ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

2011/12

ROK SZKOLNY 2011/2012

 WRZESIEŃ 2011 R.1 września 2011 r. – stało się tradycją
naszej szkoły uczestniczenie w uroczystych obchodach wybuchu II wojny światowej.
W samo południe poczet sztandarowy gimnazjum (Joanna Lewoc, Marta Falińska,
Marcin Szałaj) stanął wraz z innymi pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939.
Wysłuchaliśmy przemówienia Prezydenta Miasta Czesława Renkiewicza oraz
uczestniczyliśmy także w uroczystym apelu poległych, po którym delegacja naszej
szkoły złożyła wiązankę kwiatów.

Tegoroczna inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się uroczystą Mszą św. w
kościele pw. Najświęszego Serca Pana Jezusa, sprawowaną przez Ks. Proboszcza
Jaremę Sykulskiego.
Celebrans natchnął młodzież oraz kadrę pedagogiczną do
żmudnej pracy oraz udzielił wielu cennych porad. Oprawę liturgiczną przygotowali
uczniowie. Uwagę zwracała również schola liturgiczna, która przygotowała
wspaniałe śpiewy.

W dalszej części uroczystości mogliśmy wysłuchać przemówienia Pani Dyrektor
Jadwigi Orłowskiej,
która przybliżyła specyfikę szkoły oraz z ogromną dawką
życzliwości życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym. W swoim wystąpieniu
podkreśliła również obowiązek patriotyzmu, tak ważny w dniu obchodów wybuchu II
wojny światowej. Na zakończenie, po prezentacji wychowawców i nauczycieli,
uczniowie klas pierwszych otrzymali swoje legitymacje.

Kolejnym punktem programu były pierwsze lekcje (spotkania) z wychowawcami.
Rodzice tymczasem mogli obejrzeć specjalnie przygotowany film o szkole oraz
spotkać się z Radą Pedagogiczną.


8 września 2011 r. – dokonano wyboru nowego składu redakcji
miesięcznika szkolnego „GMK”. Od września tego roku funkcję Redaktora Naczelnego
pełni Anna Łukuć (uczennica klasy 3b). Nowy 61 numer (wrzesień 2011)
pisma został przygotowany już przez nową redakcję!

16 września 2011 r. – zainaugurowało swoją
działalność Szkolne Koło Caritas. Tego dnia spotkaliśmy się również z członkami
zaprzyjaźnionego koła z Zespołu Szkół nr 2. Ustaliśmy program działania i
wspólne zamierzenia na nowy rok szkolny.

17 września 2011 r. – wzięliśmy udział w
obchodach kolejnej rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Najwięcej emocji
wzbudziła oferta Komendy GRH „Garnizon Suwałki” , która przygotowała akcję
miejską „Sowiety wkroczyły, 17 września 1939„.

22 września 2011 r. – członkowie Szkolnego
Koła Caritas podczas walnego zgromadzenia wybrali nowy zarząd Koła.
Przewodniczącą koła została Eliza Maria Bogdan (kl. 2), a w skład zarządu
weszli: Marta Falińska, Monika Łapińska, Monika Barwicka, Michał Butkiewicz,
Krzysztof Chudecki.

23 września 2011 r. – kilka klas z naszej
szkoły udało się do Ełckiego Centrum Kultury, aby obejrzeć spektakl pt. „Topicha”
opowiadający ponurą opowieść opartą na dawnych słowiańskich legendach. Wszystkim
przypadły do gustu kreacje przygotowane przez Ełcki Teatr Tańca.

23 – 24 września 2011 r. – kilkudziesięciu
wolontariuszy z naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki
żywności „Podziel się posiłkiem”. Organizatorem akcji jest stowarzyszenie Bank
Żywności, Fundacja Telewizji Polsat oraz Fundacja Danone. Zebrana żywność
zostanie przeznaczona na dożywianie najbardziej potrzebujących dzieci. Osobą
koordynującą tę ważną i cenną akcją na terenie naszej szkoły była Anna Łukuć.kliknij, aby powiększyć

29 września 2011 r. – „Tygodnik Suwalski”
napisał o naszych wolontariuszach! W tekście „Z dobrego serca” możemy przeczytać
wypowiedzi Pawła Brzozowskiego i Adama Penczka dotyczące zbiórki żywności,
organizowanej w ramach akcji „Podziel się posiłkiem”.

PAŹDZIERNIK 2011 R.

12 października 2011 r. – po długich
przygotowaniach, w 101 rocznicę śmierci Marii Konopnickiej, odbyła się
uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z obchodami Dnia
Patrona
.

Na nasze święto przybyli znakomici goście: władze samorządowe, oświatowe,
duchowieństwo, jak też i nasi absolwenci. Uroczystości rozpoczęły się od
złożenia kwiatów pod pamiątkowa tablicą poświęconą Marii Konopnickiej w holu
naszej szkoły.

Następnie wszyscy udaliśmy się na podniosłą Mszę św. w Kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cała oprawa liturgiczna, śpiew, czytania,
modlitwa wiernych, procesja z darami, zostały przygotowane przez młodzież. Przed
ołtarzem stanął poczet sztandarowy, który wyrażał powierzenie naszej szkoły
samemu Panu Bogu.

Kolejnym punktem programu był akt przyjęcia do społeczności szkolnej nowych
uczniów. Zebranych powitała serdecznie Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska, która
przypomniała m.in., że na uczniach GMK spoczywa obowiązek niesienia i
kultywowania szlachetnych tradycji. Przypomniała także słowa Jana Pawła II,
który prosił polską młodzież o wierność swoim korzeniom. Pani Dyrektor odczytała
także najważniejsze osiągnięcia uczniów szkoły w minionym roku szkolnym. To do
tego nawiązywali przemawiający goście, którzy byli wyraźnie pod wrażeniem
naszych znaczących osiągnięć. Pan Andrzej Chuchnowski, Przewodniczący Rady
Miejskiej, cieszył się, że GMK należy do szkół, które potrafią nie tylko
połączyć wiedzę z wychowaniem i wartościami patriotycznymi. Z kolei Pani
Naczelnik Wydziału Edukacji Alicja Jacewicz – przemawiając także w imieniu Pana
Prezydenta Miasta – gratulowała osiągnięć i podkreśliła, że są doceniane przez
suwalski samorząd. Pani Naczelnik Wydziału Kultury Alicja Andrulewicz w ciepłych
słowach odniosła się do inicjatyw szkoły na płaszczyźnie kultury. Ks. Proboszcz
Jarema Sykulski pogratulował wspaniałych wyników i zwrócił uwagę, że szkoła
doskonale radzi z właściwą hierarchią wartości, umiejętnie łącząc naukę z
wychowaniem.

Po złożonym przez pierwszoklasistów ślubowaniu mogliśmy obejrzeć „zwariowaną” i
entuzjastycznie przyjętą przez widzów etiudę teatralną, opracowaną w oparciu o
twórczość Marii Konopnickiej (przygotowaną przez Panią Joannę Łupinowicz i Panią
Urszulę Dec
).

Na zakończenie – z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela – przedstawiciele
Rady Rodziców, a następnie wdzięcznych uczniów, złożyli Pani Dyrektor i całej
Radzie Pedagogicznej serdeczne życzenia. Nie zabrakło chwili poezji i pięknych
kwiatów.

GALERIA ZDJĘĆ ZE
ŚLUBOWANIA

15 października 2011 r. – wzięliśmy udział w
Marszu Dawców Komórek Macierzystych, który przeszedł ulicami naszego miasta. Był
to wyraz naszego poparcia dla idei oddawania krwi i wspólnej walki z białaczką.

17 października 2011 r. – wzięliśmy udział w
niezwykłym przedsięwzięciu noszącym nazwę „Strajk żywności”. Członkowie
naszego Szkolnego Koła Caritas na zaproszenie Banku Żywności manifestowali na
ulicach miasta  swój sprzeciw wobec marnowania owoców i warzyw. Wzięliśmy
również udział w różnych konkursach, w których udało się nam zająć kilka
znaczących miejsc.

Naszą obecność dostrzegli nie tylko organizatorzy, ale również lokalne media, w
których znajdziemy obszerną relację z tej ważnej akcji.

19 października 2011 r. – wzięliśmy udział w
specjalnym pokazie filmu pt. „1920. Bitwa warszawska” (3 D) w reżyserii Jerzego
Hoffmana w Cinema Lumiere. Było to dla wielu z nas ogromne przeżycie i prawdziwa
lekcja historii.

GALERIA ZDJĘĆ Z KINA

21 października 2011 r. – na zakończenie
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się podsumowanie konkursu filmowego
„Zawodowo w przyszłość”. Tego dnia w suwalskim ratuszu odbyła się uroczysta gala
i wręczenie nagród. Jedną z nich otrzymał Tomasz Grabowski (kl. 3 b),
którego film „Monter telewizji 5 D” otrzymał wyróżnienie. Pamiątkowy dyplom oraz
nagrodę wręczył mu dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Ustawicznego Pan Grzegorz Serafin.

28 października 2011 – uroczysty apel poświęcony
33. rocznicy wyboru Karola
Wojtyły na stolicę Piotrową
. Przygotowali go uczniowie klas trzecich pod
kierunkiem P. Prof. Grzegorza Kalejty. Młodzież przygotowała obszerny program, w którym
znalazło się miejsce na część refleksyjną oraz nieco żartobliwe scenki z życia
błogosławionego Jana Pawła II. Przedstawiono kilka scen z życia Karola oraz
miłość Ojca Świętego do dzieci i młodzieży.  Nie mogło zabraknąć wspólnego
odśpiewania „Barki”. Uroczystość upiększył śpiew naszego chórku szkolnego. Całość uzupełniał międzyklasowy konkurs
plastyczny na rysunek o tematyce papieskiej. Na zakończenie zabrała głos Pani
Dyrektor Jadwiga Orłowska, która podkreśliła ogromny wkład pracy osób
przygotowujących uroczystość oraz pogratulowała tak doskonałego doboru
przygotowanych materiałów, a w szczególności form teatralnych.

LISTOPAD 2011 R.

1 listopada 2011 r. – w Uroczystość Wszystkich Świętych
odwiedzaliśmy groby
naszych bliskich. Nie zapomnieliśmy o wielkim przyjacielu naszej szkoły – śp.
Ks. Jerzym Zawadzkim.

4 listopada 2011 r. – wycieczka pierwszych i
drugich klas do Warszawy. W bogatym programie znalazło się miejsce na
zwiedzanie i eksperymentowanie w Centrum Nauki Kopernik oraz wizyta w
planetarium. Była to z pewnością ekscytująca wyprawa w świat współczesnej nauki,
jak i ogromne przeżycie.

7 listopada 2011 r. – odbył się etap szkolny
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS – sesja
jesienna. Wzięła w nim udział rekordowa ilość kilkudziesięciu uczniów naszej
szkoły.

10 listopada 2011 r. – w 93. rocznicę
odzyskanie niepodległości przez naszą ojczyznę odbyła się uroczysta akademia
„Nie ma wolności bez radości”
. Głównym motywem naszej uroczystości były
wzloty i upadki naszych przodków oraz trudne dochodzenie do niepodległości. Była
muzyka, śpiew, sceny teatralne, chwile refleksji i wzruszenia. Mogliśmy
prześledzić naszą historię od początków państwa polskiego, przez Grunwald,
rozbiory, powstania, działalność Józefa Piłsudskiego…. Towarzyszyliśmy
zesłańcom na Sybirze, jak i młodzieży walczącej w wojnie polsko – bolszewickiej.
Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska pogratulowała klasie 1 a oraz Pani Prof.
Mirosławie Kalejcie przygotowania tak wzruszającej inscenizacji oraz wyraziła
zadowolenie, że wartości patriotyczne są tak bliskie młodzieży naszej szkoły.

11 listopada 2011 r. – wspólnota naszej
szkoły, na czele z Panią Dyrektor, Radą Pedagogiczną oraz towarzyszącym nam
pocztem sztandarowym, wzięła udział w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości
w Suwałkach. Najpierw wzięliśmy udział w uroczystej liturgii
sprawowanej za naszą ojczyznę, a następnie w oficjalnych punktach bogatego
programu tego dnia.

15 listopada 2011 r. – nasi uczniowie przystąpili do etapu szkolnego
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii. Po sprawdzeniu prac
okazało się, że najlepiej wypadły Dorota Ejlak (kl. III B) oraz Marta
Falińska (kl. III B)
, które przeszły do etapu rejonowego konkursu.

16 listopada 2011 r. – do etapu szkolnego
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego przystąpiło
kilkunastu uczniów niemal wszystkich klas. Do etapu rejonowego zakwalifikowali
się: Zuzanna Kościuch (kl. II A), Wojciech Ciszewski (kl. II B), Zuzanna
Bilbin (kl. III B), Marcin Szałaj (kl. III B).

17 listopada 2011 r. – odbył się etap
szkolny wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego.
Naszą szkołę na etapie rejonowym reprezentować będą następujący uczniowie:
Zuzanna Kościuch (kl. II A), Krzysztof Kotarski (kl. III B), Joanna Strzała (kl.
III B), Marta Falińska (kl. III B), Maja Gawełko (kl. III B), Julia Sienkiewicz
(kl. III B), Wojciech Ciszewski (kl. II B).

18 listopada 2011 r. nasi gimnazjaliści
mieli okazję przystąpić do etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
z chemii. Najlepiej wypadła Adrianna Wawrzyn (kl. III A), która będzie
reprezentować GMK na etapie rejonowym.

21 listopada 2011 r. – Szkolne Koło Caritas zorganizowało akcję pomocy ciężko
chorej (na białaczkę) Oliwce. W ten sposób dołączyliśmy się do akcji
organizowanej przez Koło Caritas przy Zespole Szkół nr 2.

23 listopada 2011 r. – odbył się etap
szkolny wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki. Do etapu
rejonowego konkursu zakwalifikowali się: Anna Łukuć (kl. III B), Klaudia
Burba (kl. III A), Maria Janczylik (kl. III A), Julia Sienkiewicz (kl. III B),
Joanna Strzała (kl. III B), Marcin Szałaj (kl. III B).

  


  24 listopada 2011 r.
– odbyła się dyskoteka szkolna,
w której wzięli udział uczniowie wszystkich klas naszego gimnazjum. Była to
wspaniała okazja do dobrej zabawy, jak też lepszego wzajemnego poznania się.
Tego dnia odwiedzili nas również absolwenci szkoły.

25 listopada 2011 r. – odbył się etap
szkolny wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii. Do kolejnego
etapu rejonowego zakwalifikowali się Piotr Przekop (kl. III A) oraz Mateusz
Juszkiewicz (kl. I B)

28 listopada 2011 r. – ogromnym sukcesem okazał się udział w
konkursie filmowym
trójki naszych uczniów: Joanny Lewoc, Zuzanny Bilbin oraz Kacpra Rozmysłowskiego,
którzy pod opieką Pana Grzegorza Kalejty, zajęli I miejsce w Polsce. Ich etiuda
filmowa, zrealizowana w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi zatytułowana
„I nie ma człowieka” zdaniem profesjonalnego jury była najlepszą pracą w
kategorii gimnazjum. Podczas uroczystej gali w Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie z rąk przedstawicieli Muzeum Historii Polski oraz Fundacji Banku
Zachodniego WBK uczniowie odebrali nagrody.

Podczas uroczystości zgromadzeni mogli zobaczyć wszystkie filmy, które stanęły w
konkursowe szranki. Projekcji towarzyszyły także specjalne wydawnictwa, w
których odnotowano pracę uczniów naszej szkoły.

Również publiczność bardzo wysoko oceniła nagrodzony film. Nasi przedstawicie
udzielili tego dnia wielu wywiadów licznie zgromadzonej prasie, radiu i
telewizji. O sukcesie możemy przeczytać na kilkudziesięciu stronach w internecie.

29 listopada 2011 r. – odbył się etap
szkolny wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki. Do etapu
rejonowego tego konkursu zakwalifikowali się: Anna Łukuć (kl. III B), Joanna
Strzała (kl. III B), Marta Falińska (kl. III B), Wojciech Ciszewski (kl. II B),
Joanna Litwińczuk (kl. III A), Karol Sokołowski (kl. III A), Aleksandra Anna
Bziom (kl. II A), Julia Sienkiewicz (kl. III B), Marcin Szałaj (kl. III B),
Filip Ejlak (kl. I B).

30 listopada 2011 r. – w naszej szkole odbył
się etap szkolny wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego.
Do etapu rejonowego konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Aleksandra Anna Bziom (kl. II A), Marta Falińska (kl. III B), Dorota Ejlak (kl.
III B), Maja Gawełko (kl. III B), Żaneta Iwińska (kl. III A), Piotr Kalejta (kl.
III B), Zuzanna Kościuch (kl. II A), Błażej Kuczyński (kl. III B), Aleksandra
Lejmel (kl. III A), Julia Sienkiewicz (kl. III B), Marcin Szałaj (kl. III B),
Adrianna Wawrzyn (kl. IIII A).

GRUDZIEŃ 2011 R.

1 grudnia 2011 r. – w Centrum Handlowym Plaza w Suwałkach odbyło się uroczyste
podsumowanie projektu „Równieśnicy” oraz pokaz filmu,
który wygrał ogólnopolski
konkurs. Na naszą uroczystość przybyli licznie goście, wśród których znaleźli
się m.in. przedstawiciele posłów RP, władz miejskich, instytucji kultury.
Imprezę prowadziła Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska, która serdecznie gratulowała
uczniom zdobytej nagrody oraz podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, które
pomogły w realizacji całego projektu.

2 grudnia 2011 r. – Kilkuosobowy zespół naszych uczniów: Joanna
Litwińczuk, Aleksandra Makowska, Aleksandra Goliczewska, Aleksandra
Radziwonowicz, pod opieką Pana Grzegorza Kalejty, przygotowało pracę na
ogólnopolski konkurs na najciekawszą gazetkę szkolną pod hasłem „POKAŻ INNYM
ULICĘ”,
którego organizatorem była fundacja Usłyszeć Afrykę. Był to jeden z
elementów obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. Honorowy patronat nad konkursem
objął Minister Edukacji Narodowej.
Na świecie żyje ponad 100 milionów dzieci ulicy! Możemy o tym nie myśleć i
udawać, że nie wiemy. Uczniowie naszej szkoły pokazali, że mają świadomość
wielkich problemów nękających współczesny świat. Niewątpliwie trwałym elementem
jest wisząca na pierwszym piętrze ciekawa i niebanalna gazetka ścienna.
Zachęcamy do jej uważnego obejrzenia.

3 grudnia 2011 r. – zwycięzcy
ogólnopolskiego konkursu filmowego „Rówieśnicy” wraz z Panią Dyrektor Jadwigą
Orłowską odwiedzili Panią Irenę Pietkiewicz, siostrę głównego bohatera
ich filmu. Chcieli w ten sposób podziękować jej za życzliwość oraz za ogromną
pomoc okazaną podczas realizacji całego projektu, który trwał niemal przez cały
rok. Były kwiaty, uśmiechy, a przede wszystkim ogromne wzruszenie i długie
wspominanie.

5 grudnia 2011 r. – Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz
lokalnego konkursu: „Barwy Wolontariatu” Centrum Aktywności Społecznej przyznało
dziesięciu wyróżniającym się wolontariuszom swoje nagrody. Wśród tych
najlepszych znalazła się również uczennica naszego Gimnazjum – Anna Łukuć (kl. 3
b).

 

15 grudnia 2011 r. – dyplom laureata w
ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego
OLIMPUS
otrzymali następujący uczniowie naszej szkoły: Filip Ejlak (kl. I B), Michał
Butkiewicz (kl. I A), Zuzanna Kościuch (kl. II A), Wojciech Ciszewski (kl. II
B), Joanna Strzała (kl. III B).

19 grudnia 20111 r. –  odwiedził naszą szkołę pan Jarosław
Zieliński – poseł na sejm RP, aby pogratulować zwycięzcom ogólnopolskiego
konkursu „Rówieśnicy”.


  19 grudnia 2011 r.
– wzięliśmy udział w XI Miejskim Konkursie
Recytatorskim Gimnazjalistów „Młodości! Ty nad poziomy wylatuj”, którego
organizatorami byli Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oddział w
Suwałkach oraz Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki. W kolejną rocznicę urodzin
naszego wieszcza (urodził się 24 XII 1798 r.) bardzo wysokie miejsca przypadły
naszym uczennicom. Jury przyznało bowiem III miejsce Annie Andruszkiewicz (kl. I
A, uczennica Pani M. Kalejty) oraz Joannie Lewoc (kl. III B, uczennica Pani
Celiny Pietrewicz), nieco niżej znalazła się Zofia Wojtkowska (kl. I B,
uczennica Pani Celiny Pietrewicz).

20 grudnia 2011 r. –  Już po raz siódmy
odbył się konkurs na najpiękniejszy bożonarodzeniowy stroik świąteczny. Jedną z
najważniejszych zasad było własnoręczne wykonanie pracy oraz jej oryginalność i
włożony wysiłek. Jury w składzie: Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska, Pani Anna
Skolmowska, Pan Grzegorz Kalejta po obejrzeniu wszystkich prac przyznało dwa
równorzędne miejsca pracom Anny Łukuć oraz Joanny Lewoc. Obie prace zaskakują
swoim nowatorstwem: Ania w swojej pracy wykorzystała piórka, Asia natomiast
wykonała własnoręczne hafty! Takich prac nie powstydziliby się najwięksi
artyści! Dwa drugie miejsca zajęły prace Joanny Strzały oraz Zuzanny
Kościuch
.

GALERIA ZDJĘĆ

22 grudnia 2011 r. – odbyła się wigilia
szkolna
. Najpierw była Msza św. Uczniowie naszej szkoły czytali czytania,
śpiewali psalm i nieśli dary. Tak, jak co miesiąc naszą Eucharystię upiększył
śpiew scholi. Następnie mogliśmy obejrzeć jasełka przygotowane przez uczniów
klas pierwszych i panią J. Łupinowicz. Były one bardzo wyjątkowe. Często na sali
słychać było śmiech. Po przedstawieniu przemówili pani dyrektor i goście.
Później zostały wręczone nagrody z konkursu na najpiękniejszy stroik. Potem
wszyscy łamaliśmy się opłatkiem oraz składaliśmy płynące prosto z serca szczere
życzenia.

 

STYCZEŃ 2012


15 stycznia 2012 r. – na adres naszej szkoły
przyszło specjalne podziękowanie za udział w ogólnopolskim konkursie „Pokaż
innym ulicę”
, zorganizowanym i prowadzonym przez Fundację Usłyszeć Afrykę.
Jego głównym celem było „poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów oraz
nauczycieli polskich szkół na temat problemów dotykających dzieci ulicy (…).
Tematyka konkursu dotyczyła 100 milionów dzieci z całego świata, których domem
jest ulica”. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej,
patronat medialny – Interklasa, a działanie przeprowadzono w ramach Tygodnia
Edukacji Globalnej.

17 stycznia 2012 r. – odwiedziły naszą
szkołę przedstawicielki Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach,
które przeprowadziły kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokazały nam, jak
postępować w przypadku skaleczenia, połamania, czy krwotoku. Nauczyły nas
również jak obrócić osobę poszkodowaną z brzucha na plecy oraz jak ułożyć taką
osobę w pozycji bezpiecznej.
Ratowniczki zaprezentowały także postępowanie podczas wypadku samochodowego.
Teraz już wiemy, jak wyjmować poszkodowanego z samochodu. Każdy z nas musiał
zaliczyć wszystkie te czynności. Dodam, że tak długo to ćwiczyliśmy, aż było bez
błędów. Na drugiej lekcji zdobyliśmy umiejętności postępowania podczas
resuscytacji. Mieliśmy szansę przeprowadzić sztuczne oddychanie. Każdy z nas na
pewno wyniósł z tej lekcji bardzo dużo. Mam nadzieję, że zdobyte umiejętności
przydadzą nam się w dalszym życiu.

19 stycznia 2012 r. – w Gimnazjum im. Ks.
Józefa Radwańskiego w Rajgrodzie odbył się etap rejonowy konkursu
przedmiotowego z języka niemieckiego
. Do finału wojewódzkiego
zakwalifikowali się następujący uczniowie: Zuzanna Kościuch (kl. II A),
Joanna Strzała (kl. III B), Marta Falińska (kl. III B), Maja Gawełko (kl. III
B), Julia Sienkiewicz (kl. III B).


20 stycznia 2012 r. – naszą szkołę odwiedził
znany polski aktor teatralny i filmowy Marek Cichucki. W bardzo ciekawych
warsztatach teatralnych uczestniczyło kilkudziesięciu naszych uczniów, którzy
mogli z pierwszej ręki poznać tajniki prawdziwego aktorstwa. Nasz gość podzielił
się także swoimi wrażeniami z realizacji wielu znanych produkcji. Nie zabrakło
wreszcie osobistych refleksji: okazało się, że Pan Marek Cichucki urodził się w
Suwałkach. Barwnie i fascynująco opowiadał o swoich suwalskich latach i okresie
młodości.

Zdjęcie ze strony: http://www.skene.pl/media/picture/963/pic/080215133659.jpg

 LUTY 2012 R.

7 lutego 2012 r. – w naszej szkole pojawiła
się kolejna tablica multimedialna. Tego dnia cała Rada Pedagogiczna
uczestniczyła w zajęciach „Tablica interaktywna w praktyce szkolnej”
prowadzonych przez profesjonalną firmę z Kielc.

9 lutego 2012 r. – odbyły się zawody
pływackie uczniów suwalskich gimnazjów. Uczniowie naszej szkoły uplasowali się w
ścisłej czołówce. Hubert Danilczyk (podopieczny Pana Prof. Edwarda Deca)
zakwalifikował się do finału wojewódzkiego Gimnazjady w pływaniu.

Nie można pominąć też faktu, że zakończenie Mistrzostw Suwałk w pływaniu decyzją
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Suwałkach, nasz sztafeta 4 x 50 m.
style dowolnym dziewcząt zajęła II miejsce. Również chłopcy zostali
uhonorowani srebrem. Po raz kolejny nasze gimnazjum pokazało, że
potrafimy doskonale pływać.

10 lutego 2012 r.
poznaliśmy wyniki XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę” organizowanego przez Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Suwałkach. W eliminacjach na etapie wojewódzkim
praca Anny Judzewicz (kl. II B) zatytułowana „Argentyna – druga ojczyzna” zajęła
III miejsce
, natomiast IV miejsce zdobyła praca Magdaleny Lewoc oraz Julii
Zdancewicz (obie z klasy I B)
„Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci”.
Wyróżnienie otrzymała praca Klaudii Świackiej (kl. II B) „Ludzie mojej
miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju”. Więcej na stronie PTTK:

http://suwalki.pttk.pl/index.php?submenu=19&page=pokaz&id=332

13 lutego 2012 r. – w
ogólnopolskim piśmie „Nowe Miasto” ukazał się artykuł autorstwa naszej uczennicy
Joanny Lewoc
pt. „Chcieć to móc” poświęcony realizacji projektu edukacyjnego
„Rówieśnicy” i odkryciu i wypromowaniu postaci Mariana Piekarskiego.

14 lutego 2012 r.
Szkolne Koło Caritas przygotowało niezwykle wiele atrakcji związanych z
obchodami tzw. Walentynek. Tego dnia uczniowie przyszli ubrani na czerwono lub
różowo. Była również specjalna amorkowa poczta, kawiarenka ze słodkimi wypiekami
naszych uczniów i wiele innych niespodzianek.

18 lutego 2012 r.
Szkolne Koło Caritas spotkało się z zaprzyjaźnionym Kołem z Zespołu Szkół nr 2.
Ustaliliśmy wspólny plan działania na najbliższe miesiące.

19 lutego 2012 r. – poznaliśmy wyniki etapu
rejonowego Konkursu Języka Polskiego, który odbył się w Gimnazjum nr 3. Trzy
uczennice naszego gimnazjum (Adrianna Wawrzyn, Aleksandra Bziom oraz Zuzanna
Kościuch)
zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego.

21 lutego 2012 r. – wspólną dyskoteką
pożegnaliśmy tegoroczne ostatki. Było dużej dobrej muzyki i jeszcze więcej
fantastycznej zabawy.

22 lutego 2012 r. – uczestniczyliśmy w
liturgii Środy Popielcowej, która miała miejsce w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Posypaniem głowy popiołem i udziałem w uroczystej Mszy św.
rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post. Młodzież naszej szkoły przygotowała jak
zwykle oprawę liturgiczną, czytania, psalmy, czytania i komentarze, procesję z
darami. Na uwagę zasługuje oprawa muzyczna również przygotowana przez młodzież
GMK oraz szkolny zespół liturgiczny.

23 lutego 2012 r. – Samorząd Uczniowski
wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas zorganizował akcję pomocy ciężko rannemu
kotkowi. Przedsięwzięcie nosiło nazwę „Pomóż Łatkowi”.

29 lutego 2012 r. – ponad 30 prac uczniów
klas trzecich zostało zgłoszonych do konkursu historycznego „Drogi do Wolności”
organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności w Gdańsku. Nasi uczniowie
przygotowali prace w kategorii fotograficznej oraz literackiej. „Jednym z
głównych celów konkursu jest upowszechnienie wydarzeń, które miały wpływ na
obalenie komunizmu w Europie oraz roli jaką odegrała „Solidarność” w tych
wydarzeniach.”

MARZEC 2012 R.

1 marca 2012 r. – odbył się etap wojewódzki
Konkursu przedmiotowego z Języka Angielskiego
. Zaszczytny tytuł laureata zdobyli
następujący uczniowie: Zuzanna Kościuch (kl. II A), Wojciech Ciszewski (kl. II
B), Marcin Szałaj (kl. III B).

1 marca 2012 r. – obchodziliśmy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z tragiczną
historią młodocianych żołnierzy Suwalszczyzny.

2 marca 2012 r. – udział naszych uczniów w
finale wojewódzkim przedmiotowego Konkursu Języka Niemieckiego, który odbył się
w Białymstoku, zakończył się zwycięstwem naszych uczniów. Pięcioro z nich
zostało laureatami: Zuzanna Kościuch (kl. II A), Joanna Strzała (kl. III B),
Marta Falińska (kl. III B), Maja Gawełko (kl. III B), Julia Sienkiewicz (kl. III
B).

2 marca 2012 r. – grupa młodzieży naszej
szkoły złożyła kwiaty i wzięła udział w spotkaniu z Panią Ireną Pietkiewicz,
bohaterem walk o niepodległość Polski w okresie II wojny światowej, jak i w
okresie komunistycznego terroru.

3 marca 2012 r. – liczna grupa młodzieży
naszej szkoły uczestniczyła w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych,
które miały miejsce w Archiwum Państwowym. Nasza szkoła miała okazję
do oficjalnej prezentacji. Ogromne wrażenie na zebranych wywarła projekcja filmu
„I nie ma człowieka” autorstwa naszych uczniów.

5 marca 2012 r. – podczas jubileuszowego X
Międzyszkolnego Konkursu na Najciekawsze Pismo Klasowe i Szkolne „Kałamarz 2012
nasza gazeta „GMK” otrzymała wyróżnienie w kategorii szkół gimnazjalnych.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród m.in. przez Dyrektora Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego, Pana Grzegorza Serafina,
odbyło się  podczas IX Suwalskich Spotkań Edukacyjnych na hali OSiR. W
uzasadnieniu napisano m.in.: „wyróżnienie za wielkość twórczości własnej
młodzieży”.

7 marca 2012 r. – uczennice, które
zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego:
Adrianna Wawrzyn (kl. III A), Zuzanna Kościuch (kl. II A), Aleksandra Bziom (kl.
II A)
podczas eliminacji, które miały miejsce w Publicznym Gimnazjum nr 6 w
Białymstoku udowodniły, że są najlepsze. Na uwagę zasługuje także i to, że wynik
Adrianny Wawrzyn był najlepszy spośród wszystkich laureatów konkursu w
województwie podlaskim. Ada nie popełniła żadnego błędu osiągając stuprocentową
poprawność!

8 marca 2012 r. – wszyscy panowie pamiętali
o paniach! Były kwiaty, słodycze i mnóstwo uśmiechów dla Pani Dyrektor, Pań
Nauczycielek, jak i naszych uczennic.

12 marca 2012 r. – do grona najlepszych
trafili kolejni uczniowie, którzy otrzymali tytuł laureata. Tym razem był to
wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki, a uczniami, którzy wykazali
się doskonałą znajomością królowej nauki byli: Anna Łukuć (kl. III B) oraz
Marta Falińska (kl. III B).

13 marca 2012 r. – aż czworo uczniów naszej
szkoły udowodniło, że doskonale zna fizykę. Tytuł laureata wojewódzkiego
konkursu z fizyki otrzymały następujące osoby: Anna Łukuć (kl. III B),
Klaudia Burba (kl. III B), Maria Jaczylik (kl. III A), Joanna Strzała (kl. III
B).

W ten sposób nasze gimnazjum zdobyło 17 tytułów laureata wojewódzkich konkursów
przedmiotowych.

  

17 marca 2012 r. – dwie uczennice naszego
gimnazjum zakwalifikowały się do finału X Międzyszkolnego Grafiki Komputerowej
„PLAMKA ’12” (z powiatów: sejneńskiego, augustowskiego, suwalskiego): Paulina
Raczyło oraz Sonia Osowska
(obie z klasy II A).  Uczestnicy konkursu
musieli samodzielnie przygotować grafikę komputerową na temat „Dobro i zło”.

21 marca 2012 r. – Szkolne Koło Caritas
zorganizowało szereg imprez mających na celu pomoc dzieciom Afryki. Już po raz
kolejny bierzemy udział w konkursie „Mój szkolny kolega z misji”.

23 – 25 marca 2012 r. – kilkudziesięciu
wolontariuszy z naszej szkoły wzięło udział w kolejnej akcji organizowanej przez
Bank Żywności. Była to „Wielkanocna zbiórka żywności”, której celem jest
zbieranie środków na rzecz pomocy osobom najuboższym, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na dzieci.

O naszych wolontariuszach głośno było również w Telewizji Polskiej.
Aleksandra Makowska
(kl. I A), którą wspierała Oliwia Bagińska (kl.
IA) udzieliła wywiadu prezenterom wiadomości. Tekst jej wypowiedzi oraz film
możemy obejrzeć tutaj:

http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/wielkanocna-zbiorka-zywnosci/6847818

26 – 28 marca 2012 r. – nasza wspólnota
szkolna uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych. Nasze duchowe przeżycia są
tym piękniejsze, że prowadzi je Ks. Andrzej Grochowski, który jest wielkim
przyjacielem naszego gimnazjum. W gościnnych murach kościoła pw. Najświętszego
Serca Jezusa każdego dnia uczestniczyliśmy m.in. we Mszy św., podczas której
przygotowywaliśmy całą oprawę liturgiczną. Na uwagę zasługuje również bogaty
repertuar i wspaniałe wykonania poszczególnych utworów przygotowanych przez
zespół liturgiczny (pod kierunkiem Ani Łukuć).

26 marca 2012 r. – grupa uczniów naszej
szkoły wzięła udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli
Jana Pawła II”
, który odbył się w Siematyczach. Były to: Marta Falińska
(kl. III B), Joanna Lewoc (kl. III B), Gabriela Kownacka (kl. I A). Po emocjonujących
rozgrywkach okazało się, że Joanna Lewoc (kl. III B) zajęła II miejsce
i
będzie reprezentować nie tylko nasze gimnazjum, ale i województwo
podlaskie w finale ogólnopolskim.

KWIECIEŃ 2012 R.

2 kwietnia 2012 r. – w 7 rocznicę śmierci
Papieża Jana Pawła II
w naszej szkole odbyła się okolicznościowa uroczystość,
przygotowana przez klasę 3 a (pod opieką P. G. Kalejty). Na nasze rocznicowe
obchody złożył się okolicznościowy apel, podczas którego mogliśmy przypomnieć
jego życiorys, usłyszeć słowa kierowane do Polaków, jak też obejrzeć kilka
wzruszających scenek. Nie zabrakło poezji oraz uśmiechu. W dalszej części
naszych uroczystości odbył się szkolny konkurs recytatorski. Uczniowie
poszczególnych klas przygotowali i  przedstawili z pamięci piękne strofy
napisane przez papieża. Decyzją jury (złożonego z naszych nauczycieli) wygrał
Karol Sokołowski (kl. 3a). Następnie odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
Było mnóstwo atrakcji. Podobnie jak w „Szansie na sukces” losowano numer
pytania, były też baloniki – niespodzianki. Najlepszą okazała się Maria Barwicka
(kl. 2 a).

3 kwietnia 2012 r. – jednym z elementów
suwalskich obchodów kolejnej rocznicy „papieskiej” był VI Międzyszkolny Konkurs
Poezji Religijnej
. Doskonale wypadła w nim nasza uczennica, Joanna Lewoc (kl.
III B), która zajęła III miejsce. Asia recytowała fragment wiersza Karola
Wojtyły „Profile Cyrenejczyka”.

6 kwietnia 2012 r. – w suwalskim Aquaparku
odbyły się Integracyjne Mistrzostwa Suwałk w pływaniu gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych o puchar Dyrektora ZS 2. Jego organizatorami byli
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach, Zespół Szkół
Nr 2 w Suwałkach, OSiR i Urząd Miasta. Reprezentanci naszej szkoły po raz
kolejny wypadli doskonale i w klasyfikacji końcowej zajęli 3 miejsce. Również
Hubertowi Danilczykowi udało się zająć 3 miejsce.


 

12 kwietnia 2012 r. – kilkudziesięciu
wolontariuszy skupionych w Szkolnym Kole Caritas otrzymało specjalne dyplomy
(podziękowania) za zaangażowanie w bezinteresowne zaangażowanie na rzecz
potrzebujących. Na zdjęciu: uczniowie klasy 2 b. W akcji suwalskiego Banku
Żywności wzięło udział ponad 50 uczniów szkoły, którzy w kilku suwalskich
sklepach zbierali środki żywnościowe dla najuboższych dzieci.

18 kwietnia 2012 r. – nasi laureaci
wojewódzkich konkursów przedmiotowych wzięli udział w uroczystym rozdaniu
tytułów laureatów w X Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Były gratulacje,
ciepłe podziękowania i zachęta do dalszej nauki.

19 kwietnia 2012 r. – młodzież klasy 2 b
przygotowała szkolną uroczystość z okazji piątej rocznicy śmierci Ks. Jerzego
Zawadzkiego
, wybitnego suwalczanina i wielkiego przyjaciela naszej szkoły.
Mogliśmy zobaczyć film (sondę) poświęcony aktualnej znajomości sylwetki naszego
duchowego patrona. Z kolejnych filmów, scen teatralnych oraz dialogów mogliśmy
poznać życiorys, największe sukcesy oraz związek z Gimnazjum M. Konopnickiej.
Nie zabrakło chwil wzruszenia, wspomnień, zadumy oraz modlitwy.

24 – 26 kwietnia 2012 r. – uczniowie klas
trzecich przystąpili do egzaminów gimnazjalnych. Po raz pierwszy w historii
egzaminów musieli zmierzyć się z nową formułą, na którą składają się:
część humanistyczna (obejmującą język polski, historię, wiedzę o
społeczeństwie), część matematyczno – przyrodnicza (wiedza z matematyki,
przedmiotów przyrodniczych) oraz część językowa.

MAJ 2012 R.

3 maja 2012 r. – społeczność naszej szkoły
wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w miejskich obchodach rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ten piękny dzień uczestniczyliśmy najpierw we
Mszy św. pod konkatedrą św. Aleksandra. W uroczystościach wzięli udział również
przedstawiciele władz miasta, duchowieństwo, liczne delegacje instytucji i
szkół, jak też licznie przybyli mieszkańcy. Po zakończonej Mszy wzięliśmy udział
w kolejnych elementach obchodów w Parku Konstytucji 3 Maja.

4 maja 2012 r. – w 221 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja odbył się uroczysty apel poświęcony pierwszej w Europie i
drugiej w świecie ustawie zasadniczej. Uroczystość przygotowała młodzież klasy
II A pod kierunkiem Pani Celiny Pietrewicz). W programie znalazły się
prezentacje multimedialne, program historyczny oraz ciekawy konkurs z nagrodami.

7 maja 2012 r. – znaczący sukces
matematyczny – zdobywając maksymalną ilość punktów – odniósł Wojciech
Ciszewski
(kl. II B). Stało się podczas X Międzyszkolnego Konkursu
Matematycznego dla klas II gimnazjum pod hasłem „Matematyka Zawsze i Wszędzie”.
W czołówce znalazła się również Zuzanna Kościuch (kl. II A), która zajęła
trzecie miejsce. Dobrze wypadli również Aleksandra Bziom (kl. II A) oraz Bartosz
Florczyk (kl. II B).


8
maja 2012 r. – młodzież naszej szkoły wzięła udział w uroczystych
obchodach 67 rocznicy zakończenia II wojny światowej, które odbyły się pod
pomnikiem Ofiar Września 1939 r. Nasi uczniowie mogli wysłuchać apelu poległych
oraz usłyszeć salwę honorową, jak też pomodlić za wszystkich poległych i ofiary
tej najstraszniejszej z wojen.

8 maja 2012 r. Filip Ejlak (uczeń
klasy I B) został laureatem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
2012
. Jest to ogromny sukces, ponieważ Filip znalazł się wśród najlepszych
młodych matematyków w naszym kraju. Również inni uczniowie naszej szkoły wypadli
bardzo dobrze. Wyróżnienie otrzymali: Dominik Bordzio (kl. IA), Bartosz
Florczyk (kl. IA), Wojciech Ciszewski (kl. II B), Aleksandra Bziom (kl. II A),
Karol Sokołowski (kl. III A) oraz Marta Falińska (kl. III B).

11 maja 2012 r. – finalistami
ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny „Młodzi przedsiębiorczy”,
organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Narodowy Bank Polski
zostali uczniowie naszej szkoły: Eliza Bogdan, Monika Barwicka, Michał
Olszewski, Bartosz Sadłowski, Bartosz Florczyk, Marta Falińska.
Warto
podkreślić, że zespół GMK znalazł się wśród 12 najlepszych wybranych spośród 164
kandydatów. Niewątpliwie włożony wkład pracy, innowacyjność pomysłów oraz jakość
wykonania sprawiły, że proponowana przez nich szkoła języków obcych miałaby
szansę zaistnieć na prawdziwym rynku. Młodzi przedsiębiorcy z Suwałk stworzyli wirtualną firmę „Quick
School”, którą możecie poznać dzięki stronie:
www.quickschool.pl

12 maja 2012 r. Joanna Lewoc (kl.
III B) znalazła się w ścisłej krajowej czołówce młodych znawców nauczania Jana
Pawła II. Nasza uczennica zajęła III miejsce w finale Ogólnopolskiej
Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”.

15 maja 2012 r. – już po raz kolejny
uczniowie naszego gimnazjum udowodnili, że są potęgą w zakresie znajomości zasad
funkcjonowania samorządu terytorialnego. Joanna Lewoc (kl. III B) oraz
Joanna Strzała
(kl. III B) uzyskały zaszczytny tytuł laureata IV Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa
Podlaskiego. W tym samym konkursie Aleksandra Goliczewska (kl. III B)
uzyskała tytuł finalisty.

17 maja 2012 r. – nasze gimnazjum było
gospodarzem III konkursu o życiu i twórczości Marii Konopnickiej, któremu
patronował Prezydent miasta Suwałk. W konkursowych szrankach stanęli  uczniowie
szkół podstawowych. Organizator zadbał o efektowną scenerię, przypominającą
telewizyjny show. Po emocjonujących rozgrywkach, I miejsce zajęła Wiktoria
Chojnowska (Szkoła Podstawowa nr 6), II miejsce – Wiktoria Warakomska (Szkoła
Podstawowa nr 6), III – Adrianna  Sójkowska (Szkoła Podstawowa  nr 4 ). W gronie
laureatów znalazły się także: Natalia Radzewicz (Szkoła Podstawowa  nr 7 ),
Agnieszka Iwanicka (Szkoła Podstawowa  nr 4 ) i Magdalena Zackiewicz (Szkoła
Podstawowa  nr 7 ).

21 maja 2012 r. – uczniowie klas pierwszych
wzięli udział w realizacji zajęć „Na sali rozpraw”. Dzięki temu
niecodziennemu spotkaniu mogli bliżej poznać m.in. zdania poszczególnych
uczestników rozprawy sądowej.

22 maja 2012 r. – w
„Tygodniku Suwalskim” nr 20 (z 22. 05. 2012 r.) ukazał się tekst „Sukces za
sukcesem”
, w którym znajdziemy omówienie najważniejszych osiągnięć naszego
gimnazjum, zdobytych przez naszych uczniów w ostatnim czasie (m.in. finał
Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”, projektu edukacyjnego „Młodzi
Przedsiębiorczy” oraz Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2012”.

23 maja 2012 r.170 rocznica urodzin
Marii Konopnickiej
była dla całej społeczności szkolnej Gimnazjum im. Marii
Konopnickiej wielkim świętem. W naszych obchodach znalazło się m.in. złożenie
kwiatów przy pamiątkowej tablicy w holu szkoły. Następnie młodzież
zaprezentowała piękny program artystyczny poświecony patronce szkoły.

Tego dnia gościliśmy również w zaprzyjaźnionym I Liceum Ogólnokształcącym im.
Marii Konopnickiej. Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska przybliżyła sylwetkę naszej
wspólnej patronki oraz zaprosiła do obejrzenia specjalnego spektaklu
przygotowanego przez naszą młodzież.

27 maja 2012 r. – w Święto Zesłania Ducha
Świętego społeczność naszego gimnazjum spotkała się na wspólnotowej Mszy św. W
czasie homilii Ks. Janusz Haraburda podkreślał rolę otwarcia się na Ducha
Świętego, który uczy nas modlitwy i poprzez swoją obecność w naszym życiu
umacnia w wierze. Jak zwykle czytania, modlitwa wiernych, procesja z darami
przygotowane przygotowane były przez samych uczniów (kl. I A). Nie sposób nie
podkreślić obecności pocztu sztandarowego oraz pięknego śpiewu scholi
liturgicznej.

30 maja 2012 r. – 4 czerwca 2012 r. – wielka
wyprawa naszych uczniów! Najpierw było zwiedzanie Wrocławia (m.in. Panoramy
Racławickiej). Kolejnego dnia Kaplica Czaszek w Kudowie Zdroju oraz Błędne
Skały, jak też wyprawa na najwyższy szczyt Gór Sowich (Szczeliniec Wielki).
Kolejne dni to zwiedzanie Pragi: Hradczany, Most Karola oraz wielka wyprawa w
góry.

CZERWIEC 2012 R.

        

1 czerwca 2012 r. – z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego odbył się Maraton Konkursów, w którym wzięli udział
przedstawiciele poszczególnych klas. Dzięki nagrodom ufundowanym przez
Dyrekcję, tegoroczny Dzień Dziecka był wyjątkowo sympatyczny.

Tego dnia zespół siatkarski (dziewcząt) i chłopców wziął udział w VII Miejskim
Turnieju Piłki Siatkowej
szkół gimnazjalnych o puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr
2.

4 czerwca 2012 r. – w Warszawie w Narodowym
Banku Polskim odbyła się wielka gala programu Młodzi Przedsiębiorczy, w której
uczestniczyli również nasi uczniowie. Mogli oni zwiedzić siedzibę NBP, Muzeum
Numizmatyczne, jak też dotknąć prawdziwych sztabek złota! Praca przygotowana
przez zespół GMK została oceniona bardzo wysoko przez zespół ekspertów i tym
samym znaleźliśmy się wśród laureatów konkursu. W zwycięskim zespole znaleźli
się: Monika Barwicka, Eliza Bogdan, Marta Falińska, Bartosz Sadłowski, Bartorsz
Florczyk, Michał Olszewski.

Więcej informacji na stronie:

http://ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy/news/sukces-mlodych-przedsieborczych-jak-w-banku

 6 czerwca 2012 r. – kilkunastu
wolontariuszy skupionych w Szkolnym Kole Caritas wzięło udział w warsztatach
warsztatach „Wyobraźnia miłosierdzia”. Celem spotkania była również integracja
suwalskich kół Caritas, jak i możliwość zaprezentowania dotychczasowych dokonań.

11 czerwca 2012 r. – trzy najlepsze prace
naszych uczniów trafiły do konkursu „Rady na odpady”. Nasi uczniowie wykonali z
surowców wtórnych oryginalne i ciekawe propozycje: lampkę nocną z zużytych kaset
magnetofonowych, maskotkę i ozdobę. Przygotowaliśmy także prezentacje
multimedialne. Wszystkie te działania pokazują, że nasza szkoła dba o ochronę
środowiska, jak też popularyzuje rozsądnie rozumiany recykling.

13 czerwca 2012 r. – po raz kolejny
uczestniczyliśmy w konkursie „Supergłowa”. Wzięli w  nim udział
przedstawiciele wszystkich suwalskich gimnazjów, którzy musieli zmierzyć się z
różnymi dyscyplinami wiedzy. Ostatecznie, po niezwykle emocjonujących
rozgrywkach, w ścisłym finale znalazło się trzech uczniów, a wśród nich
przedstawiciele naszej szkoły. Ostatecznie zaszczytny tytuł „Supergłowy
suwalskich gimnazjów” w roku 2012 r. zdobył Bartosz Florczyk (kl. II B),
któremu serdecznie gratulujemy! To już kolejny taki tytuł, który zdobyli nasi
uczniowie! Więcej informacji oraz galeria zdjęć na stronie organizatora
(http://www.g6suwalki.pl/).

13 czerwca 2012 r. II miejsce w
ogólnopolskim konkursie na projekt
edukacyjny dla uczniów szkół
gimnazjalnych dotyczący rynku finansowego zajęła grupa w składzie: Marcin
Grabowski, Tomasz Grabowski, Krzysztof Kotarski, Błażej Kuczyński, Adam Penczek.

Uczniowie  przygotowali pracę „Jak inwestujemy nasze pieniądze?”

Więcej informacji na stronie:

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/II_konkurs_gimnazja.html

19 czerwca 2012 r. – w Cinema Lumiere odbyła
się uroczysta gala na zakończenie konkursu filmowego „Prosto ze szkoły”.
Organizatorem przedsięwzięcia byli m.in. Prezydent Miasta Suwałk, Komendant
Miejski Policji w Suwałkach, Starosta Suwalski. Wśród najlepszych filmów
znalazła się również produkcja naszych uczniów. III miejsce zajął film
Bartosza Florczyka i Bartosza Sadłowskiego
pt. „Narkotyki – faza czy skaza”.
Wysoko oceniono też pozostałe prace naszych uczniów. Ich autorami byli:
Piotr Surdel i Paweł Brzozowski, Piotr Przekop i Olaf Korsak, Gabriela Kownacka
i Natalia Wróblewska, Maja Kowalewska i Aleksandra Miszkiel oraz Tomasz
Grabowski i Marcin Grabowski. Opiekunem uczniów był Pan Grzegorz Kalejta. Warto
też podkreślić, że to już kolejny raz nasi uczniowie sięgnęli po najwyższe laury
w tym konkursie.

22 czerwca 2012 r. – odbyło się uroczyste
wręczenie tytułu „Mądra Sowa” laureatom konkursów i olimpiad
przedmiotowych. Z rąk Prezydenta Miasta Czesława Renkiewicza, Wojewody
Podlaskiego Macieja Żywno oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja
Chuchnowskiego specjalne nagrody otrzymali także uczniowie naszej szkoły.
Towarzyszyli im nasi nauczyciele. Warto podkreślić, że nasi gimnazjaliści
zdobyli rekordową ilość zwycięstw w poszczególnych wojewódzkich konkursach
przedmiotowych.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta (http://www.um.suwalki.pl/page.php?id=4275)
oraz tutaj:
http://www.um.suwalki.pl/pliki/201206221743-1180730425.doc

22 czerwca 2012 r. – wzięliśmy udział w
wystawie „586 dni stanu wojennego”, która miała miejsce w Archiwum Państwowym.
Równocześnie uczestniczyliśmy w wykładzie z prezentacją „O codzienności stanu
wojennego w archiwalnej fotografii i w prasie; województwo suwalskie 1982”.
Naszym prelegentem był Pan Dyrektor Archiwum Tadeusz Radziwonowicz.

23 czerwca 2012 r. – prace naszych uczniów
przygotowane na suwalski konkurs ekologiczny znalazły uznanie w oczach jury. W
IV Międzyszkolnym Konkursie „Rady na odpady” zorganizowanym pod
patronatem Wydziału Ochrony Środowiska w Suwałkach w kategorii „prezentacja
multimedialna” wyróżnienie otrzymała Joanna Strzała (kl. III B). Również
praca Martyny Sadłowskiej (kl. II B) – była to lampka wykonana z kaset
magnetofonowych – otrzymała wyróżnienie w kategorii „Prace praktyczne z
odpadów”. Nagrodzona praca (oraz pozostała prace naszych uczniów, Kariny
Smardzewski oraz Marii Janczylik) znalazła się na specjalnej wystawie.

24 czerwca 2012 r. – w 67. rocznicę
tragicznego wydarzenia, jakim była Obława Augustowska, uczniowie naszego
gimnazjum znaleźli się wśród głównych organizatorów suwalskich obchodów tego
święta. Na nas spoczęła oprawa liturgiczna (czytania, śpiew psalmu, modlitwa
wiernych, procesja z darami), jak też i śpiew podczas Mszy św. w intencji ofiar
obławy oraz w intencji Ojczyzny. Udział naszej młodzieży w liturgii, obecność
pocztu sztandarowego, jak też Dyrekcji i Rady Pedagogicznej zauważył ks.
Stanisław Wysocki, przewodniczący Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.
Gratulował patriotycznej postawy oraz zachęcał do dalszego kultywowania
narodowych tradycji.

25 czerwca 2012 r. – ponownie
uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających obławę augustowską.
Spotkaliśmy się na placu przed pomnikiem Jana Pawła II, by tutaj wziąć udział w
Liturgii Słowa Bożego, której przewodniczył Ks. Stanisław Wysocki. Mogliśmy
również wysłuchać koncertu patriotyczno – religijnego w wykonaniu Orkiestry
Koncertowej „Victoria” z udziałem solistów Teatru Wielkiego z Warszawy.

25 czerwca 2012 r. – z radością przyjęliśmy
wyniki egzaminów gimnazjalnych! Okazało się, że znów jesteśmy najlepsi!
Publicysta Radia 5 napisał tak: Znamy wyniki egzaminu gimnazjalnego w
Suwałkach. Najlepiej ze sprawdzianem poradzili sobie uczniowie z Gimnazjum im.
Marii Konopnickiej. Zdobyli prawie 84 % punktów z części humanistycznej i ponad
70 % z matematyczno-przyrodniczej. To o 20% wyżej niż wyniosła tegoroczna
średnia krajowa. Trzecioklasiści tej szkoły równie dobrze poradzili sobie z
językami obcymi, zdobywając ponad 90 % punktów

.28 czerwca 2012 r. – poznaliśmy
wyniki konkursu Duch Baroku, organizowanego przez Muzeum – Pałac w Wilanowie.
Organizator na swojej stronie internetowej napisał: Jury spodobała się też
praca Anny Łukuć, Żanety Staszkiewicz, Marcina Grabowskiego, Tomasza
Grabowskiego z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej z klas II b i III b w Suwałkach
pod opieka pana Grzegorza Kalejty. „Słowa pochwały należą się tej ekipie za
próbę stworzenia ciekawego w formie reportażu”. Zespół przygotował film o
klasztorze w Wigrach. „Pomysł na film ciekawy, godne pochwalenia, że twórcy
spotkali się z różnymi ekspertami, włącznie z prezydentem miasta!” – ocenili
pracę eksperci.
(źródło:


http://www.wilanow-palac.pl/konkurs_duch_baroku_wygraj_wycieczke_do_wilanowa.html
).

29 czerwca 2012 r. zakończyliśmy
niezwykle pracowity rok szkolny!
Najpierw spotkaliśmy się na wspólnotowej
Mszy św. w intencji całej szkoły, a w sposób szczególny za tegorocznych
absolwentów. Nie sposób nie było zauważyć Liturgicznej Służby Ołtarza. Młodzież
naszej szkoły przygotowała czytania mszalne, modlitwę wiernych, procesję z
darami. Wszyscy zwracali uwagę także na nasz zespół muzyczny, który w tym
składzie wystąpił po raz ostatni. Na tej Mszy liczył kilkadziesiąt osób.
Celebrans, Ks. Proboszcz Jarema Sykulski w ciepłych słowach odniósł się do
historii szkoły oraz jej niezwykłych dokonań.

Po zakończonej Mszy św. odbyła się kolejna część uroczystości, którą
rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Z ogromnym
wzruszeniem obserwowaliśmy przekazanie pocztu sztandarowego nowym uczniom. Pani
Dyrektor Jadwiga Orłowska dokonała podsumowania mijającego roku szkolnego.
Zwróciła uwagę na ogromny wkład pracy uczniów oraz nauczycieli. Dla każdego
znalazła życzliwe słowo, życzyła też absolwentom powodzenia na nowym etapie
kształcenia. Nie zapomniała o obecnych uczniach, ich bliskich, nauczycielach…

Zaszczytu wpisania do Złotej Księgi Absolwentów GMK dostąpiła rekordowa liczba
uczniów. Okazało się, że uczynili to niemal wszyscy tegoroczni absolwenci,
którzy osiągnęli imponujące wyniki w nauce oraz zdobyli imponującą ilość
zwycięstw w konkursach i olimpiadach na wszystkich szczeblach (nawet
międzynarodowych).

Z rąk Pani Dyrektor uczniowie otrzymali świadectwa oraz nagrody. Listy pochwalne
otrzymali również rodzice. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła gratulacje
najlepszym nauczycielom.

W drugiej części mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawego programu artystycznego,
przygotowanego przez uczniów klas pierwszych, pod kierunkiem Pani Prof. Joanny
Łupinowicz oraz Pani Prof. Urszuli Dec.

Na zakończenie na szkolnej auli spotkali się uczniowie klas trzecich, ich
rodzice, dyrekcja oraz nauczyciele. Było mnóstwo niespodzianek, dobrego humoru
oraz wiele wspomnień.

6 lipca 2012 r. – wzięliśmy udział w
konkursie Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji Wspólnota Pokoleń – III
edycji konkursu ogólnopolskiego „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” –
Katyń 72 lata po zbrodni. Naszym zadaniem było przywrócenie pamięci jednej z
ofiar tamtej strasznej zbrodni. Joanna Litwińczuk przygotowała pracę poświęconą
Henrykowi Rylskiemu, suwalczaninowi zamordowanemu w 1940 r. w Kozielsku.

H. Rylski był absolwentem suwalskiego gimnazjum. Jako kilkunastolatek brał
udział w walkach prowadzonych przez miejscową POW, m.in. w akacjach dywersyjnych
skierowanych przeciwko niemieckiemu okupantowi. (np. wysadzenie torów kolejowych
pod Bakaniukiem). Brał też udział w powstaniu sejneńskim. Jako ochotnik
uczestniczył w wojnie w 1920 r. W wolnej Polsce uzyskał tytuł magistra filozofii
z zakresu botaniki. Pracował jako nauczyciel w Drohiczynie nad Bugiem. W IX 1939
r. walczył w 5 Pułku Piechoty Legionów. Uwięziony i zamordowany w Kozielsku.

16 lipca 2012 r. – poznaliśmy wyniki
ogólnopolskiego konkursu Portalu Interkl@sa na
najlepszą szkolną witrynę internetową. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła
zwyciężyła w VI 2012 r. w kategorii szkół gimnazjalnych. Dodajmy, że
internauci poprzez głosowanie jedynie wskazują najlepsze strony, spośród których
profesjonalne jury wybiera te, które najlepiej spełniają wymagane kryteria.

Skip to content