeniem waszej pracowitości,
zaangażowania i wiedzy."
 

  
  
  

  

23 maja 2014 r. – kolejną
rocznicę urodzin Marii Konopnickiej – naszej wspaniałej Patronki – rozpoczęliśmy
od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową w holu szkoły. W naszym programie
tego dnia znalazł się również jubileuszowy V Konkurs wiedzy o życiu i
twórczości Marii Konopnickiej
, nad którym tradycyjnie już patronat objął Pan
Prezydent Miasta Suwałk. Wzięli w nim udział przedstawiciele suwalskich
szkół podstawowych.

  

Po emocjonujących rozgrywkach, Przewodnicząca Jury Pani
Dyrektor Jadwiga Orłowska, przedstawiła wyniki. Najlepszą okazała się
Oliwia Domalewska
ze Szkoły Podstawowowej nr 7 w Suwałkach, która zajęła I.
miejsce. II. miejsce przypadło Piotrowi Kowalewskiemu (Szkoła Podstawowa
nr 7), III. miejsce – Katarzynie Trusiło (Szkoła Podstawowa nr 10 w
Suwałkach). Kolejne miejsca zajęli:


Weronika Helena Chrzanowska (
Szkoła Podstawowa nr 4), Patrycja Mikołajczyk (Szkoła
Podstawowa nr 9), Małgorzata Wichura (Szkoła Podstawowa nr 9),

Aleksandra Cichanowicz
(Szkoła Podstawowa nr 4).

  
  

  
  

29 maja 2014 r. – odbył się Festiwal 2.0. Było to podsumowanie
naszych dokonań związanych z realizacją programu "Szkoła z Klasą 2.0". W
obecności Pani Dyrektor Jadwigi Orłowskiej, przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
uczniów ze wszystkich klas, a także rodziców, zaprezentowaliśmy imponującą listę
zrealizowanych przedsięwzięć. Mogliśmy przypomnieć sobie Kodeks 2.0, nasze
debaty, ale również zapoznać z wieloma wspaniałym projektami. Poznaliśmy m.in.
projekt "Suwalszczyzna w poezji", "Co się u nas dzieje?" (atrakcyjna
multimedialna gazeta), "Magia fizyki", "Kajakiem po rekreację i wiedzę" oraz
"Wielcy polscy wynalazcy".

  
  

Młodzież prezentująca poszczególne dokonania biegle wykorzystywała narzędzia
TIK. Nikt nie mógł zatem się nudzić! Każde wystąpienie przykuwało uwagę swoją
innowacyjnością, sposobem realizacji, jak też formą prezentacji. Mogliśmy
obejrzeć prezentacje multimedialne (m.in. w Prezi), filmy, plansze, fotogramy!

CZERWIEC 2014

        
      

31 maja – 1 czerwca 2014 r. – dwoje uczniów
naszej szkoły pełniło bardzo ważną i zobowiązującą funkcję posła do Sejmu Dzieci
i Młodzieży. Obecna XX sesja koncentrowała się wokół tematu aktywizacji
obywatelskiej, jak też budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Nasi posłowie
przeprowadzili najpierw szereg działań – m.in. debatę w suwalskim Ratuszu,
kampanię profrekwenccyjną do Parlamentu Europejskiego. Przez dwa dni, wraz z
grupą 14 innych uczniów z różnych miejscowości, reprezentowali również
województwo podlaskie. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Edukacji
Obywatelskiej, Kancelaria Sejmu RP oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pierwszego
dnia uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach oraz przygotowywali się do
przyjęcia projektu uchwały. Sama dyskusja nad kształtem tego dokumentu odbyła
się w budynku Sejmu RP.

    
    

Młodzieży towarzyszyli marszałkowie Sejmu RP, ministrowie i inni ważni urzędnicy
państwowi (m.in.  Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak). Oba dni były
bardzo wyczerpujące i obfitowały w ważne wydarzenia.

  
  

4 czerwca 2014 r. – w suwalskim Ratuszu
odbyło się podsumowanie oraz wręczenie nagród i dyplomów w I Miejskim
Konkursie "
Moje Miasto Suwałki", na który wpłynęło 247
prac. Z rąk Prezydenta Miasta Pana Czesława Renkiewicza oraz
przedstawicieli Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli nagrody otrzymali
także nasi uczniowie biorący udział w konkursie. Wysokie piąte miejsce zajął
Michał Jurewicz
(kl. III A), natomiast wyróżnienie otrzymał Kacper
Bartoszewicz
(kl. I B).
Więcej informacji tutaj:

http://www.sodn.suwalki.pl/9-aktualnosci/306-rozstrzygniecie-konkursu-moje-miasto-suwalki

  
  

4 czerwca 2014 r.
uczniowie większości klas naszego gimnazjum wzięli udział w miejskich obchodach
rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. Mogliśmy sobie przypomnieć
tamte ważne chwile, jak też uzmysłowić ich rolę oraz znaczenie dzisiaj. W
pamięci zapadła szczególnie wystawa w Archiwum Państwowym poświęcona suwalskim
wyborom w tamtym okresie. Uwagę zwracały oryginale plakaty, znaczna ilość
wydawnictw nielegalnych (podziemnych), jak też czarno – białe fotografie
przedstawiające nasze miasto u schyłku okresu PRL.
Kilka klas – w ramach lekcji informatyki – przygotowały bardzo ciekawe
prezentacje mulitmedialne przedstawiające tamte niezwykle ważne wydarzenia.

  
  
  

10 czerwca 2014 r. – ogromną wiedzą – m.in.
z języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, chemii – musiał wykazać się
każdy uczeń biorący udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy "Supergłowa
suwalskich gimnazjów"
, który odbył się Zespole Szkół nr
7 w Suwałkach (Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II). Niezwykle emocjonującym
rozgrywkom towarzyszyła – w imieniu Pana Prezydenta Miasta – Pani Alicja
Jacewicz (Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu). Ostatecznie okazało
się, że tegorocznym zwycięzcą został Dawid Burnejko (kl. II B), uczeń
naszego gimnazjum. To kolejna supergłowa z naszej szkoły!

Szczegółowe informacje na stronie organizatora:

http://www.zs7suwalki.pl/gallery/galeria/sgsg2014.html

10 czerwca 2014 r. – wspaniałą znajomością ojczystego języka,
a przede wszystkim ojczystej ortografii, może pochwalić się Martyna
Szałaszewicz
(kl. III A), która zajęła II miejsce w XIV miejskim
konkursie ortograficznym gimnazjalistów "Mistrz Ortografii 2014",
który odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej.
Piąte miejsce przypadło natomiast Aleksandrze Niedźwiedzkiej (kl.
II C).

Więcej o konkursie oraz galerii fotografii na portalu
Radia 5:
http://www.radio5.com.pl/index.php?id=23&ia=55172

 

  
  

11 czerwca 2014 r. – w suwalskim kinie
Cinema Lumiere odbyło się podsumowanie konkursu filmowego "Prosto ze szkoły",
organizowanego m.in. przez Prezydenta Miasta Suwałk, Komendanta Policji w
Suwałkach, Starostę Suwalskiego. Wśród zaproszonych gości, którzy otrzymali
specjalne podziękowania, znalazło się liczne grono uczniów naszego gimnazjum
(głównie z klas pierwszych).

  
  
  
  
  

12 czerwca 2014 r. – z rąk Prezydenta Miasta
Suwałk Pana Czesława Renkiewicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana
Andrzeja Chuchnowskiego
, Redaktora Naczelnego DwuTygodnika Suwalskiego
Stanisława Kulikowskiego
, w blasku kamer i błysków aparatów fotograficznych,
najlepsi uczniowie suwalskich szkół odebrali prestiżowy tytuł "Mądrej Sowy".
Tytuł ten przysługuje najlepszym uczniom – m.in. za zdobycie tytułu laureata
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. W Państwowej Szkole Muzycznej mogliśmy
wysłuchać znakomitych utworów w wykonaniu orkiestry dętej (a w niej wielu
naszych uczniów), a następnie uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości. Pan
Prezydenta w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że niekwestionowanym liderem wśród
gimnazjów jest właśnie nasze Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Podkreślano także
i to, że dwóch z nich (Filip Ejlak oraz Filip Wronowski otrzymali po kilka
tytułów). Trzydzieści trzy tytuły w tym roku okazało się prawdziwym rekordem,
ale i wyróżnieniem. Uczniom w tym podniosłym święcie towarzyszyli również
nauczyciele wraz z Panią Dyrektor Jadwigą Orłowską.

Warto zajrzeć na suwalskie strony internetowe. Polecamy szczególnie:

http://um.suwalki.pl/madre-sowy-nagrodzone/

     
  
  
  
  
  
  

14 – 16 czerwca 2014 r. – zespół GMK
znalazł się wśród najlepszych w Polsce. Dzisiaj, gdy wiedza ekonomiczna nawet
ludzi dorosłych jest dość niska, młodzi "przedsiębiorczy" z naszego Gimnazjum
udowodnili, że potrafią skutecznie rywalizować z najlepszymi. Zespół wziął
udział w trzydniowych specjalistycznych warsztatach – poprzedzających uroczystą
galę projektu "Młodzi Przedsiębiorczy" w Narodowym Banku Polskim – podczas
których mogli pracować nie tylko ze specjalistami, ale i "szlifować"
przygotowany projekt. Jednym z ciekawszych wydarzeń był niewątpliwie udział w
grze miejskiej, oczywiście skoncentrowanej na zagadnieniach biznesu. Uroczysta
gala nie mogła obyć się bez prezentacji naszego projektu. Oceniający nas
profesjonaliści byli zgodni, co do innowacyjności i bardzo wysokiego poziomu
projektu. Eksperci byli pod wrażeniem przygotowanych pomysłów: od pomysłu na
działalność po ulotki, banery i inne gadżety.

Nasi laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Więcej na ten temat
(na stronie organizatora projektu):

http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy/news/mlodzi-przedsiebiorczy-w-warszawie

 

  
  
  

  

27 czerwca 2014 r. – zakończyliśmy pracowity
rok szkolny 2013/2014.  Najpierw spotkaliśmy się na wspólnotowej Mszy św.,
aby Bogu podziękować za otrzymane w tym roku dobra i łaski. Postawę wdzięczności
i proszenia o kolejne błogosławieństwa – podkreślał sprawujący liturgię Ks.
Karol Czaplicki
. Całą oprawę: służbę liturgiczną, czytania, modlitwę
wiernych, procesję z darami opracowała sama młodzież. Uwagę zwracała wreszcie
piękny śpiew przygotowany przez szkolny zespół muzyczny, który po raz ostatni
wystąpił w takim składzie (wraz z jego szefową, Magdaleną Lewoc).

Po odśpiewaniu hymnów – państwowego i szkoły – rozpoczęła się uroczystość
"Ostatniego dzwonka". Program artystyczny koncentrował się właśnie na tym
aspekcie, pożegnania uczniów klas trzecich. Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska,
dziękując za ten wspaniały rok, nie zapomniała o tym, że był to wspólny sukces
nas wszystkich. Życzyła także wszystkim udanego odpoczynku na wakacjach. Nasi
najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz wpisali się
do Złotej Księgi Absolwentów GMK. Natomiast Filip Ejlak otrzymał tytuł
"Summa cum laude" Dyrektora GMK za wspaniałą postawę oraz ogromną ilość
zwycięstw w różnych konkursach.

  
  
  

Cieszymy się, że na uroczystość licznie przybyli nie tylko uczniowie, ale także
ich rodzice, absolwenci, goście i przyjaciele szkoły. Było to wspaniałe i
wzruszające święto, doskonale oddało ducha naszej szkoły.

  
  
  
  
  

 

 

Skip to content