Nasza oferta

Nasza szkoła oferuje:

 • zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, ustawicznie podnoszącą swój warsztat pedagogiczny
 • naukę w małych liczebnie klasach
 • wysoki poziom nauczania
 • zwiększona liczba godzin wybranych zajęć edukacyjnych
 • możliwość nauczania dwujęzycznego
 • Koła Młodych Naukowców
 • skuteczny program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich
 • zajęcia pozalekcyjne wynikające z zainteresowań uczniów (artystyczne, sportowe, informatyczne, dziennikarskie, naukowe, szachowe, taneczne) oraz możliwość realizacji własnych pomysłów na inne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 • bezpieczeństwo uczniów i ochrona przed narkotykami, nikotyną i alkoholem
 • kompetentną opiekę duszpasterską, psychologiczną i  pedagogiczną
 • organizację – przy współudziale z Radą Rodziców – wycieczek krajoznawczo – turystycznych
 • możliwość organizowania wyjazdów i wyjść do teatrów, kin, muzeów i na wystawy
 • spotkania z pracownikami nauki i kultury
 • miłą rodzinną atmosferę