ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Szkolna inauguracja roku szkolnego

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się tradycyjnie wspólnotową Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sprawujący liturgię, Ks. Proboszcz Jarema Sykulski, przypomniał, że jest to wyjątkowa placówka, w której wyniki w nauce idą w parze z wychowaniem. Zachęcił do podejmowania kolejnych wysiłków do stawania się coraz bardziej człowiekiem oraz wypłynięcia na „ocean wiedzy”. Przypomniał także, że kościół gimnazjalnych jest zawsze otwarty dla naszych uczniów i byłoby dobrze, gdyby traktowali go jako salę lekcyjną, w której nauczycielem jest sam Jezus Chrystus.

Dalszą część rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego i hymnu szkoły. W obecności pocztu sztandarowego, Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych, wśród których znaleźli się również absolwenci i przybyli goście. Także i ona zachęcała do podejmowania wysiłków i podnoszenia poprzeczki. Odwołując się do 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przypomniała, jak ważną rzeczą jest w dzisiejszym świecie poczucie więzi z własnym narodem i dojrzały patriotyzm. Znalazła ciepłe słowo dla każdego: dla uczniów, szczególnie klas pierwszych, dla nauczycieli, rodziców. Po słowach: „Rok szkolny 2016/2017 uważam za rozpoczęty” nastąpiła piękna uroczystość wręczenia legitymacji szkolnych pierwszoklasistom.

Zwieńczeniem pierwszego dnia nauki było spotkanie wszystkich klas ze swoimi wychowawcami i pierwsza w tym roku lekcja. Natomiast na szkolnej auli odbyło się spotkanie Dyrekcji z przybyłymi rodzicami, podczas którego zostały omówione bieżące sprawy.

inaug16a

inaug16b

inaug16c

inaug16d

inaug16e

Skip to content