ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Święto naszej szkoły

W kolejną rocznicę śmierci Patronki naszej szkoły (Maria Konopnicka zmarła 8 października 1910 r. we Lwowie) obchodziliśmy nasze najważniejsze szkolne święto połączone z uroczystym ślubowaniem uczniów nowych klas. W tym roku są to uczniowie klas siódmych oraz klasy czwartej.

Nasze święto rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową w holu szkoły. Podczas uroczystej Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, sprawowanej przez ks. Jaremę Sykulskiego, Moderatora Miasta Suwałk, mogliśmy Bogu ofiarować nasze sukcesy i troski. Jak zwykle oprawę liturgiczną, śpiew, służbę ołtarza przygotowali sami uczniowie.

Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili znakomici gości. Byli to m.in. Pani Mariola Szczypiń, Podlaski Kurator Oświaty, Pani Ewa Sidorek, Wiceprezydent Suwałk, Pan Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej, Pani Elżbieta Arciszewska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oswiaty w Suwalkach, Pana Posła Jarosława Zielińskiego reprezentował Pan Leszek Dec. Zgodnie z ceremoniałem, Pani Dyrektor Jadwiga Orłowska przedstawiła najważniejsze osiągnięcia szkoly za miniony rok szkolny. Pogratulowała uczniom oraz podziękowała ich nauczycielom.

Głos zabrali również goście. Pani Kurator M. Szczypiń gratulując osiągnięc, podziękowala za zaproszenie. Wyraziła zadowolenie, że może tę właśnie szkołę odwiedzić kolejny raz w krótkim czasie (poprzednio była tu we wrześniu podczas inaguracji roku szkolnego). Zwróciła uwagę na treść roty ślubowania, podkreślając poszczególne jej aspekty. Pogratulowała również doskonałych wyników oraz istnienia szkolnej tradycji związanej ze Złotą Księgą.

Pani Prezydent E. Sidorek, podziękowała w imieniu Pana Prezydenta Miasta Czesława Renkiewicza, za zaproszenie. Ona również podkreśliła, że młodzież GMK godnie reprezentuje szkołę i miasto. Ze wzruszeniem przypomniała wagę takich uroczystości, do których każdy zawsze powraca z sentymentem.

Pan Przewodniczący RM Z. Przełomiec przekazał pozdrowienia, życzenia i gratulacje w imieniu własnym oraz radnych Rady Miejskiej. Zwrócił uwagę na ogromną wartość bycia dobrym i mądrym człowiekiem, a tacy właśnie są uczniowie tej szkoły. Pogratulował także nauczycielom, którzy harmonijnie potrafią połączyć wychowanie z kształceniem. Zachęcił wreszcie, by zawsze poszukiwać i dociekać prawdy.

Pan Leszek Dec, występujący w imieniu Pana Posła i Ministra Jarosława Zielińskiego, złożył wszystkim gratulacje i życzył kolejnych sukcesów.

Ogromnymi oklaskami przyjęto program artystyczny w wykonaniu młodzieży, przygotowany pod kierunkiem Pani Urszuli Dec, Barbary Andryszczyk, Bożeny Moczulskiej oraz Małgorzaty Wojtowicz.

Nie zapomniano o zbliżającym się święcie nauczycieli. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej piękne życzenia złożyli zarówno sami uczniowie, jak też rodzice.

Tagi: , ,
Skip to content