ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Poczet sztandarowy

Sztandar Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej poświęcony

Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w ciągu niespełna 15 lat swego istnienia stało się szkołą rozpoznawalną nie tylko w rodzinnym mieście. O sukcesach uczniów mówiło się coraz częściej na szerszych forach. Reforma systemu oświaty wymusiła zmiany i obecnie tę chlubną tradycję przejmuje Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej. Ten bliski związek podkreslali wszyscy uczestnicy uroczystego aktu poświęcenia sztandaru szkoły. 18 czerwca 2019 r. – data poświęcenia sztandaru – stała się zarówno wydarzeniem historycznym, ale i wprowadziła ją w okres samodzielności. W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak blisko związanym ze wspólnotą szkolną, w obecności władz samorządowych i zaproszonych gości, ze wzruszeniem i dumą obserwowaliśmy tę podniosłą ceremonię.

Ks. Jarema Sykulski, sprawujący piękną liturgię, zauważył, że bardzo często dzieci są podobne do rodziców. Bazując na tym porównaniu podkreślił, że szkoła podstawowa od początku swego istnienia idzie śladem gimnazjum. A obecnie, wraz z końcem gimnazjum i poświęceniem sztandaru, nadszedł czas usamodzielnienia.

Symbolicznego aktu wbicia gwoździ dokonali m.in. Ks. Proboszcz Jarema Sykulski, przedstawiciel Ministra Jarosława Zielińskiego, Pan Leszek Dec, Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Pani Bożena Obuchowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Szulc, Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Pani Jadwiga Orłowska, przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz społeczności uczniowskiej.

Po przekazaniu sztandaru przez Radę Rodziców Pani Jadwidze Orłowskiej nastąpiło uroczyste ślubowanie nowego składu pocztu sztandarowego.

Pan Prezydent Czesław Renkiewicz pogratulował pięknej uroczystości oraz otrzymania sztandaru przez szkołę. Podkreślając osiągane wyniki przyznał, że szkoła podstawowa dobrze zastąpi gimnazjum. Pan Leszek Dec, występujący w imieniu Pana Ministra J. Zielińskiego, odwołał się do słów umieszczonych na sztandarze: Bóg – Honor – Ojczyzna. On również gratulował szkole wyników i życzył kolejnych sukcesów. Także Pani Bożena Obuchowska – w imieniu własnym oraz Pani Kurator Oświaty – gratulowała Pani Dyrektor pięknego sztandaru.

Ogromnym przeżyciem i wzruszeniem był moment wyprowadzenia sztandarów ze świątyni. Najpierw wyszedł poczet sztandarowy Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, a tuż za nim – Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU GIMNAZJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ

Naszej szkole po pięciu latach działalności został nadany sztandar. Uroczystość nadania sztandaru, która odbyła się w trakcie święta szkoły uświetnił ówczesny prezydent Suwałk Józef Gajewski. Po swojej wypowiedzi, w której podkreślił, że szkoła już na dobre wpisała się w życie miasta, wręczył Pani Dyrektor Jadwidze Orłowskiej Medal Prezydenta Miasta Suwałk.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z uroczystości nadania sztandaru.

 

Skip to content