ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

2012/13

ROK SZKOLNY 2012/2013

 WRZESIEŃ 2012 R.

1 września 2012 r. – pamiętaliśmy o 73.
rocznicy wybuchu II wojny światowej
. Pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939
r. odbyły się miejskie uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych, wojska,
władz miasta oraz parlamentarzystów. Wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień
m.in. Pana Prezydenta Miasta Czesława Renkiewicza oraz Posła Jarosława
Zielińskiego). Była także modlitwa za obrońców ojczyzny, salwy honorowe, apel
poległych oraz składanie kwiatów.

3 września 2012 r. – odbyła się uroczysta
inauguracja nowego roku szkolnego
. Najpierw była Msza św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Młodzież naszej szkoły przygotowała oprawę
liturgiczną. Szczególnie widoczni byli liczni ministranci oraz debiutująca w
nowym składzie schola liturgiczna. Sprawujący liturgię Ks. Proboszcz Jarema
Sykulski nawiązywał do czytań mszalnych i wskazywał na konieczność pomnażania
otrzymanych od Boga talentów. Przypominał, że GMK ma nie tylko sukcesy w nauce,
ale także w wychowaniu (zwrócił szczególną uwagę na respektowanie wartości
chrześcijańskich oraz kultywowanie patriotyzmu).

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu szkoły zgromadzonych powitała Pani
Dyrektor Jadwiga Orłowska. W swoim wystąpieniu odniosła się do roli podejmowania
nowych wyzwań. Życzyła trzecioklasistom powodzenia na egzaminach, a
pierwszoklasistom, by szkoła stała się dla nich drugim domem. Nie zapomniała
także o dodaniu wszystkim otuchy, ciepłych słowach dla rodziców oraz Rady
Pedagogicznej. Podkreśliła wreszcie, że z ogromną radością wita w progach szkoły
absolwentów, którzy chętnie powracają do swojej szkoły.

Następnym ważnym punktem było wręczenie przez Panią Dyrektor oraz wychowawców
klas legitymacji uczniom klas pierwszych. I wreszcie odbyły się pierwsze lekcje.
W tym czasie rodzicie mogli spotkać się z Dyrekcją szkoły oraz Radą
Pedagogiczną. Tego dnia przygotowaliśmy specjalny film obrazujący życie naszej
szkoły od momentu powstania po dzień dzisiejszy. Pierwszoklasiści z kolei
otrzymali wydanie specjalne naszego szkolnego miesięcznika.


9 września 2012 r.
– wraz z uczniami innych szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych – pod opieką pana Grzegorza Kalejty – wybraliśmy się na
wielkie święto zorganizowane na Stadionie Narodowym w Warszawie. Była to nagroda
dla najaktywniejszych wolontariuszy (od Banku Żywności).  Uczestniczyliśmy
w finale Światowego Turnieju Piłki Nożnej Danone Nations Cup 2012, w
którym wystąpili zawodnicy z 39 krajów i 5 kontynentów. Imprezę odwiedziły tłumy
gości (blisko 40 tysięcy osób). W programie znalazło się mnóstwo atrakcji:
konkursów z nagrodami, pokazów, prelekcji. Ogromnym przeżyciem była także wizyta
słynnego piłkarza Zinedine Zidane’a.


13 – 15 września 2012 r.
–  wzięliśmy udział w IV ogólnopolskim
festiwalu filmów dokumentalnych „Niepokorni, niezłomni, wyklęci”
, który miał
miejsce w Teatrze Miejskim w Gdyni. W ramach festiwalu mieliśmy okazję
doskonalić swój warsztat filmowy u boku wybitnych reżyserów, scenarzystów,
operatorów czy wreszcie montażystów (zajęcia prowadzili m.in. Jędrzej Lipski –
reżyser, Waldemar Czechowski – reżyser, operator, montażysta, Andrzej Wyrozębski
– operator obrazu, Michał Bożek – operator obrazu).   Mogliśmy również
obejrzeć wiele polskich i międzynarodowych filmów dokumentalnych. Organizatorzy
zadbali także o szereg paneli dyskusyjnych poświęconych problematyce
historycznej, spotkania z grupami rekonstrukcyjnymi, jak i atrakcyjny koncert.
Ogromną radość sprawił nam koncert zespołu De Press. Warto dodać, że tylko film
był pokazywany (we fragmencie) w ogólnopolskich relacjach z festiwalu. Gorąco
dziękujemy Pani Gabrieli Sierocińskiej-Dec z Działu Edukacyjnego Muzeum Historii
Polski (już po raz kolejny była naszym dobrym duchem i opiekunem, wcześniej
zawdzięczamy jej warsztaty filmowe w Łódzkiej Szkole Filmowe) oraz organizatorom
samego festiwalu.

Zapraszamy również do nabycia i lektury najnowszego numeru „Tygodnika
Suwalskiego” (z 25. 09. 2012), w którym znajdziemy tekst Kasi Minke „Filmowcy
znad Czarnej Hańczy” (w całości poświęcony naszym młodym filmowcom).

17 września 2012 r. – wzięliśmy udział w miejskich obchodach 73.
rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę
. Tego dnia – wraz z uczniami
innych szkół, pocztami sztandarowymi różnych instytucji, mieszkańcami miasta,
władzami samorządowymi – oddaliśmy hołd tym, którzy stanęli do nierównej walki.
Podczas uroczystości głos zabrał Prezydent Miasta Czesław Renkiewicz oraz Poseł
na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński. Była także modlitwa, zapalenie zniczy oraz
złożenie wiązanek kwiatów.

19 września 2012 r. – z rąk Pani Dyrektor
Jadwigi Orłowskiej, grupa młodzieży – biorąca udział w projekcie edukacyjnym dla
uczniów szkół gimnazjalnych, dotyczącym rynku finansowego w składzie: Marcin
Grabowski, Tomasz Grabowski, Krzysztof Kotarski, Błażej Kuczyński, Adam Penczek


otrzymała cenne nagrody. Przypomnijmy, że ich praca „Jak inwestujemy nasze pieniądze?”
zajęła II miejsce w Polsce!

21 – 26 września 2012 r. – nasz utalentowany
szachista Filip Szulc (klasa I A) zajął I miejsce w eliminacjach do II
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach umysłowych „Szachy” (w Puławach).
Patronat nad olimpiadą sprawują m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
Polska Federacja Sportu Młodzieżowego

24 września 2012 r. – społeczność szkolna
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej ma nowych przyjaciół… w Burkina Faso. Poznamy
ich lepiej podczas listopadowego spotkania z Księdzem Jarosławem, który opowie,
pokaże zdjęcia i przybliży życie mieszkańców tego egzotycznego dla nas kraju. A
my – przekażemy niespodziankę!


25 września 2012 r.
– zainaugurowaliśmy kolejny rok pracy Szkolnego Koła
Caritas
. Nasze Koło przyjęło plan działań na najbliższy okres: działalność o
charakterze formacyjno – intelektualnej, wolontariat, życie religijne itp. W
jego pracach biorą udział uczniowie ze wszystkich klas. Przewodniczącą Koła jest
Eliza Bogdan, a jej zastępcą Monika Barwicka.

27 września 2012 r. – klasa II A wzięła
udział w nietypowej lekcji języka polskiego w Muzeum Okręgowym w
Suwałkach. Mogli m.in. bliżej zapoznać się z ze zbiorami sztuki polskiej i
europejskiej w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Temat „Odkrywanie” to niezwykła podróż w świecie sztuki, która dotąd nie była
prezentowana szerszej publiczności.

28 – 29 września 2012 r. – rekordowa liczba kilkudziesięciu wolontariuszy
(ze wszystkich klas) naszej szkoły wzięła udział w 8 ogólnopolskiej zbiórce
żywności „Podziel się posiłkiem
„. „Organizatorami zbiórki są Banki Żywności,
które rozdystrybuują zebrane produkty do organizacji charytatywnych, takich jak:
domy dziecka, ośrodki rehabilitacyjne, szpitale czy świetlice.” Nasi
wolontariusze nie tylko zbierali żywność, ale mieli również okazję odpowiadać na
liczne pytania suwalczan dotyczące skali problemu, jakim jest niedożywienie
dzieci.

4 października 2012 r. – tak bawić można się
tylko w naszej szkole. Przy dźwiękach doskonałej muzyki oraz we wspaniałych
humorach spotkaliśmy się na pierwszej w tym roku dyskotece szkolnej. Było
mnóstwo dobrego humoru i zabawy. W sposób szczególny cieszyła liczna obecność
uczniów klas pierwszych.


8 października 2012 r.
– w kolejną rocznicę śmierci wybitnej suwalskiej
poetki, pisarki i publicystki, patronki naszego Gimnazjum, odbyło się
najważniejsze święto w życiu szkoły. Był to Dzień Patrona połączony z
uroczystością ślubowania uczniów klas pierwszych
. Naszą radość dzielili w tym
roku wspaniali gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: Pani Wiesława
Ćwiklińska (Podlaski Kurator Oświaty), Pan Czesław Renkiewicz (Prezydent Miasta
Suwałk), Pan Andrzej Raczyło (Kierownik Delegatury Kuratorium Oświaty w
Suwałkach), Pani Alicja Jacewicz (Naczelnik Wydziału Oświaty UM), Pan Andrzej
Turowski (Przewodniczący Komisji Oświaty RM).

Cała społeczność zgromadziła się najpierw przed tablicą w holu szkoły. Tam
właśnie przedstawiciele poszczególnych klas oraz nasi goście złożyli kwiaty.
Każda rocznica śmierci Marii Konopnickiej – podkreśliła Pani Dyrektor Jadwiga
Orłowska – to okazja, by przypomnieć sobie najważniejsze wartości w życiu
każdego człowieka. Wartości, którym służyła nasza patronka, które są dla nas
jasnym wyznacznikiem postępowania we współczesnym świecie.

Uroczysta Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadziła
nas na modlitwie. Panu Bogu powierzaliśmy naszą szkołę i nas samych. W sposób
szczególny pamiętaliśmy o pierwszoklasistach. Nie zabrakło także modlitwy za
duszę śp. Marii Konopnickiej oraz zmarłych naszych przyjaciół i bliskich. Piękną
oprawę liturgiczną stworzyli licznie przybyli ministranci. Podniosłej Służbie
Ołtarza towarzyszyła także procesja z darami, czytania mszalne, modlitwa
wiernych – przygotowane przez samych uczniów. Celebrans sprawujący Mszą św.
podkreślał także wysoki poziom śpiewu, przygotowanego przez naszą scholę
liturgiczną.

Podczas uroczystości ślubowania mogliśmy poznać najważniejsze osiągnięcia
naszego gimnazjum za ubiegły rok szkolny, które zaprezentowała Pani Dyrektor.
Nasi znakomici goście podkreślali potem w swoich wystąpieniach wysoki poziom
nauczania w szkole oraz rekordowe wręcz wyniki. Prezydent Cz. Renkiewicz dodał
także, szkoła stała się niemal symbolem jakości kształcenia i wychowania. Pani
Kurator W. Ćwiklińska zwróciła uwagę na ogromną liczbę laureatów konkursów
przedmiotowych.

Po części oficjalnej i akcie ślubowania uczniów klas pierwszych odbyła się
akademia słowno – muzyczna. W pierwszej części, mogliśmy skupić się na
podniosłych wątkach twórczości naszej patronki. W drugiej części uczniowie
przedstawili w niezwykle dowcipny sposób sceny teatralne, których motywem
przewodnim był temat wchodzenia pierwszoklasistów w „poważne” życie prawdziwego
ucznia.

Jak zwykle nie zabrakło doskonałych humorów, kwiatów i ogromnej życzliwości.

Obejrzyj
galerię fotografii

9 października
2012 r.
– odbyła się wycieczka klas pierwszych naszej szkoły do
Warszawy
. Nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w seansie w kinie 5 D, w
seansie w Planetarium („Życiodajny klimat”). Zwiedzaliśmy także wystawy w
Centrum Nauki Kopernik. Na zakończenie tego pracowitego dnia mogliśmy obejrzeć
fantastyczny spektakl „Romeo i Julia” w teatrze Buffo.

10 – 11 października
2012 r.
– rozpoczęły się pierwsze rozgrywki Turnieju Piłki Nożnej
Chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum im. Marii Konopnickiej
. Pod okiem
doświadczonych sportowców i nauczycieli wychowania fizycznego reprezentacje
poszczególnych klas mają okazję zmierzyć się w rywalizacji o najcenniejsze
trofeum w naszej szkole.

12 października 2012
r.
– tym razem na wycieczkę do Warszawy udali się uczniowie klas
trzecich. W programie znalazło się m.in. zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz udział w seansie kinowym (film „Miasto ruin”). Dzień
zakończyliśmy sztuką teatralną „Chory z urojenia” w Teatrze 6. piętro.

16 października 2012 r. – grupa uczniów
naszego gimnazjum trafiła na plakaty ogólnopolskiej akcji, mającej na celu
promocję wolontariatu oraz zaangażowanie się w akcję niemarnowania żywności.
Tego dnia spotkaliśmy się na ul. Chłodnej, by wspólnie manifestować poparcie dla
wspomnianej akcji. Uczennice Eliza Bogdan, Monika Barwicka, Monika Łapińska
dołączyły do grona organizatorów tego przedsięwzięcia. Tegoroczny Strajk
Żywności
przebiegał pod hasłem ” Nie rzucaj mięsem… do kosza”. Nasz udział
został odnotowany przez lokalne media (np. na stronie portalu Radia 5

http://www.radio5.com.pl/index.php?id=23&ia=42274
).


19 października 2012 r. – w daleką i
obfitującą w liczne atrakcje podróż do Warszawy wyruszyły klasy drugie naszego
gimnazjum. Młodzież mogła uczestniczyć w wyjątkowej lekcji historii i
patriotyzmu w Muzeum Powstania Warszawskiego. Było to ogromne przeżycie,
pozwalające lepiej zrozumieć heroiczne postawy naszych przodków. Możliwość
bezpośredniego obcowania z realiami epoki, z autentycznymi eksponatami i
nagraniami, ożywiała wyobraźnię i wzbudzała liczne refleksje nad wartością
polskości. Nie zabrakło też niezwykłej projekcji multimediów. Dopełnieniem dnia
była wreszcie wizyta na Cmentarzu Powązkowskim. Wędrując m.in. Aleją
Zasłużonych mieliśmy świadomość, że jest to nie tylko narodowa nekropolia, ale i
miejsce, w którym teraźniejszość łączy się z przeszłością.

20 października 2012 r. – członkowie prężnie
działającego w naszej szkole Koła Szachowego mieli okazję sprawdzić swoje
umiejętności. Dwa zespoły szachistów (chłopcy oraz dziewczęta) reprezentowały
nasze Gimnazjum podczas Mistrzostw Suwałk SZS Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Miasta Suwałk w Szachach.
Rywalizacja miała miejsce w Zespole Szkół nr 3, a
wystartowało w niej aż po 8 drużyn z podstawówek i gimnazjów. Doskonale spisały
się dziewczęta, które ostatecznie stanęły na podium i zajęły III miejsce.

23 października 2012 r. – liturgiczne
wspomnienie bł. Jana Pawła II było okazją do niecodziennej uroczystości w naszej
szkole. Młodzież klasy II A przygotowała obchody papieskiego święta w postaci
akademii „W kawiarence GMK wspominamy bł. Jana Pawła II”. Przy doskonałej
gorącej owocowej herbacie oraz obowiązkowych kremówkach mogliśmy przypomnieć
sobie najważniejsze wydarzenia z życia Papieża: od proroczych zapowiedzi,
poprzez cały pontyfikat, by na końcu z odrobiną humoru, przypomnieć
nieśmiertelne anegdoty i dowcipy. Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska dziękując za
zorganizowaną uroczystość, przypomniała jak wiele znaczył dla nas Ojciec święty
i pogratulowała oryginalnych pomysłów.

26 października 2012 r. – ruszyły prace nad
wielką filmową superprodukcją klasy 3 b. Został opracowany scenariusz,
przygotowane stroje i rekwizyty (wszystko przygotowali sami uczniowie pod opieką
nauczyciela). W pięknych plenerach miasta oraz w zamkniętych salach
przygotowujemy film poświęcony zdrowemu stylowi odżywiania się. W dziele
występuje szereg postaci, z których najważniejsze to: Hamburger, Marchewka,
Mądry Król oraz Piękna Księżniczka.

30 października 2012 r. – odbyło się
podsumowanie konkursu „Moje wakacje w Wigierskim Parku Narodowym” organizowanym
przez Wigierski Park Narodowy. Wśród laureatów konkursu znaleźli się także
uczniowie klasy I A: Aleksandra Urynowicz, Maria Urban, Karolina Lis, Julia
Przeborowska, Laura Michałowska, Szymon Sapkowski
. Osoby nagrodzone
otrzymały piękne pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

8 listopada 2012 r. – niezwykłe emocje
sportowe towarzyszyły finałowi rozgrywek sportowych, w których wzięły udział
wszystkie klasy naszego gimnazjum. Rozgrywki Turnieju Piłki Nożnej
Chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum im. Marii Konopnickiej
były wspaniałą
okazją nie tylko do kibicowania, ale także do integracji klasowej. Wszyscy
pokazaliśmy, że szlachetne idee rywalizacji sportowej są ważniejsze od
konkretnych wyników.

I miejsce zajęła drużyna klasy III B, drugie – klasa II B,
trzecie – klasa III A. Za najlepszego zawodnika uznano Michała
Olszewskiego
.

Całe zawody, fachowa opieka, mnóstwo sportowych atrakcji oraz cenne trofea to
zasługa Pana Marcina Orzechowskiego.

 

 9 listopada 2012 r. – klasa II A – pod
kierunkiem nauczyciela języka polskiego – przygotowała szkolną uroczystość
poświęconą 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczciliśmy
Narodowe Święto Niepodległości
autorskim montażem słowno – muzycznym, w
którym przybliżyliśmy trudną drogę Polaków do wolności. Poprzez powstania i
pracę organiczną, przez czyn zbrojny i wierne trwanie przy najważniejszych
wartościach, po 123 latach mogliśmy cieszyć się wolną Ojczyzną.

11 listopada 2012 r. – młodzież naszej
szkoły wraz z Panią Dyrektor Jadwigą Orłowską wzięła udział w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości
. Wraz z pocztem sztandarowym wzięliśmy
najpierw udział w uroczystej Mszy św. (sprawowanej przez Ks. Biskupa), a
następnie udaliśmy się na cmentarz parafialny, by wraz z władzami samorządowym,
parlamentarzystami oraz licznie przybyłymi suwalczanami, oddać hołd tym, którzy
polegli za naszą wolność. Pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej
złożyliśmy także kwiaty i zapaliliśmy znicze.

  

14 listopada 2012 r. – uczniowie klas
trzecich przystąpili do próbnych egzaminów gimnazjalnych. Przez trzy dni
mieli okazję sprawdzić się rozwiązując zadanie egzaminacyjne. Nie ulega
wątpliwości, że był to doskonały sprawdzian zdobytej wiedzy i umiejętności.

  

19 listopada 2012 r. – poznaliśmy film
reprezentujący naszą szkołę w ogólnopolskim konkursie Tesco dla Szkół pt.
Zdrowo najedzeni! W chwili obecnej trwa głosowanie internautów. Wystarczy wejść
na www.tescodlaszkol.pl, podać swego
e-maila, założyć konto i codziennie oddać głos na naszą produkcję. Koniec
głosowania: 17.12.2012 o 23:59. Wówczas rozpocznie się II etap konkursu. Adres
do filmu:

http://www.tescodlaszkol.pl/galerie-konkursowe–strona-filmu,1.dhtml?id_videos=28789&page=1&offset=1&limit=10

21 listopada 2012 r. – w naszej szkole odbył
się test wiedzy z zakresu informatyki, odbywający się w ramach Ogólnopolskiej
Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów
.
Przystąpili do niego nasi najlepsi specjaliści w zakresie nowoczesnych
technologii informatycznych.

24 listopada 2012 r. – szkolny zespół
liturgiczny, założony przed kilku laty przez Annę Łukuć, a obecnie prowadzony
przez Magdę Lewoc, pokazał prawdziwe mistrzostwo! Ciężkie i długie godziny prób,
bogate instrumentarium, doskonały repertuar, mistrzostwo śpiewu i gry,
zaowocowały! Podczas XIX Diecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej
(tzw. Cecyliada) reprezentanci naszego gimnazjum zajęli I miejsce.
Organizatorem przeglądu było Oratorium św. Jana Bosko w Ełku, a odbywał się pod
hasłem „Chryste, wysłucha młodych krzyk”. Wysoko oceniono również (II miejsce)
Agatę Twerdochlib w kategorii „soliści – młodzież”.

4 grudnia 2012 r. – dzień przed
Międzynarodowym Dniem Wolontariusza (ogłoszonym z inicjatywy Organizacji Narodów
Zjednoczonych) odbyły się uroczyste obchody Dnia Wolontariusza w naszym mieście.
Tego dnia odbyło się również rozstrzygnięcie prestiżowego konkursu „Barwy
wolontariatu” organizowanego przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT. W suwalskim Ratuszu, z rąk Prezydenta Miasta Czesława Renkiewicza,
nagrodę odebrała również uczennica Gimnazjum im. Konopnickiej. Była to
pamiątkowa statuetka, wręczona w dowód uznania za trud i poświęcenie w
bezinteresownej pomocy bliźniemu. W uzasadnieniu czytamy m.in.: „uczennica III
klasy Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Od trzech lat aktywnie
zaangażowana w działalność wolontarystyczną. Koordynatorka zbiórek żywności oraz
organizatorka i współorganizatorka dwóch edycji Strajku Żywności czyli akcji
mającej  na celu uświadomić skalę marnowania żywności oraz problem niedożywienia
dzieci. Przewodnicząca Szkolnego Koła Caritas w ramach, którego angażuje się w
szereg przedsięwzięć, m.in. zbiórki pieniężne na rzecz potrzebujących.” (Więcej
informacji:


http://www.suwalki24.pl/index.php/2012120515664/Nagrody-za-serce-otwarte-dla-innych.html
,

http://www.radio5.com.pl/index.php?id=1&ia=43278
)

Nie sposób w tym miejscu pominąć także Moniki Barwickiej, która była nominowana
do finału konkursu „Barwy wolontariatu”, jako przedstawicielka Suwaslkiego Banku
Żywności. Był to dowód uznania dla jej ogromnego poświęcenia i zaangażowania w
działalność o charakterze wolontariackim.

6 grudnia 2013 r. – nietypowe mikołajki
obchodziła klasa IIIB, która postanowiła promować zdrowy styl życia. Każdy z
uczniów otrzymał  ekologiczny prezent. Św. Mikołaj nie zapomniał też o
innych klasach, które odwiedził z workiem pełnym prezentów!

7, 8, 9 grudnia 2012 r. – odbyła się
świąteczna zbiórka żywności. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu wolontariuszy
ze wszystkich klas, którzy aktywnie włączyli się w akcję Banku Żywności. W
wybranych sklepach, na terenie całego miasta, zbieraliśmy produkty żywnościowe,
które trafią do najbardziej potrzebujących.

10 grudnia 2012 r. – w naszej szkole
zakończyła się akcja zbierania zabawek dla potrzebujących dzieci.
Przedstawiciele naszego Koła Caritas wraz z Kołem Caritas przy Zespole Szkół nr
2 zorganizowali zbiórkę rzeczy na prezenty świąteczne z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia. W naszym imieniu wręczyli je studenci ze Studenckiego
Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Sine Cura” z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej.

17 grudnia 2012 r. włączyliśmy się w pomoc przy organizacji Słodkiego
Meczu, podczas którego zbierane były słodycze na rzecz dzieci, podopiecznych
Fundacji Promyk. Dzięki świątecznym prezentom biedne dzieci będą miały odrobinę
radości podczas świąt Bożego Narodzenia!


21 grudnia 2012 r.
– święta Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją,
są szczególnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej. Najpierw wszyscy
udaliśmy się na uroczystą Mszę świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Klasa 2 A przygotowała czytania mszalne, modlitwę wiernych, procesję z
darami. Do tego dołączył się piękny śpiew naszego chórku liturgicznego.
Sprawujący Mszę Św., Ks. Jarema Sykulski, zwracał uwagę na wartość adwentu jako
czasu oczekiwania na narodziny Chrystusa. Akcentował również wartość zaufania
Słowu Bożemu. Po modlitwie czekał na nas zastawiony stół wigilijny. Przed
dzieleniem się opłatkiem obejrzeliśmy spektakl przygotowany przez klasy
pierwsze.. Oprócz aktorów wystąpił również chór. Tegoroczne jasełka były bardzo
nowatorskie. Obejrzeliśmy wizję narodzin Chrystusa w naszym mieście. Zaskakująca
była gwara suwalska. Na chwilę przenieśliśmy się w odległe czasy. Spektakl był
interesujący i zawierał dużo zabawnych scen. Po części artystycznej
wysłuchaliśmy pięknych słów Pani Dyrektor Jadwigi Orłowskiej oraz
dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Wspólnie spożyliśmy
także wigilijny posiłek. Były to niezapomniane chwile.

25 grudnia 2012 r. – kilkoro wolontariuszy z
naszej szkoły wzięło udział w akcji suwalskiej Fundacji „Promyk” i w dzień
Bożego Narodzenia odwiedziło osoby samotnie spędzające święta w naszym mieście.
Były to przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, które z radością przyjęły
odwiedzających ich gości.

2013

STYCZEŃ 2013 R.

6 stycznia 2013 r. – wzięliśmy udział w
historycznym, pierwszym w naszym mieście, Orszaku Trzech Króli, który
przeszedł przez całe Suwałki. Było to niezwykle starannie przygotowane widowisko
z udziałem ogromnej ilości suwalczan. Nasi wolontariusze mieli okazję wesprzeć
to cenne dzieło. Pomagaliśmy więc przy rozdawaniu pamiątkowych naklejek,
występowaliśmy na scenie, uczestniczyliśmy w chórze. Nic dziwnego, że na
zakończenie z ust głównego organizatora, Ks. Jaremy Sykulskiego, usłyszeliśmy
podziękowania.

8 stycznia 2013 r. – Gimnazjum im. Marii
Konopnickiej było gospodarzem etapu rejonowego X Konkursu Wiedzy
Obywatelskiej i Ekonomicznej
 (dla czterech województw: małopolskiego,
podlaskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego). Blisko dwudziestu gimnazjalistów
– w tym czterech z naszej szkoły – z całego rejonu (m.in. z Suwałki, Augustowa,
Grajewa, Sztabina, Bargłowa, Krasnopola) musiało wykazać się znajomością
trudnych i skomplikowanych fachowych zagadnień.

8 stycznia 2013 r. – na sali gimnastycznej
Zespołu Szkół nr 4 w naszym mieście odbyły się eliminacje do półfinału
wojewódzkiego w koszykówce dziewcząt (Mistrzostwa Suwałk). W turnieju
wzięły udział 42 zawodniczki, w tym także reprezentacja naszego gimnazjum.
Ostatecznie dziewczęta po zaciętej walce zajęły czwarte miejsce.

9 stycznia 2013 r. – z trudnymi
zagadnieniami związanymi z ojczystym językiem musieli zmierzyć się zwycięzcy
etapu szkolnego. Okazało się ostatecznie, że do etapu wojewódzkiego konkursu
języka polskiego
zakwalifikowali się następujący uczniowie naszego
gimnazjum: Wojciech Ciszewski (kl. III B), Filip Ejlak (kl. II B) oraz
Ewa Aniela Żukowska (kl. III A).

14 stycznia 2013 r. – rekordowa grupa ośmiu
uczniów Gimnazjum im. Marii Konopnickiej będzie reprezentować naszą szkołę
podczas finału wojewódzkiego konkursu języka angielskiego. Najlepszymi
wynikami, pozwalającymi awansować dalej, mogą pochwalić się: Dominik Bordzio
(kl. II A), Michał Butkiewicz (kl. II A), Wojciech Ciszewski (kl. III B), Filip
Ejlak (kl. II B), Zuzanna Kościuch (kl. III A), Filip Mikołaj Stefanowicz (kl.
II B), Zuzanna Szczecina (kl. II A), Maciej Szczypiń (kl. III A).

15 stycznia 2013 r.Monika Barwicka
(kl. III B)
po przejściu etapu rejonowego konkursu języka niemieckiego
awansowała tym samym do etapu wojewódzkiego, podczas którego będzie
reprezentowała Gimnazjum im. Marii Konopnickiej.
16 stycznia 2013 r. – przedstawiciele
Szkolnego Koła Caritas działającego w naszej szkole wzięli udział w warsztatach,
podczas których mieli m.in. okazję do krótkiego zaprezentowania swego koła,
wymiany doświadczeń, jak też obejrzenia nietypowych jasełek przygotowanych przez
młodzież z Filipowa.

18 stycznia 2013 r. – na wspólnotowej Mszy
św. w intencji naszej szkoły zebrała się cała społeczność. Młodzież przygotowała
śpiewy, czytania, procesję z darami oraz całą oprawę liturgiczną.

22 stycznia 2013 r. – doskonałą znajomością
chemii popisali się nasi uczniowie podczas konkursu przedmiotowego z
chemii. Czworo z nich zakwalifikowało się do finałów wojewódzkich: Eliza
Maria Bogdan (kl. III B), Aleksandra Anna Bziom (kl. III A), Wojciech Ciszewski
(kl. III B), Bartosz Florczyk (kl. III B).

22 stycznia 2013 r. – tego samego dnia
poznaliśmy także uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego
konkursu matematycznego. Utalentowanymi matematykami okazali się
Wojciech Ciszewski (kl. III B) oraz Filip Ejlak (kl. II B).

22 stycznia 2013 r. wyniki konkursu
biologicznego na etapie rejonowym okazały się bardzo korzystne dla
naszych uczniów. Aleksandra Anna Bziom (kl. III A), Wojciech Ciszewski (kl.
III B), Bartosz Florczyk (kl. III B)
oraz Ewa Żukowska (kl. III A) będą reprezentować naszą szkolę na
etapie wojewódzkim!

24 stycznia 2013 r.poznaliśmy wyniki
etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki.
Uczniowie Wojciech Ciszewski (kl. III B), Aleksandra Anna Bziom (kl. III A)
awansowali do etapu wojewódzkiego.

31 stycznia 2013 r. – wszyscy uczniowie
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej biorący udział w etapie rejonowym Konkursu
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (Wojciech Ciszewski, Anna Judzewicz, Zuzanna
Kościuch oraz Martyna Anna Sienkiewicz)
przeszli do etapu wojewódzkiego
konkursu!
Będą to jedyni suwalczanie reprezentujący nasze miasto w finale
wojewódzkim. Na uwagę zasługuje także fakt, że Wojciech Ciszewski zdobył 100%
punktów możliwych do zdobycia (za opracowanie projektu), natomiast Zuzanna
Kościuch uzyskała najlepszy wynik w województwie z testu (97,5%).

LUTY 2013 R.

29 stycznia – 1 lutego 2013 r. – uczennica
Natalia Kleszczewska (kl. I A) uczestniczyła w Zimowej Akademii
Przyrody
organizowanej przez Wigierski park Narodowy, w ramach projektu
„Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja
Wigierska”. Podczas zajęć były prowadzone wykłady o zwierzętach zamieszkujących
nasze obszary, prezentowane były zdjęcia i pokazy filmów prezentujące piękno
lokalnej przyrody. Uczestnicząca w zajęciach młodzież miała również okazję wziąć
udział w eksperymentach z użyciem mikroskopów. Zajęcia prowadzili pracownicy
Wigierskiego Parku Narodowego.

6 lutego 2013 r. – odbył się etap rejonowy
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z informatyki. Po sprawdzeniu przez
komisję okazało się, że uczeń Filip Ejlak (kl. II B) znalazł się w
ścisłej czołówce i tym samym przeszedł do etapu wojewódzkiego.

7 lutego 2013 r. – odbyło się spotkanie
wszystkich członków Szkolnego Koła Caritas, na którym zjawiło się
kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły. Podjęto na nim szereg ważnych decyzji
(m.in. plan działań na najbliższe miesiące).

10 lutego 2013 r. – wolontariusze
Szkolnego Koła Caritas
włączyli się w organizację pierwszego w naszym
mieście charytatywnego kiermaszu walentynkowego (w Aquaparku), z którego dochód
z ich sprzedaży został przeznaczony na rzecz Pauliny (leczenie uszkodzenia
centralnego układu nerwowego).

11 lutego 2013 r. – uczennica Julia
Rudziewicz
(kl. I B) przeszła do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
z języka francuskiego.

12 lutego 2013 r. – do grona triumfatorów
etapu rejonowego wszedł Jakub Ignatik (kl. III B), który będzie
reprezentował nasze gimnazjum w finale wojewódzkim konkursu przedmiotowego z
geografii
.

13 lutego 2013 r. – cała społeczność szkolna
wraz z uczniami i nauczycielami udała się do Kościoła pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa, by wspólnie rozpocząć Wielki Post. Środa Popielcowa skłania
nas do refleksji nad sensem wiary i cierpienia. Z ust ks. Jaremy Sykulskiego,
sprawującego liturgię, mogliśmy usłyszeć wezwanie, by modlitwa, post i jałmużna
były wyróżnikiem każdego dnia. Jak zwykle całą oprawę liturgiczną przygotowali
uczniowie. Natomiast schola liturgiczna zaprezentowała nowe utwory z niezwykle
bogatym instrumentarium.

14 lutego 2013 r. – takie Walentynki
tylko w naszej szkole. Ten dzień był wyjątkowo czerwony i różowy. Mnóstwo
zabawy, słodka kawiarenka z własnymi wypiekami, galaretkami i innymi słodyczami,
poczta amorkowa, piękne stroje… A także wiele innych ciekawych atrakcji!

15 lutego 2013 r. – na specjalnym pokazie w
Cinema Lumiere mogliśmy obejrzeć polski film fabularny „Tajemnice
Westerplatte”
poświęcony bohaterskiej obronie polskiej placówki w pierwszych
dniach II wojny światowej.

19 lutego 2013 r.zimowy wyjazd
klasy II A wraz ze swoją wychowawczynią do Starego Folwarku. W bogatym programie
znalazł się m.in. wspólny kulig i ognisko.

22 lutego 2013 r. – kolejna klasa naszego
gimnazjum wyjechała na „zimowe szaleństwo” (I C). Tym razem młodzież wraz
ze swoją Panią wychowawczynią wyjechała do Żubrówki.

23 lutego 2013 r. – wzięliśmy udział w
Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych Grupy Północnej – Półfinał Wojewódzki w
pływaniu szkół gimnazjalnych
, które odbyły się na obiektach krytej pływalni
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. W klasyfikacji finałowej reprezentacja
naszych dziewcząt zajęła VI miejsce.  Znacznie lepiej wypadli chłopcy,
m.in. Hubert Danilczyk (kl. III A) zajął II. miejsce w pływaniu stylem
dowolnym. Na uwagę zasługują także wyniki Tomasza Pawłowskiego, Mateusza
Mazura, Piotra Nalewajko, Karola Bzioma
oraz Dominiki Wojczulis.

MARZEC 2013 R.

1 marca 2013 r. grupa naszej młodzieży
wzięła udział w obchodach narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Na
szkolnym korytarzu zawisła okolicznościowa gazetka ścienna, odbyły się lekcje
poświęcone temu tematowi. Wieczorem wzięliśmy udział w młodzieżowym marszu
ulicami Suwałki pod obelisk na ul. Sejneńskiej. Harcerze reprezentujący nasze
gimnazjum pełnili również honorową wartę pod tablicą upamiętniającą ofiary
zbrodni UB i NKWD.

4 marca 2013 r. – klasy trzecie naszego
gimnazjum wzięły udział w X Spotkaniach Edukacyjnych, które odbywały się
w Parku Naukowo-Technologicznym POLSKA-WSCHÓD w Suwałkach.

Podczas tzw. targów edukacyjnych odbyło się również podsumowania konkursu na
najciekawsze szkolne pismo. Decyzją jury nasza gazeta „GMK” uzyskała
wyróżnienie!

5 marca 2013 r. – zaszczytny tytuł laureata
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego zdobyli następujący uczniowie naszej
szkoły: Eliza Bogdan (kl. III B), Aleksandra Bziom (kl. III A) oraz Wojciech
Ciszewski (kl. III B).

6 marca 2013 r. – wojewódzki finał Konkursu
Biologicznego okazał się szczególnie pomyślny dla dwóch uczennic z klasy
IIIA, które zdobyły tytuł laureata: Aleksandry Bziom oraz Ewy Żukowskiej.

7 marca 2013 r.klasa I B naszego
gimnazjum pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Pana Marcina
Orzechowskieg
o wyjechała szkolić swoje umiejętności jazdy na nartach.
Jak się okazało, w wielu z nas drzemią prawdziwe talenty sportowe!

7 marca 2013 r. – kolejny finał
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego i kolejne zwycięstwo! Ewa Żukowska
(kl. III A) została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Języka
Polskiego
.

8 marca 2013 r. – męska część naszego
gimnazjum – poprzez kwiaty, kartki i słodkości – pokazać wszystkim dziewczętom i
paniom, jak bardzo je szanują i lubią. Był to wyjątkowy dzień wzajemnej
życzliwości, uśmiechów i radości.

9 marca 2013 r. – po miano laureata
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
sięgnęli następujący uczniowie
Zuzanna Kościuch (kl. III A), Martyna Sienkiewicz (kl. III B), Anna Judzewicz
(kl. III B)
oraz Wojciech
Ciszewski (kl. III B)
, który osiągnął najwyższy wynik z testu w
województwie. Warto również podkreślić, że są oni jedynymi gimnazjalistami z
Suwałk, którzy znaleźli się w prestiżowym gronie kilkunastu laureatów!

11 marca 2013 r. – finał Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego przyniósł kolejnych laureatów. Tym razem
uczniowie naszego gimnazjum: Wojciech Ciszewski (kl. III B) oraz Filip
Ejlak (kl. II B)
sięgnęli po tytuł laureata.

12 marca 2013 r. – uczennica Julia
Rudziewicz
(kl. I B) podczas finałów konkursu przedmiotowego została
laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego.

13 marca 2013 r. Wojewódzki Konkurs
Fizyczny
zakończył się sukcesem naszych uczniów. W gronie laureatów znaleźli
się Aleksandra Bziom (kl. III B) oraz Wojciech Ciszewski (kl. III A).

13 marca 2013 r.  grupa naszej
młodzieży wzięła udział w uroczystym spotkaniu poświęconym Żołnierzom
Wyklętym
, które odbyło się 12 marca 2013 r. w Archiwum Państwowym
przy ul. Kościuszki 69 w Suwałkach. W programie znalazł się m.in.
wykład Piotra Łapińskiego (IPN) pt. Żołnierze Wyklęci – polskie podziemie
niepodległościowe 1944 – 1956″. Warto podkreślić, że nasi uczniowie wykonywali
m.in. pieśni patriotyczne. Podczas spotkanie zaprezentowano sylwetkę Mariana
Piekarskiego, którego „odkryła” młodzież naszego Gimnazjum.14 – 16 marca 2013 r.odbyły się
szkolne rekolekcje wielkopostne
. Uczniowie wszystkich klas gromadzą się
codziennie na wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego oraz nauk
rekolekcyjnych.


15 – 17 marca 2013 r. – kilkudziesięciu
wolontariuszy ze wszystkich klas wzięło udział w Wielkanocnej Zbiórce
Żywności
. W wybranych sklepach na terenie całego miasta zachęcali klientów
do podzielenia się żywnością z najbardziej potrzebującymi.

19 marca 2013 r. – ogromny sukces odnieśli
reprezentanci naszego gimnazjum podczas finału wojewódzkiego konkursu języka
angielskiego
. Tytuł laureata uzyskali następujący uczniowie: Dominik
Bordzio (kl. II A), Michał Butkiewcz (kl. II A), Wojciech Ciszewski (kl. III B),
Filip Ejlak (kl. II B), Zuzanna Kościuch (kl. III A)
oraz Zuzanna
Szczecina (kl. II A).

20 marca 2013 r. doskonałością znajomością
języka niemieckiego
wykazała się Monika Barwicka (kl. III B). Podczas
finału wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z tego przedmiotu została
laureatką!

21 marca 2013 r. – do prestiżowego grona
laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dołączyliśmy ponownie Filipa
Ejlaka
, który tym razem znalazł się w ścisłej czołówce wojewódzkiego
konkursu informatyczneg
o.

22 marca 2013 r. – pomimo siarczystego mrozu
wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta. Uroczystą
Mszę św. sprawował JE Ks. Biskup Romuald Kamiński (w kościele pw. Matki Bożej
Miłosierdzia). Całość zakończyła się w kościele pw. św. Aleksandra.

23 marca 2013 r. – troje uczniów naszego
gimnazjum – pod opieką Ks. Janusza Haraburdy – wzięło udział w finale
XIII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla gimnazjalistów województwa podlaskiego:
Bartłomiej Steckiewicz (kl. I A), Karol Kisłowski (kl. I B)
oraz Kacper
Pachut (kl. I C).

26 marca 2013 r. – grupa naszej młodzieży (Filip Ejlak oraz Zofia
Wojtkowska
z kl. II B) byli organizatorami Młodzieżowej Debaty  „Zasoby
wody, energii, odpady. Lokalny ekorozwój”.
Spotkanie odbyło się w w sali
konferencyjnej suwalskiego Ratusza.

     Nasze spotkanie otworzył wykładem inauguracyjnym Pan
Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, który przybliżył jakimi
zasobami dysponuje miasto Suwałki, jaki jest stan aktualny oraz jak wyglądają
bieżące działanie proekologiczne. Mogliśmy poznać sporo fachowych terminów oraz
zrozumieć istotę zrównoważonego rozwoju miasta. Kolejnym prelegentem był
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chuchnowski, który pogratulował
młodzieży podjęcia trudnego tematu. Przypomniał, że jako organ pochodzący z
wyboru, musi często stawać przed trudnymi zadaniami. W dalszej części debaty
wystąpili Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Pan
Grzegorz Kochanowicz
, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Pan
Tadeusz Szaciło
, Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Suwałki Adam
Słuchocki
, Prezes Stowarzyszenia „Suwalszczyzna bez zagrożeń” Halina
Lutyńska
, przedstawiciele poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz
młodzież suwalskich szkół.

KWIECIEŃ 2013 R.

3 kwietnia 2013 r. – w 69. rocznicę
tragicznych wydarzeń z 1 IV 1940 r., kiedy Niemcy powiesili publicznie 16
mieszkańców Suwalsczyzny (zakładników), młodzież naszej szkoły wzięła udział w
miejskich uroczystościach upamiętniających tamtą zbrodnię. Najpierw była Msza
św. w Kościele pw. św. Wojciecha, a następnie pod pomnikiem Straceń przy ul.
Sejneńskiej. Na zakończenie nastąpiło złożenie kwiatów. 5 kwietnia 2013 r. – Suwałki
obchodziły 50. rocznicę śmierci wybitnej rodaczki, Aleksandry Piłsudskiej.
Najpierw spotkaliśmy się na uroczystej Mszy św. w Kościele pw. św. Aleksandra
(modliliśmy się m.in. za jej duszę), a następnie udaliśmy się pod tablicę
upamiętniającą jej osobą przy ul. Gałaja. Niektórzy z nas byli również obecni
na wystawie „Aleksandra Piłsudska i Suwałki”, jaka została otwarta w Archiwum
Państwowym.

10 kwietnia 2013 r. – uczniowie naszej
odwiedzili niezwykle interesującą wystawę fotograficzną autorstwa Marty
Dzbeńskiej – Karpińskiej „Matki mężne czy szalone”. Odpowiedzią na to
intrygujące pytanie są wielkie fotogramy przedstawiające sylwetki kobiet, które
nie zawahały się, by zaryzykować swoje życia dla dobra dziecka. Czytając krótkie
historie możemy uświadomić sobie heroizm kobiet, o którym często nie mamy
pojęcia.

13 kwietnia 2013 r. – liczne grono laureatów
wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym
2012/2013 wzięło udział w uroczystym podsumowaniu tych konkursów przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty
. Uczniom towarzyszyła Pani Dyrektor Jadwiga
Orłowska oraz nauczyciele, przygotowujący uczniów do konkursów. Po obejrzeniu
części artystycznej oraz wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień m.in. Pani
Wicekurator Oświaty Wiesławy Ćwiklińskiej, Pana Wiceprezydenta Miasta Marka
Buczyńskiego oraz Dyrektora Delegatury w Suwałkach Pana Andrzeja Raczyły
nastąpiła część oficjalna. Z rąk najwyższych władz oświatowych w województwie
oraz władz samorządowych laureaci otrzymali zdobyte przez siebie zaszczytne
tytuły. Warto podkreślić, że uczniowie naszego gimnazjum stanowili znaczącą
część zgromadzonych zwycięzców, jak też czasem byli jedynymi laureatami z
niektórych przedmiotów (np. informatyka czy konkurs wiedzy obywatelskiej i
ekonomicznej). Aż 23 razy sięgaliśmy po tytuł laureta wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego (najwięcej w mieście i w regionie).

Odrębną nagrodę oraz gratulacje otrzymał Wojciech Ciszewski (kl. III B), który
był tegorocznym rekordzistą pod względem ilości zdobytych tytułów laureata.
Zwyciężył pięciokrotnie: z języka angielskiego, fizyki, chemii, matematyki oraz
wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej. Na ręce Pani Dyrektor został również
złożony list gratulacyjny Podlaskiego Kuratora Oświaty, podkreślający ogromny
wkład szkoły i wysoki poziom nauczania.

19 kwietnia 2013 r. – kilka klas naszego
gimnazjum miało okazję spotkać się ze znanym publicystą, dziennikarzem, autorem
wielu książek, Panem Szymonem Hołownią. Gość odpowiadał na wiele pytań
swoich słuchaczy, którzy zostali ujęci jego odważnym świadectwem. Znalazł się
również czas na krótką rozmowę, wspólne zdjęcia i autografy.

22 kwietnia 2013 r. – wspólnota szkolna
Gimnazjum spotkała się na Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Podczas uroczystej Mszy św. – z oprawą uczniów szkoły – modliliśmy
się w sposób szczególny o światło Ducha Świętego dla uczniów klas trzecich,
którzy przystępują do egzaminów gimnazjalnych.

22 kwietnia 2013 r. – wśród posłów i
posłanek do XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży znaleźli się uczniowie GMK:
Zofia Wojtkowska oraz Filip Ejlak! Przygotowany przez nich projekt
zyskał akceptację w oczach jury konkursu, którego organizatorem są Kancelaria
Sejmu RP w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem
Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Nasz Poseł i Posłanka
przeprowadzili debatę w Urzędzie Miasta w Suwałkach – z udziałem m.in.
Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Suwałk – poświęconą
lokalnemu ekorozwojowi. W chwili obecnej przygotowują się do posiedzenia sejmu,
które odbędzie się 1 VI 2013 r.

23 – 25 kwietnia 2013 r. – uczniowie klas
trzecich przystąpili do egzaminów gimnazjalnych. Musieli zmierzyć się z trzema
częściami, podczas których należało wykazać się znajomością poszczególnych
przedmiotów szkolnych.

27 kwietnia 2013 r. – wzięliśmy udział w
Hyde – Parku „Open Stage”. Nasi uczniowie mogli zaprezentować się na scenie w
galerii w Centrum Handlowym Plaza. Z ciepłym przyjęciem spotkał się m.in. Michał
Sawicki
(kl. I A). Imprezę zorganizowano w ramach projektu UE „Youth in Pursuit
of Democracy”, a jej współorganizatorem był m.in. Suwalski Ośrodek Kultury.

MAJ 2013 R.

3 maja 2013 r. – w 222. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja uczniowie Gimnazjum im. M. Konopnickiej wraz z pocztem
sztandarowym, Dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej wzięli udział w
obchodach tego ważnego święta. Najpierw spotkaliśmy się na wspólnej Mszy św. w
kościele pw. św. Aleksandra (z udziałem władz miasta, parlamentarzystów, służb
mundurowych), a następnie złożyliśmy kwiaty w parku Konstytucji 3 Maja.

Wcześniej, w naszej szkole odbył się uroczysty apel szkolny poświęcony naszemu
narodowemu świętu (przygotowany przez klasę III A).

9 maja 2013 r. – wielki sukces naszych
uczniów realizujących projekty edukacyjne w ramach programu Młodzi
Przedsiębiorczy! Grupa „Courtage”, w składzie  Filip
Ejlak, Mateusz Juszkiewicz, Magdalena Nizioł, Magdalena Sawicka, Filip Wronowski
i Zofia Wojtkowska
zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Wirtualnym
Festiwalu Młodych Przedsiębiorczych
. Otrzymaliśmy nagrodę za najszybsze
rozwiązanie zadania z wiedzy o finansach rodzinnych. Także zdjęcie naszych
uczniów oceniono jako najlepsze w Polsce w kategorii Młodzi Przedsiębiorczy przy
pracy. Ciekawie na tym festiwalu zaprezentował się nasz drugi zespół ”Mobile
SPA”
w składzie Karolina Bielecka, Magdalena Lewoc, Patrycja Ołów i Julia
Zdancewicz.

13 maja 2013 r. – mieliśmy okazję
uczestniczyć w specjalnym pokazie filmu „Cristiada” w suwalskim kinie
Cinema Lumiere. Było to z pewnością niezwykłym przeżyciem, które zmuszało do
przemyślenia na nowo spraw, które uważamy za najważniejsze w swoim życiu.

14 maja 2013 r. – ogromnym sukcesem
zakończył się udział uczniów naszego gimnazjum w XI Międzyszkolnym Konkursie
Matematycznym
dla uczniów klas II pod hasłem „Matematyka zawsze i wszędzie”.
Po sprawdzeniu testów okazało się, że Filip Ejlak rozwiązał poprawnie
wszystkie zadania, zajmując tym samym pierwsze miejsce! To już kolejny sukces
matematyczny Filipa!

15 maja 2013 r. – dwoje uczniów Gimnazjum
im. M. Konopnickiej startujących w V Konkursie Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym
dla gimnazjalistów województwa podlaskiego (pod honorowym
patronatem m.in. Podlaskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa
Podlaskiego) znalazło się po raz kolejny wśród najlepszych! Filip Wronowski
(kl. 2 b) oraz Zuzanna Kościuch (kl. 3 a) otrzymali zaszczytny tytuł
laureata, natomiast finalistką konkursu została Martyna Sadłowska (kl. 3
b).

19 maja 2013 r. – kiedy dwa lata temu
odkryliśmy na nowo postać Mariana Piekarskiego, młodego „żołnierza
wyklętego”, mieliśmy nadzieję, że jego bohaterska postawa i poświęcenie życia za
ojczyznę, zostaną należycie docenione. Potem były dwa pierwsze miejsca w dwóch
ogólnopolskich konkursach. A teraz został on doceniony przez suwalskich
harcerzy, którzy dzięki inicjatywie Ks. Piotra Kępy, przyjęli jego imię.
Tego dnia w  w Berżnikach (koło Sejn) odbyła się uroczystość nadania
imienia drużynie oraz odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej postać
Mariana Piekarskiego ps. Ryś. Aktu odsłonięcia dokonała Pani Irena Piekarska,
siostra Mariana. W uroczystości wzięli udział znakomici goście: naukowcy z
Warszawy, Przewodniczący Rady Miejskiej Suwałk Andrzej Chuchnowski, Poseł
Jarosław Zieliński, władze samorządowe okolicznych powiatów. Nie zabrakło
wreszcie przedstawicieli II LO (harcerze 1 Suwalskiej Drużyny „Baszta”, młodzi
aktorzy, nauczyciele). Nie mogło zabraknąć także naszej Dyrekcji oraz osób,
które kiedyś zainspirowała osoba Mariana.
Zachęcamy do przypomnienia sobie filmu poświęconego osobie M. Piekarskiego:

http://www.youtube.com/watch?v=JlUIEyL7nXc
oraz obejrzenia krótkiej relacji
z tego wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=28K1A0tipr8

20 maja 2013 r. – poznaliśmy kolejne doskonałe wyniki naszych uczniów! Tym razem
mowa o Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”
realizowanym przez Towarzystwo Upowszechniania  Wiedzy i Nauk
Matematycznych „Kangourou sans frontieres”. W kategorii „Kadet” wynik „bardzo
dobry” osiągnął Filip Ejlak, natomiast „wyróżnienie” otrzymali: Grzegorz
Szade (kl. II B), Dominik Bordzio (kl. II A), Bartłomiej Steckiewicz (kl. I A)
oraz Filip Wronowski (kl. II B). W kategorii „Junior” wyróżnieniem
mogą pochwalić się: Michał Olszewski (kl. III B), Wojciech Ciszewski (kl. III
B), Bartosz Florczyk (kl. III B)
.

  

21 maja 2013 r. – w kolejną rocznicę urodzin
Karola Wojtyły zorganizowaliśmy w naszej szkole uroczystą akademię poświęconą
pamięci błogosławionego Jana Pawła II. W programie znalazł się montaż
poetycki, połączony z projekcją multimedialną. Mogliśmy nie tylko przypomnieć
najważniejsze momenty z życia wybitnego Polaka, ale także skupić się na jego
nauczaniu dotyczącym umiłowania ojczyzny.
Imprezą towarzyszącą był VIII Konkurs wiedzy o Janie Pawle II skierowany
do wszystkich klas naszego gimnazjum. Uczniowie mogli wykazać się znajomością
życia i twórczości Papieża. Konkurs wygrała klasa I A, drugie miejsce zajęła
klasa II B, trzecie – IC.  Doskonale wypadła również klasa III B.
Nowością był zorganizowany po raz pierwszy konkurs na własny utwór (w konwencji
hip – hop) poświęcony osobie Jana Pawła II. Jury najwyżej oceniło dwa zespoły: z
klasy IA i IC.

23 maja 2013 r. – konkurs recytatorski
poezji religijnej na trwałe wpisał się w suwalskie obchody papieskich rocznic.
Także i w tym roku uczestniczyła w nim młodzież naszego gimnazjum. Uczennica
Zuzanna Górska
(kl. I C) za recytację wiersza Anny Rudawcowej „Jestem
przy Tobie, czuwam” zajęła III miejsce!

24 maja 2013 r. – każda rocznica dotycząca
naszej Patronki jest wyjątkowym świętem dla całej społeczności szkolnej! W tym
roku byliśmy organizatorem czwartego już konkursu wiedzy o życiu i twórczości
Marii Konopnickiej
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
Pana Czesława Renkiewicza. Uczniowie suwalskich szkół podstawowych musieli
wykazać się znaczącą wiedzą, ponieważ poziom konkursu był niezwykle wysoki.
Ostatecznie I miejsce zajął Szymon Podziewski ze Szkoły Podstawowej nr 7. Na
drugiej pozycji znalazła się Wiktoria Łanczkowska (SP nr 9), na trzeciej Debora
Choińska (SP nr 6). Niewiele do podium brakowało Gabrieli Zakrzewskiej, która
rywalizację o trzecie miejsce przegrała po niezwykle widowiskowym pojedynku.

28 maja 2013 r. – ogromnym sukcesem
zakończył się udział Filipa Ejlaka w trzynastym ogólnomiejskim konkursie
„Supergłowa Suwalskich Gimnazjów”, organizowanym przez Gimnazjum nr 6, do
którego przystąpili uczniowie ze wszystkich gimnazjów. Po niezwykle zaciętej
rywalizacji, ogromnej ilości pytań z ogromnego zakresu wiedzy, okazało się, że
to właśnie jemu przypadnie zaszczytny tytuł Supergłowy. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że także we wcześniejszych edycjach konkursu nasi uczniowie
zdobywali regularnie ten wyjątkowy tytuł.

29 maja 2013 r. – drużyna naszego gimnazjum
wzięła udział w VIII Miejskim Turnieju Piłki Siatkowej suwalskich
gimnazjów o puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 2. Jest to bardzo ciekawa
propozycja, aby poprzez sportową rywalizację, obchodzić przypadające za kilka
dni święto wszystkich dzieci (1 czerwca). Naszym zawodnikom dzielenie kibicowali
koledzy z różnych klas!

31 maja – 1 czerwca 2013 r. – dwoje uczniów
naszego gimnazjum wzięło udział w XIX posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Posłowie Zofia Wojtkowska oraz Filip Ejlak najpierw uczestniczyli
w roboczych seminariach, by następnego dnia w gmachu Sejmu RP wziąć  udział
w przyjęciu uchwały dotyczącej lokalnego ekorozwoju. Naszym przedstawicielom
towarzyszyli pozostali parlamentarzyści z województwa podlaskiego (łącznie 16
osób). W programie były spotkania z klubami parlamentarymi, poznawaniu procedur
legislacyjnych oraz głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami.

8 czerwca 2013 r. – wzięliśmy udział w
przygotowaniach do 300-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Najpierw
była uroczysta Msza św. pod pomnikiem Jana Pawła II, którą sprawował JE Ks.
Biskup Jerzy Mazur. Następnie w Parku Konstytucji było mnóstwo atrakcji oraz
koncert Tomka Kamińskiego.

12 czerwca 2013 r. – tradycyjnie już liczne
grono uczniów naszego Gimnazjum wzięło udział w prestiżowej gali organizowanej
przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz Redakcję „Tygodnika Suwalskiego”. Tego dnia
najlepszym przyznawane są tytuły „Mądrych Sów”. Wśród grona 75 uczniów
znaczącą ilość stanowili nasi laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Na
stronie UM w Suwałkach możemy przeczytać: „Wśród gimnazjów niekwestionowanym
liderem pozostaje Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, gdzie w tym roku uczyło się
aż dwanaście „Mądrych Sów”
. Uczniom towarzyszyli również nauczyciele, którzy ich
przygotowywali.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, tytuł „Mądrej Sowy” oraz upominki.

14 czerwca 2013 r. – w podróż obfitującą w
liczne niespodzianki wyruszyła klasa I B wraz ze swoim wychowawcą. Młodzi
podróżnicy mogli szkolne lekcje odbyć na żywo w ciekawych miejscach! Wyprawa
prowadziła trasą Żelazowa Wola – Warszawa.

17 czerwca 2013 r. – w suwalskim kinie
Cinema Lumiere odbyło się podsumowanie IV konkursu filmowego „Prosto ze
szkoły”
organizowanego m.in. przez Komendę Miejską Policji oraz Prezydenta
Miasta Suwałk. Na widowni znaleźli się również uczniowie naszego gimnazjum ,
którzy zgłosili swoje produkcje do konkursu. Wszyscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody.

20 czerwca 2013 r. – mogliśmy przekonać,
jakie talenty drzemią w naszych pierwszoklasistach. Wszyscy uczniowie klas
pierwszych przystąpili tego dnia do Turnieju Tańca Towarzyskiego o Przechodni
Puchar Dyrektora Gimnazjum im. Marii Konopnickiej.
Wspaniałe popisy oglądali
nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele i koledzy młodych artystów. Często
reagowano żywiołowo, były spontaniczne oklaski i doping. Jury – co podkreślała
Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska – stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem.
Ostatecznie postanowiono pierwsze miejsce przyznać klasie I C, za którą
uplasowaly się klasy I A i I B.

21 czerwca 2013 r. – troska uczniów
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej o środowisko naturalne wyraża się nie tylko w
słowach, ale i poprzez konkretne działania. W Gimnazjum nr 7 uczestniczyliśmy w
rozstrzygnięciu konkursu „Rady na odpady – prace praktyczne z odpadów”, do
którego zgłosiliśmy prace praktyczne wykonane z materiałów odpadowych oraz prace
multimedialne. Martyna Sadłowska (kl. III B) za swoją pracę „Spódnica”
(na zdjęciu powyżej – pierwsze od lewej) zdobyła III miejsce!

23 czerwca 2013 r. – wzięliśmy udział w
uroczystej Mszy św. przy pomniku bł. Jana Pawła, podczas której modliliśmy się w
intencji ofiar obławy augustowskiej i naszej Ojczyzny. Za oprawę muzyczną tej
pięknej liturgii odpowiadał Maciej Wróblewski oraz Młodzieżowa Orkiestra
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach.

24 czerwca 2013 r. – podobnie jak w dniu
wczorajszym uczestniczyliśmy w obchodach kolejnej rocznicy obławy
augustowskiej.
Najpierw była Liturgia Słowa Bożego,  po której miał
miejsce koncert patriotyczno – religijny w wykonaniu Macieja Wróblewskiego.

26 czerwca 2013 r. – w „Gazecie
Współczesnej” (nr 122) ukazał się artykuł wskazujący na naszą szkołę, jako na
tę, w której młodzież osiągnęła najlepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych.

28 czerwca 2013 r.
kolejne klasy trzecie pożegnały się z naszą szkołą. Uroczystość zakończenia roku
szkolnego była również okazją do podsumowania naszych dotychczasowych osiągnięć.
Najpierw jednak spotkaliśmy się w naszym szkolnym kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Piękną liturgię sprawował Ks. Janusz Haraburda, który
podczas homilii wskazywał na ciągłą aktualność Słowa Bożego. Jak zwykle oprawę
Mszy św. przygotowali nasi uczniowie: czytania, śpiew, modlitwa wiernych,
procesja z darami, liturgiczna służba ołtarza (ministranci). Na pochwałę
zasługuje również schola muzyczna, która przygotowała piękne utwory mszalne (z
wykorzystaniem bogatego instrumentarium). Na zakończenie miał miejsce niezwykły
akcent: obchody 25. lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Jaremy Sykulskiego
oraz pożegnanie Ks. Janusza, który odchodzi z naszej parafii i szkoły do nowych
obowiązków. Obaj – z rąk przedstawicieli szkoły – m.in. Dyrekcji, Rady
Pedagogicznej i uczniów – otrzymali mnóstwo serdeczności, kwiatów oraz
pamiątkowe grawertony.

Kolejnym elementem była krótka akademia przygotowana przez
młodzież. Sama uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i
hymnu szkoły. Następnie nastąpił wzruszający moment przekazania pocztu
sztandarowego nowemu składowi. W słowie powitalnym Pani Dyrektor przedstawiła
najważniejsze dokonania szkoły w ciągu roku szkolnego i życzyła wszystkim, by
nadchodzące wakacje były czasem dobrego odpoczynku i nabrania sił. Głos zabrał
także Ks.Jarema Sykulski, który podkreślił dorobek szkoły oraz jej wyjątkowość.

Niezwykłym gościem uroczystości był Pan Prezydent Czesław
Renkiewicz
. Już w pierwszych słowach gratulował doskonałych wyników.
Przypomniał o konkursach przedmiotowych i rekordowej ilości osób wyróżnionych
przez niego tytułem „Mądrej Sowy” podczas gali miejskiej. Podkreślał wreszcie,
że wyniki egzaminów gimnazjalnych wskazują na nasze gimnazjum jako wyjątkowe.

W tym roku szkolnym aż 80 % uczniów otrzymało świadectwo z
wyróżnieniem. Wielu z nich dostąpiło zaszczytu wpisu do Złotej Księgi
Absolwentów GMK. Było mnóstwo nagród i podziękowań. Na pierwszy plany wysunął
się jednak Wojciech Ciszewski, któremu – jako laureatowi największej liczby
konkursów przedmiotowych i teamtyczny – Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska
ufundowała własną nagrodę i tytuł „Summa cum laude”.

Na zakończenie było mnóstwo pożegnań, ciepłych słów. Jeszcze
tylko spotkanie z wychowawcami, pamiątkowe zdjęcia i wakacje…

Skip to content