ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Otrzymaliśmy dyplom od ONZ

Na nasze ręce wpłynęła szczególnie miła przesyłka. Jej nadawcą jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Jest to piękny dyplom, który nasza szkoła otrzymała za organizację oraz za przeprowadzenie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF oraz świętowanie 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomnimy, że 20 listopada 2019 r. – podobnie jak wiele szkół na całym świecie – także i my przygotowaliśmy szereg akcji. Były więc m.in. specjalne lekcje z pokazami filmów i prezentacji multimedialnych, były specjalne gazetki ścienne, były konkursy z wykorzystaniem TIK. Tego dnia wielu z nas również przyszło w niebieskim ubraniu, chcąc w ten sposób wyrazić swoje poparcie dla podejmowanych działań.
Podziękowanie należy się Pani Dyrektor, która wsparła akcję i czynnie pomagała w jej realizacji, naszym nauczycielom, kórzy koordynowali przedsięwzięcie, a przede wszystkim naszym uczniom, którzy doskonale zrozumieli najważniejsze przesłanie tego dnia #dlakażdegodziecka.

Tagi: , , , ,
Skip to content