ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Zakończyliśmy rok szkolny

Ten rok szkolny zapamiętamy na długo. Jego koniec świętowaliśmy w sposób szczególny. Na uroczystej Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadziła się cała społeczność szkolna, na czele z Dyrekcją i pocztem sztandarowym. Przez całą liturgię towarzyszył nam piękny śpiew. Młodzież przygotowała również poszczególne czytania, modlitwę wiernych oraz procesję z darami. Przy ołtarzu nie zabrakło Liturgicznej Służby Ołtarza. Ks. Proboszcz Jarema Sykulski, sprawujący tę podniosłą Mszę św., wielokrotnie podkreślał, ze inwestycja w naukę przynosi zawsze owoce. Gratulował również odniesionych sukcesów i życzył udanego wypoczynku wakacyjnego. Antoni Krupa, w imieniu tegorocznych absolwentów, podziękował księżom sprawującym duchową opiekę i posługę nad szkołą.
Dalsza część uroczystości odbyła się w szkolnej auli.Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu szkoły nastąpiło przekazanie pocztu sztandarowego kolejnemu pokoleniu uczniów.
Naszą uroczystość swoją obecnością uświetnili nie tylko znakomici goście, ale przede wszystkim uczniowie i ich bliscy. W swoim przemówieniu, Pani Dyrektor, skierowała mnóstwo serdeczności do wszystkich przybyłych. Przypomniała, że ważne są zdobywane oceny, ale jeszcze ważniejsza jest zdobyta wiedza i doskonalenie się w wartościach. Dziękowała więc zarówno tym, którzy osiągają najwyższe wyniki, jak tez i tym, którzy angażowali się w życie szkoły. Życzyła wszystkim bezpiecznych wakacji i udanego letniego wypoczynku.
Wpis do Złotej Księgi jest szczególnym wyróżnieniem dla każdego ucznia. Także i w tym roku znacząca liczba naszych absolwentów dostąpiła tego zaszczytu. W tym podniosłym wydarzeniu towarzyszyli im również najbliżsi.
Kolejnym punktem było wręczenie nagród i wyróżnień naszym uczniom.
Słowa podziękowań, otuchy i wsparcia złożyli na ręce Pani Dyrektor przedstawiciele Rady Rodziców. Podkreślali, jak bardzo ważna była ciągła i bliska współpraca pomiędzy rodzicami a całą Radą Pedagogiczną. Nie mogło zabraknąć występu artystycznego młodzieży, który wywołał uśmiech radości na wszystkich twarzach.

Tagi: , , , , , ,
Skip to content