ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Uczniowie GMK posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży

Dwóch uczniów z naszego gimnazjum – Tomasz Dąbrowski oraz Mateusz Szymczyk zasiadło w ławach sejmowych. Znaleźli się oni
wśród najlepszych z całego kraju w ramach rekrutacji do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Nasi posłowie mieli najpierw okazję uczestniczyć w specjalnych warsztatach, by
następnie wyrazić swoją opinię nt. przygotowanej uchwały sejmowej poświęconej
miejscom pamięci (materialne świadectwo  materialne
świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości). Tomasz
Dąbrowski wystąpił z mównicy sejmowej i przedstawił swoje poprawki oraz sugestie
dotyczące omawianej uchwały. Do jego uwag odniosła się m.in. Pani Minister
Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Skip to content