ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

List gratulacyjny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. P. Czartoryskiego

Na ręce Pani Dyrektor Jadwigi wholesale mlb jerseys Orłowskiej najlepszych nadeszło pismo z Towarzystwa Szkół Zjednoczonego
Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. Czytamy w nim:

W imieniu naszego
stowarzyszenia pragniemy serdecznie pogratulować Dyrekcji i Nauczycielom
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach uzyskania przez Państwa ucznia
Filipa Wronowskiego stypendium do Fyling Hall Upper School w archiwum Wielkiej Brytanii.
Jesteśmy pełni uznania dla warunków, jakie stworzyli Państwo dla rozwoju
osobistego i intelektualnego tak Conference wspaniałej, wszechstronnej i wartościowej
osoby. Coc Wierzymy, że w ciągu dwóch Extra lat nauki w Fyling Hall cheap mlb jerseys School Filip będzie
godnie reprezentował naszej Verdades kraj, a dwuletni pobyt w Wielkiej Brytanii będzie
niepowtarzalną przygodą życia i otworzy przed nim nowe cheap jerseys możliwości. Życzymy
Państwa szkole więcej stypendystów w przyszłości oraz wszelkich sukcesów.

Skip to content