Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas zrzesza uczniów naszej szkoły, którzy chcą nieść pomoc innym i
wpływać na otaczający ich świat według chrześcijańskich wartości. Jego członkowie
organizują i biorą udział w akcjach charytatywnych, wspierają działalność Caritas
diecezjalnej oraz, co najważniejsze, poświęcają się pracy wolontariusza. Organizacja
ta umacnia młodzież w autentycznym przeżywaniu wiary oraz zapoznaje z ideą wolontariatu
i bezinteresownej pomocy niesionej innym.