Poczet sztandarowy

Naszej szkole po pięciu latach działalności został nadany sztandar. Uroczystość nadania sztandaru, która odbyła się w trakcie święta szkoły uświetnił ówczesny prezydent Suwałk Józef Gajewski. Po swojej wypowiedzi, w której podkreślił, że szkoła już na dobre wpisała się w życie miasta, wręczył Pani Dyrektor Jadwidze Orłowskiej Medal Prezydenta Miasta Suwałk.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z uroczystości nadania sztandaru.