ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Święto szkoły

Do tego najważniejszego wydarzenia w życiu każdego ucznia, długo się przygotowywaliśmy. Nasze coroczne święto szkoły, podczas którego wspominamy Patronkę szkoły, połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych, jest zawsze ogromnym przeżyciem. Towarzyszą nam nasi najbliżsi oraz liczni goście.

Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy od uroczystości przed tablicą Marii Konopnickiej w holu szkoły. Momentem szczególnie wzruszającym było złożenie tam ziemi z grobu poetki, przywiezionej przez przedstawiciela społeczności szkolnej z lwowskiego cmentarza. Po wysłuchaniu okolicznościowej przemowy Pani Dyrektor, przedstawiciele wszystkich klas złożyli pod tablicą kwiaty.

sw1

sw2

Kolejnym elementem naszej uroczystości była Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. Jarema Sykulski, sprawujący liturgię, odwoływał się do dokonań szkoły oraz przedstawiał Bogu nasze intencje. Młodzież przygotowała oprawę liturgiczną oraz muzyczną (wystąpiła szkolna schola).

Następna część rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Zgodnie z ceremoniałem szkoły Pani Dyrektor odczytała ważniejsze osiągnięcia ze Złotej księgi osiągnięć uczniowskich za rok szkolny 2015/2016.

Pani Dyrektor wyraziła ogromną radość z licznej obecności nie tylko uczniów, ich bliskich, Rady Pedagogicznej, ale i licznie przybyłych znakomitych gości oraz absolwentów. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycił m.in. Ks. Jarema Sykulski, Pan Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Pani Wiceprezydent Ewa Sidorek, w imieniu Pana Posła i Ministra Jarosława Zielińskiego przybyła Pani Lilianna Zielińska, natomiast Podlaskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Wizytator Bożena Obuchowska.

sw4

sw5

Wszyscy goście serdecznie gratulowali dotychczasowych wspaniałych osiągnięć i życzyli dalszego rozwoju szkoły. Zwracali uwagę na to, że szkoła nie tylko wzorowo kształci, ale również wychowuje. Momentem szczególnie podniosłym i wzruszającym było ślubowanie uczniów klas pierwszych.

sw7

sw8

sw9

Wielkim aplauzem zebranych zakończył się bardzo udany występ artystyczny w wykonaniu najmłodszych uczniów. Na zakończenie rodzice podziękowali Pani Dyrektor i Radzie Pedagogicznej za trud nauczania i wychowania. Uczniowie złożyli życzenia i wręczyli nauczycielom kwiaty z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

sw6

sw10

Skip to content