ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

To był dobry rok

Tegoroczny koniec roku szkolnego był wyjątkowy z wielu powodów. Nasze pożegnanie z kończącym się czasem nauki rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sprawujący liturgię ks. Karol Czaplicki – w swoim i naszym imieniu – dziękował Bogu za wszystkie łaski i dary, które otrzymaliśmy przez te miesiące. Natomiast Ks. Proboszcz Jarema Sykulski przypomniał, że społeczność Gimnazjum ciężko sobie zapracowała na zbliżający się odpoczynek. Po raz kolejny bowiem uczniowie szkoły przodowali w licznych statystykach – czy to pod względem wyników egzaminów gimnazjalnych czy też liczby laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
Dalszą część uroczystości, po odśpiewaniu hymnu państwowego i szkoły, rozpoczęła się od serdecznych słów Pani Dyrektor Jadwigi Orłowskiej. Pani Dyrektor dokonała podsumowania roku szkolnego, dziękując za wspaniałą pracę uczniom, ich rodzicom, bliskim oraz całej Radzie Pedagogicznej. Życzyła, by czas odpoczynku był czasem nabrania sił do nowych wyzwań i zadań. W uroczystości uczestniczyli, oprócz uczniów i ich najbliższych, absolwenci oraz znakomici goście. W imieniu Pana Ministra Jarosława Zielińskiego głos zabrała Pani Lilianna Zielińska, która gratulowała wyników oraz życzyła dalszego rozwoju. Z kolei Podlaski Kurator Oświaty Pani Mariola Szczypiń, podkreśliła, że o sukcesach szkoły powszechnie wiadomo, również w Białymstoku. Ona także gratulowała wyników i życzyła, by nadchodzący czas był rzeczywiście czasem wytchnienia.
W dalszej części odbyło się przekazania sztandaru nowemu pocztowi, który odtąd będzie reprezentował szkołę podczas uroczystości szkolnych i miejskich. Szczególnie wzruszającym momentem był wpis do Złotej Księgi. Tego zaszczytu dostąpiła rekordowa ilość uczniów klas trzecich. Warto podkreślić, że w tym roku prawie 90% uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
Od kilku tradycją staje się specjalnaje nagrody Pani Dyrektor noszącej tytuł „Summa cum laude”. W tym roku ten prestiżowy tytuł otrzymał Mateusz Bukowski, wielokrotny lureat i finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych, laureat ogólnopolskich konkursów i olimpiad, reprezentujący szkołę w poczcie sztandarowym.
Tego dnia bardzo wielu uczniów otrzymało nagrody i wyróżnienia. Listy gratulacyjne i moc serdeczności otrzymali także rodzice uczniów naszej szkoły. Dyrekcja nie zapomniała również o naszych nauczycielach, którzy z jej rąk otrzymali podziękowania i gratulacje.
Na zakończenie, oprócz podziękowań ze strony Rady Rodziców, mieliśmy okazję uczestniczyć w części artystycznej, na którą złożyło słowo mówione i śpiewane.

Tagi: ,
Skip to content