ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Koła zainteresowań

W naszej szkole prężnie działają koła zainteresowań:

Nasza szkoła ma liczne sukcesy w zawodach szachowych m.in. wygraliśmy Gimnazjadę Województwa Podlaskiego. Spotkania odbywają się regularnie i pozwalają doskonalić umiejętność gry.

Członkowie koła pod okiem wykwalifikowanego artysty doskonalą i rozwijają swoje talenty. Wynikiem pracy naszych uczniów są uwielbiane przez wszystkich graffiti na ścianach w naszej szkole. Część z prac uczestników koła jest zawieszona w szkolnej galerii.

Owocem pracy Koła Dziennikarskiego jest szkolna gazetka. Wydawane w szkole pismo „Głos Marii Konopnickiej” jest kontynuacją miesięcznika wydawanego wcześniej w gimnazjum pod naszwą „GMK”.

Funkcję Redaktora Naczelnego pisma pełni obecnie Zuzanna Buraczewska.

Szkolne Koło Caritas skupia wszystkich wolontariuszy ze szkoły, którzy chcą angażować się w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Członkowie koła uczestniczą w zbiórkach żywności, organizują różne akcje charytatywne oraz niosą pomoc potrzebującym.

Przewodniczącą koła jest obecnie Daria Jabłońska.

Celem Klubu Szkół UNICEF jest m.in.  edukacja uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata, kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata, promowanie idei pomocy humanitarnej, zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF.

Przewodniczącym Klubu w SPMK jest Antoni Krupa.

Skip to content