ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Wszyscy zdali egzaminy na kartę rowerową

Najpierw należało zapoznać się z przepisami ruchu drogowego. Uczniowie klasy czwartej i piątej perfekcyjnie opanowali znajomość zasad poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze, budowę i wyposażenie roweru. Nie mieli wątpliwości jak wykonywać manewry na drodze, Rodzaje skrzyżowań i zasady pierwszeństwa na nich czy też tzw. „krzyżówki” określali błyskawicznie. Wiedzą, jak należy się zachować w czasie wypadku i pomóc poszkodowanemu. Nic więc dziwnego, że egzamin teoretyczny nie stanowił dla nich żadnych trudności.

Kolejny egzamin (część praktyczna) odbył się w miasteczku ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Również i to nie stanowiło większych trudności dla naszych uczniów. Pod czujnym okiem egzaminatora wykazali się doskonałą znajomością jazdy rowerem i przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Możemy być dumni, ponieważ wszyscy przystępujący do obu części zdali egzaminy wyjątkowo dobrze. W tym miejscu składamy serdecznie podziękowania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego za nieocenioną pomoc, życzliwość i wsparcie. Dziękujemy także rodzicom, którzy towarzyszyli nam podczas egzaminów.

Tagi: , , , ,
Skip to content