ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Rekrutacja TRWA!

UWAGA NOWE ZASADY REKRUTACJI

do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jest do pobrania przy zasadach naboru do poszczególnych klas, który należy przesłać na adres e-mail: gmk5@op.pl lub przekazać do sekretariatu szkoły. Po otrzymaniu wniosku i jego analizie sekretariat przekaże szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia do szkoły.

Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024

Warunki przyjęcia:

Uwaga: Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po analizie złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024

Warunki przyjęcia:

Uwaga: Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po analizie złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024

Warunki przyjęcia:

Uwaga: Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po analizie złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024

Warunki przyjęcia:

Uwaga: W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, o przyjęciu decydują dodatkowe osiągnięcia ucznia lub rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024

Warunki przyjęcia:

Uwaga: W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, o przyjęciu decydują dodatkowe osiągnięcia ucznia lub rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024

Warunki przyjęcia:

Uwaga: W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, o przyjęciu decydują dodatkowe osiągnięcia ucznia lub rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024

Warunki przyjęcia:

Uwaga: W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, o przyjęciu decydują dodatkowe osiągnięcia ucznia lub rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38

Skip to content