Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas zrzesza uczniów naszej szkoły, którzy chcą nieść pomoc innym i
wpływać na otaczający ich świat według chrześcijańskich wartości. Jego członkowie
organizują i biorą udział w akcjach charytatywnych, wspierają działalność Caritas
diecezjalnej oraz, co najważniejsze, poświęcają się pracy wolontariusza. Organizacja
ta umacnia młodzież w autentycznym przeżywaniu wiary oraz zapoznaje z ideą wolontariatu
i bezinteresownej pomocy niesionej innym.
 
Obecnie Zarząd Szkolnego Koła Caritas tworzą:
  • Kinga Burnejko – przewodnicząca
  • Zofia Łangowska – sekretarz
  • Igor Przybylak – skarbnik
  • Katarzyna Kamińska -członek
  • Hanna Krzyżewska -członek
  • Agata Korsak – członek