ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Pamiętamy o Janie Pawle II

Pamięć o wielkim Papieżu Janie Pawle II jest wciąż żywa w naszej szkole. Świętując każdą papieską rocznicę, chcemy oddać hołd jego pamięci i jego dziełu, jak też odnieść jego nauczanie do naszego codziennego życia.

W tym roku pamięć o świętym Janie Pawle II uczciliśmy w dniu 18 października m.in. poprzez szkolną uroczystość, pamiętając o jego wyborze na Stolicę Piotrową.  Po wspólnej modlitwie, organizowanej w ramach akcji ,,Milion dzieci modli się na różańcu”,  każda z klas zaprezentowała przygotowane przez siebie wystąpienie dotyczące Papieża Polaka. Wśród prezentacji znalazła się wystawa portretów przygotowana przez uczniów kl. 1, wiersze odczytane przez uczniów kl. 5 i 6, zagadka z datami z życiorysu Jana Pawła II stworzona przez kl. 4, a także plakat i wystąpienie na temat wielkiego Polaka klasy 7 b. Apel uświetniły także piosenki wykonane przez uczennice obu klas 8 oraz wspólny śpiew ,,Barki”. Po spotkaniu, na tablicy wiszącej na górnym korytarzu przygotowano gazetkę ścienną poświęconą pamięci wspominanej postaci, wykorzystując materiały przygotowane przez poszczególne klasy. Taki sposób upamiętnienia Karola Wojtyły umożliwił uczestnikom rozwój kreatywności i ukazał potencjał drzemiący w naszych uczniach. Za udział i zaangażowanie w przeprowadzenie apelu wszystkim serdecznie dziękujemy.

Tagi: , , , , ,
Skip to content